CRA-podden

Här kan du lyssna på CRA-podden. 

Podcast för dig som vill bli/bli en bättre missbruksbehandlare med Community Reinforcement Approach – CRA, A-CRA och CRAFT

CRA-poddens avsnitt

36. Hur kan man arbeta med impulsivitet i CRA, A-CRA och CRAFT?

35. Hur jobbar vi med missbruk och trauma?

34. Hur kan vi göra en suicidbedömning och triagering när vi jobbar med CRA och A-CRA?

33. Hur tränar man sugsurfing praktiskt i CRA och A-CRA?

32. Vad är sugsurfing i CRA och A-CRA?

31. Hur sker kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA?

30. Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA).

29. Vad är Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)?

28. Vad är skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA?

27. Att arbeta med rollspel i CRA och A-CRA.

26. Hur registrerar man sug i CRA och A-CRA? – Ett rollspel i CRA.

25. Vad är sug? – Ett rollspel i CRA.

24. Inre triggers och reaktionspaketet; tanke, känsla, kropp, beteende.

23. Rational för kommunikationsträning i CRA, A-CRA och CRAFT.

22. Vad finns det för olika kommunikationsstilar?

21. Kommunikationsmodell i CRA, A-CRA och CRAFT.

20. Finns det risker om klienten inte lyckas uppnå sina mål och delmål i CRA och A-CRA?

19. Hur ser förloppet ut med antal sessioner i CRA och A-CRA?

18. Hur ser stadierna i terapeutisk allians ut i CRA, A-CRA och CRAFT?

17. Hur arbetar man med hemuppgifter i CRA, A-CRA och CRAFT?

16. Hur använder man tillfredsskalan i CRA?

15. Vad är skillnaden på yttre och inre belöning i CRA?

14. Hur använder jag funktionsanalysen praktiskt i CRA?

13. Hur fyller jag i ambivalenskorset?

12. Vad menar vi med nyktra beteenden när vi jobbar med CRA?

11. Hur jobbar jag med positiva konsekvenser i CRA?

10. Vad gör jag när klienten inte vill bli nykter eller drogfri?

9. Vad är skillnaden mellan konsekvenser och förstärkare?

8. Vad är funktionen av ett beteende?

7. Vad är ett beteende?

6. Vad gör jag när klienten inte kommer på egna alternativa aktiviteter?

5. Hur kan ett första samtal se ut i en CRA-behandling?

4. Kan man behandla alla typer av missbruk med CRA?

3. Vilka är de centrala delarna i CRA?

2. Vad är CRA?

1. Välkommen till CRA-podden.

 

Vill du ställa en fråga till CRA-podden?

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

Skicka in din fråga