Klicka på den blogg du vill se

Samsjuklighet PMS vid KBT-behandling

Samtal med ungdom

Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier

Ingång till spelberoende – klientfall

Tankefällor spel – illusion av kontroll

Spelberoende diagnoskriterier dsm-5 Hasardspelsyndrom

Värderad riktning för terapeuten

Fallbeskrivingar genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism

Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT – Självkänsla och perfektionism del 3

Några psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism – Självkänsla och perfektionism del 2

Vad är självkänsla? – Självkänsla och perfektionism del 1

Tips till dig som vill frammana och arbeta arbeta med känslor i terapirummet – KÄNSLOSKOLA del 3

Bakslag, återfall eller återgång i missbruk

Riktningen mot transdiagnostiska modeller i psykoterapi – känslobaserad KBT och processinriktad KBT – KÄNSLOSKOLA del 2

Bra att veta om känslor för dig som är behandlare – KÄNSLOSKOLA del 1

Hur kan du som behandlare hjälpa en avhoppare från en sekt till psykisk hälsa? Sekter del 2

Vad behöver du känna till om sekter, manipulation och rekrytering när du behandlar en ”avhoppare”? Del 1

Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar del 2

Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar del 1

Bloggrapport från psykoterapimässan 2018

Medvetandets att göra-läge och att vara-läge

Presentation av Bli en bättre behandlares blogg

 

Vill du ha information från oss?

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Ja tack jag vill ha ert nyhetsbrev