Motivera andra: 10 praktiska tips för samtalsledare

  • – ”Personen är inte motiverad.”
  • – ”Personen måste själv vara motiverad för att göra en förändring.”
  • – ”Om personen inte är motiverad är det inte så mycket jag kan göra.”
  • – ”Personen måste vilja göra en förändring.”
  • – ”Hen får komma tillbaka när hen är redo!”

Känner du igen de här fraserna?

Isåfall är du som vi andra samtalsledare 😊

Jag har hört dem tusen gånger och jag har själv sagt dem, tänkt dem och skämts över det. Det är lätt att misströsta för dig som samtalsledare när motivationen tryter hos personen du möter men det finns hopp! 

Jag har tidigare berättat om hur villighet ger motivation*. 

Det finns så många sätt att hjälpa en person att bli motiverad, hitta sin motivation igen och att bibehålla motivationen genom svackorna.

Jag tänkte få bjuda dig på 10 praktiska sätt att motivera andra 😊

1. Målsättning och planering:

En viktig aspekt av motivation är att sätta tydliga och specifika mål för sig själv. Detta hjälper individer att veta exakt vad de arbetar mot och ger dem en känsla av riktning och syfte.

För att hjälpa någon att sätta upp och uppnå sina mål kan du arbeta med dem för att utveckla en plan som innehåller små, genomförbara steg och deadlines. 

Till exempel, om någons mål är att börja träna regelbundet, kan du uppmuntra dem att sätta upp ett mål att gå till gymmet tre gånger i veckan och schemalägga specifika tider för sina träningspass.

Så här skulle du kunna säga: 

”För att hjälpa dig att nå ditt mål, om att träna regelbundet, låt oss arbeta tillsammans för att sätta några mindre, genomförbara steg och deadlines. Hur låter det?”

2. Att fira framsteg och framgångar:

Det är viktigt att känna igen och fira de små segrar och framsteg som någon gör mot sina mål. Detta kan hjälpa till att hålla dem motiverade och uppmuntra dem att fortsätta. 

Om någon till exempel arbetar för att förbättra sina matvanor, kan du fira med dem när de lyckats ta sig igenom en vecka med att äta en hälsosam frukost varje dag. 

Så här skulle du kunna säga: 

Du är verkligen nöjd med att ha klarat av hela veckan. Varje dag har du lyckats. Hur ska du fira det ikväll med din familj? 

3. Att ge stöd och resurser:

Ett annat sätt att motivera någon är att ge dem de resurser och det stöd de behöver för att lyckas. Detta kan inkludera tillgång till information, utbildning eller verktyg som hjälper dem att nå sina mål. 

Om någon till exempel försöker lära sig en ny färdighet kan du erbjuda dig att koppla ihop dem med en mentor eller förse dem med relevanta böcker eller kurser. 

Så här skulle du kunna säga: 

”Jag vill se till att du har allt du behöver för att lyckas. Finns det någon information, utbildning eller resurser du tror skulle vara till hjälp för dig?” Någon av de här verktygen som skulle passa dig? 

4. Använda positiv förstärkning och beröm:

Positiv förstärkning är ett kraftfullt verktyg för att motivera andra. När någon gör något bra eller gör framsteg mot sina mål är det viktigt att låta dem veta och berömma deras insatser. Detta kan bidra till att öka deras självförtroende och uppmuntra dem att fortsätta arbeta hårt. 

Till exempel, om någon arbetar med ett projekt på jobbet och gör ett särskilt bra jobb, kan du säga något i stil med ”Bra jobbat med den presentationen! Ditt hårda arbete gav verkligen resultat.” 

Så här skulle du kunna säga: 

”Jag ville bara låta dig veta att jag verkligen ser att du jobbat hårt med projektet. Dina ansträngningar gör stor skillnad. Du verkar må bättre.

”Bra jobbat på powerpointen! Låt oss fira dina framsteg och fortsätta framåt.” 

5. Att hjälpa individer att hitta mening och syfte med sina handlingar:

Människor är ofta mer motiverade när de känner att deras handlingar är meningsfulla och bidrar till något större än de själva. För att hjälpa någon att hitta mening och syfte med sina handlingar, kan du uppmuntra dem att tänka på hur deras mål överensstämmer med deras värderingar och vilken inverkan de vill ha på världen. 

Om någon till exempel försöker minska sitt koldioxidavtryck kan du uppmuntra dem att tänka på de miljömässiga och sociala fördelarna med sina handlingar och hur de gör en positiv skillnad. 

Så här skulle du kunna säga: 

”Har du tänkt på hur dina mål överensstämmer med dina värderingar och vilken inverkan du vill ha på världen? Att förstå innebörden och syftet bakom dina handlingar kan vara en kraftfull motivator.” 

6. Identifiera värderingar och anpassa beteenden till dem:

Ett annat sätt att hjälpa någon att hitta mening och syfte med sina handlingar är att uppmuntra dem att identifiera sina värderingar och se till att deras beteende är i linje med dem. Detta kan hjälpa till att ge dem en känsla av riktning och syfte och göra det lättare för dem att behålla motivationen. 

Till exempel, om någon värdesätter samhällstjänst, kan du uppmuntra dem att frivilligt lägga sin tid eller sina resurser på en sak som är viktig för dem. 

Så här skulle du kunna säga: 

”Det är viktigt att se till att ditt beteende överensstämmer med dina värderingar. Kan du komma på några sätt du kan införliva dina värderingar i ditt dagliga liv?” 

7. Att sätta personliga belöningar:

Att sätta personliga belöningar för att nå mål kan vara en kraftfull motivator. Dessa belöningar kan vara vad som helst som personen värdesätter, till exempel en speciell behandling, en ledig dag eller en ny utrustning. Om någon till exempel arbetar mot ett ekonomiskt mål kan du uppmuntra dem att sätta en belöning för sig själva när de når sitt mål, till exempel en ny teknik eller en resa till en ny destination.” 

Så här skulle du kunna säga: 

För att hjälpa dig hålla motivationen, varför ger vi inte en personlig belöning för när du når ditt mål? Vad skulle vara något du verkligen skulle uppskatta?”

8. Att utveckla ett tillväxttänk och fokusera på lärande och förbättring:

Ett tillväxttänk eller tron på att man kan förbättra och lära sig nya saker, är en viktig motivationsfaktor. Uppmuntra personen att fokusera på lärande och förbättring snarare än perfektion, och hjälp dem att se utmaningar och motgångar som möjligheter till tillväxt. 

Till exempel, om någon kämpar med en ny uppgift, kan du säga något i stil med ”Det är okej om du inte får det här direkt. Det viktiga är att fortsätta försöka och lära av dina misstag.” 

Så här skulle du också kunna säga: 

”Kom ihåg att det är okej att göra misstag och inte vara perfekt. Det viktiga är att fortsätta lära sig och växa. Vad kan du lära dig av den här utmaningen?” 

9. Uppmuntra personen att söka socialt stöd från vänner, nära och kära:

Det kan vara riktigt bra att ha stöd från vänner och nära och kära när man jobbar mot ett mål.
Dels för att de stödjer personen i förändringen och också för att det håller motivationen och åtagandet bättre. 

Så här skulle du kunna säga: 

Har du funderat på att ta hjälp av någon du litar på för att hjälpa dig att hålla ditt åtagande vid liv?

10. Hjälp personen att hitta sätt att övervinna utmaningar och motgångar och uppmuntra dem att lära av sina erfarenheter:

Motgångar känns hårt. Vi behöver vara ödmjuka inför utmaningar och samtidigt hjälpa personen att se vad som gick bra trots allt. Vad gick bra och vad kan jag lära mig till nästa gång? Vilka styrkor använde personen och finns det något nytt att lära. 

Så här skulle du kunna säga: 

”Tillgångar är en naturlig del av resan. Vad kan du lära dig av den här erfarenheten och hur kan du gå framåt på ett positivt sätt?” 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.