Djupandning - En enkel teknik för att minska stress och öka avslappning

Djupandning är en enkel och effektiv teknik som kan hjälpa till att minska stress, ilska och oro i kroppen. Genom att öva djupandning kan man öka syretillförseln i kroppen och sänka hjärtfrekvensen, vilket kan bidra till att minska spänningar i musklerna och ge en känsla av lugn och avslappning. Men hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar djupandning?

När man djupandas så fokuserar man på att andas in djupt genom näsan och sedan ut genom munnen.

Genom att andas in mer syre kan man sänka hjärtfrekvensen och blodtrycket, vilket kan bidra till att minska spänningar i musklerna och ge en känsla av lugn och avslappning.

Dessutom kan djupandning öka aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, vilket kan hjälpa till att återställa balansen i kroppen och minska känslor av ilska och oro.

Effekterna av djupandning

När man djupandas så utsöndras hormonet oxytocin, vilket kan ha en lugnande och avslappnande effekt på kroppen. Oxytocin är även känt som ”kärlekshormonet” eftersom det frisätts när vi känner oss nära och sammanlänkade med andra människor, vilket kan bidra till en känsla av trygghet och välbefinnande. Genom att öva djupandning regelbundet kan man också öka nivåerna av oxytocin i kroppen och få en mer varaktig effekt av denna lugnande och avslappnande effekt.

Forskning har också visat att djupandning kan ha positiva effekter på kroppen och sinnet. Studier har visat att djupandning kan minska stress och ångest, sänka blodtrycket och hjärtfrekvensen samt öka känslan av lugn och avslappning.

Dessutom kan djupandning förbättra immunsystemets funktion och öka energinivåerna i kroppen.

Djupandning och koldioxid

När man andas ut, så tömmer man systemet från koldioxid, vilket är en avfallsprodukt som bildas som ett resultat av kroppens cellers ämnesomsättning. Genom att öva djupandning kan man öka syretillförseln i kroppen och sänka nivåerna av koldioxid, vilket kan bidra till att minska trötthet och öka energinivåerna i kroppen.

Hyperventilering

För att bli av med koldioxid måste man andas ut och tömma lungorna. Om man hyperventilerar och andas in för mycket syre, kan det leda till en obalans i kroppen eftersom man inte hinner andas ut tillräckligt med koldioxid. Därför är det viktigt att vara medveten om sin andning och se till att man andas ut tillräckligt för att bli av med koldioxid och hålla kroppen i balans.

Sammanfattning:

Djupandning är en enkel och effektiv teknik för att minska stress, ilska och oro i kroppen.

Genom att andas in mer syre och ut koldioxid kan man öka syretillförseln i kroppen och sänka hjärtfrekvensen, vilket kan ge en känsla av lugn och avslappning.

Djupandning kan också öka aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet och utsöndra oxytocin som har en lugnande effekt på kroppen.

Forskning har visat att djupandning kan ha en rad positiva effekter på kroppen och sinnet, såsom att minska stress och ångest, sänka blodtrycket och hjärtfrekvensen samt öka energinivåerna i kroppen.

Det är också viktigt att andas ut tillräckligt för att bli av med koldioxid och hålla kroppen i balans.

Här kan du ladda ner en ljudfil med långsam andning 3 minuter. Skriv din mailadress och klicka på "ladda ner"

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso-sjukvårdskurator. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.