Planera KBT-behandlingen inför semestern: 3 tips och ett ”måste”

Kommer semestern lite olägligt för dig och din klient? Visst, vi vill alla ha semester men vad ska du som behandlare ta dig till med alla dina klienter? 

Planera KBT-behandlingen inför semestern: 3 tips och ett ”måste”

Ni är ju mitt i behandlingen. Och hur blir det med nya klienter?

Ska jag alls ta emot nya klienter innan semestern? Hinner jag göra en kartläggning? Hur ska jag planera för alla mina klienter, vare sig de är pågående eller nybesök.

Det här är frågor som kommer varje sommar. Det som är så positivt med dessa handledningsfrågor när de kommer är att det då oftast fortfarande finns tid att planera inför sommaren. (Handledning)

Planera KBT-behandlingen inför semestern

Uppehåll i behandlingen som påverkar förändringsarbetet 

Jag tycker att vi borde göra planer för alla sorters uppehåll. Uppehåll som annars kan påverka behandlingsresultatet negativt. Många uppehåll i behandlingen vet vi kommer. Som till exempel sommarsemestern. Här har vi alla möjligheter att fortsätta förändringsarbetet även under uppehållet om vi planerar för det.

Vidmakthållandeplan

Alla uppehåll är inte planerade, som t ex vid sjukdom. Därför kan det vara en bra idé att påbörja en vidmakthållandeplan rätt tidigt i behandlingen. Då kan man diskutera med klienten vad hen kan göra ifall ett oplanerat uppehåll inträffar. Allt i syfte att klienten kan fortsätta sitt förändringsarbete.

Påbörja nya klienter innan sommarsemestern 

Om vi gör det till en vana att planera för uppehåll så kan vi också påbörja nya klienter trots att vi vet att det kommer att bli ett uppehåll under t ex semestern eller under jul. Vi önskar träffa klienten så fort som möjligt medan hen är motiverad.

Vi kan alltid hjälpa klienten med en kartläggning, en första bedömning, ett par övningar som kan vara till hjälp, en andningsövning eller att börja registrera och lägga märke till sina oönskade beteenden i en funktionell analys. (Funktionell analys KBT – ett klientfall) eller kanske bara att börja fundera på vad hen önskar sig om hen finge drömma. (Värderad riktning – att använda livskompassen i behandling)

Vem vet, ibland räcker det och klienten har fått det som hen behövde för att kunna fortsätta sin resa på egen hand. Ibland har förändringsprocessen bara börjat och ni kan fortsätta behandlingen efter uppehållet.

Planera KBT-behandlingen inför semestern: 3 tips och ett ”måste”:

1. Verksamma verktyg:

Du och klienten gör en lista på verktyg som hittills varit hjälpsamma och i vilka situationer hen kan använda dessa för att fortsätta sin förändring på. egen hand under semestern.

2. Tidiga tecken på bakslag:

Du och klienten gör en lista på de varningssignaler som klienten ska lägga märke till under semestern så att hen kan ta sig tillbaka till sin önskade förändring så snabbt som möjligt (Förebygga bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster – checklista för behandlare)

3. Påminnelser i kalendern:

Klienten noterar i sin kalender när hen ska ta sig en ”fika” med sig själv för att göra en koll att hen är på rätt väg mot sin förändring. Checka in så att säga 🙂 

** Plan för akut hjälp:

Lista var, när, hur klienten, och på vilket sätt, hen kan ta kontakt med dig, en kollega, din arbetsplats eller den offentliga vården om hen är i akut behov av hjälp. Koppla ihop med tidiga tecken för att se om det finns varningssignaler som klienten behöver vara mer uppmärksam på t ex sina tidiga suicidala tankegångar.

Sammanfattning

Vi kan alla ta semester i lugn och ro.

Du och din klient kan enkelt göra upp en plan inför semestern.

Att göra det till en vana att göra en vidmakthållandeplan tidigt i behandlingen så kan förebygga negativa behandlingsresultat pga oförutsägbara uppehåll.

Du kan också ha andra typer av uppehåll och ändå känna att du och din klient är på rätt väg och att behandlingen ger resultat med hjälp av en plan.

Det är också möjligt att ta nybesök om du har denna rutin i ditt arbete, den med att göra en vidmakthållandeplan tidigt i behandlingen och att alltid planera för semester och andra planerade uppehåll.

Använd de 3 tipsen och ett ”måste” för att försäkra dig om att du och din klient får bästa resultat av behandlingen, oavsett planerade eller oplanerade uppehåll.

  1. 1. Verksamma verktyg
  2. 2. Tidiga tecken på bakslag;
  3. 3. Påminnelser i kalendern

** Måste – plan var, när, hur och på vilket sätt klienten får hjälp vid akuta behov.

Här kan du ladda ner en checklista

Planera KBT-behandlingen inför semestern: 3 tips och ett ”måste”

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.