Hur rätt typ av frågor kan förbättra dina samtal

Att använda rätt typ av fråga i hjälpande samtal är viktigt
eftersom det kan påverka personens förmåga att uttrycka sig,
tänka kritiskt och ta ansvar för sina handlingar.

Här följer några saker att tänka på när du väljer vilken typ av fråga som ska ställas.

Öppna frågor:

 1. Dessa frågor är användbara när du vill ha en djupare förståelse av personens upplevelser och tankar.
 2. Genom att ställa öppna frågor uppmuntrar du personen att dela med sig av sina erfarenheter och känslor. Det kan vara användbart att ställa öppna frågor i början av samtalet för att etablera en relation med personen och lära känna dem bättre.
 3. Exempel på en öppen fråga är ”Vad vill du att din fritid ska innehålla?

Slutna frågor:

 1. Dessa frågor används när du behöver specifika svar på en fråga eller när du vill rikta samtalet mot ett specifikt ämne.
 2. Slutna frågor kan också användas när du behöver snabbt svar på en fråga eller när personen har svårt att uttrycka sig. Det är viktigt att undvika att ställa för många slutna frågor eftersom det kan begränsa personens uttryck och minska deras motivation att delta i samtalet.
 3. Exempel på en sluten fråga ”Hur gammal är du?

Reflektiva frågor:

 1. Dessa frågor används för att få personen att reflektera över sina känslor och beteenden och för att hjälpa dem att tänka kritiskt på sitt eget tänkande. Reflektiva frågor uppmuntrar personen att tänka mer djupt på ett ämne och att se saker från olika perspektiv. Det är viktigt att ställa reflektiva frågor på ett icke-dömande sätt och att ge personen tillräckligt med tid att tänka på svaret.
 2. Exempel på reflekterande en fråga ”Hur skulle du bemöta en vän som var i din situation?

Ledande frågor:

 1. Dessa frågor bör undvikas eftersom de kan påverka personens förmåga att tänka kritiskt och objektivt. Ledande frågor antyder ett visst svar och kan påverka personens svar på frågan. Istället för att ställa ledande frågor är det bättre att använda öppna eller reflektiva frågor som uppmuntrar personen att tänka kritiskt och självtänkande.

Exempel på en ledande fråga ”Kan du ta ut soporna när du har tagit ut hunden?

En annan typ av fråga som är vanlig i samtalsmetodik är flervalsfrågor.

Flervalsfrågor är frågor som ger personen flera svarsalternativ att välja mellan. De är användbara när du behöver få en snabb överblick av personens uppfattning eller preferenser.

Här är några saker att tänka på när du väljer vilken typ av flervalsfråga som ska ställas:

Öppna flervalsfrågor:

 1. Dessa frågor ger personen flera svarsalternativ att välja mellan, men tillåter också personen att lägga till sina egna alternativ. Detta kan hjälpa till att fånga personens tankar och uppfattningar mer specifikt. Exempel på öppna flervalsfrågor kan vara ”Vilken typ av aktivitet föredrar du att göra på din fritid?” med svarsalternativ som ”Träna på gymmet”, ”Läsa en bok”, eller ”Annat,

Slutna flervalsfrågor:

 1. Dessa frågor ger personen ett antal svarsalternativ att välja mellan, men låter inte personen lägga till sina egna alternativ. Slutna flervalsfrågor kan vara användbara när du behöver få en snabb överblick över personens uppfattning eller när du behöver rikta samtalet mot ett specifikt ämne. Exempel på slutna flervalsfrågor kan vara ”Vilken typ av mat föredrar du?” med svarsalternativ som ”Italiensk”, ”Asiatisk”, eller ”Mexikansk”.

Skal-baserade frågor:

 1. Dessa frågor ger personen en skala att använda för att uttrycka sin uppfattning eller preferens. Skal-baserade frågor kan vara användbara när du behöver få en mer preciserad uppfattning eller grad av preferens.
 2. Exempel på skala-baserade frågor kan vara ”Hur ofta upplever du oro under en vecka?” med en skala från 1 till 10 där 1 är ”aldrig” och 10 är ”alltid”.

 ➡️ Här kan du läsa bloggen om skalfrågorna viktigt, kunnig och redo.

Träna på att ställa rätt frågor:

Ett bra tips för att träna sig att välja vilken typ av fråga man ska använda är att öva på att lyssna mer aktivt under samtal.

Genom att lyssna på vad personen säger, kan du få en bättre förståelse för vad de vill kommunicera och vilken typ av fråga som skulle fungera bäst i situationen.

Det kan också vara bra att öva på att vara medveten om dina egna tankar och känslor under samtalet, eftersom det kan påverka vilken typ av fråga du väljer att använda.

Du kan också öva på att ställa olika typer av frågor i olika situationer och reflektera över resultatet.

Till exempel kan du träna på att ställa öppna frågor i en social situation för att få en bättre förståelse för en persons intressen och värderingar.

Du kan också träna på att ställa reflektiva frågor i en arbetsrelaterad situation för att hjälpa en kollega att tänka mer djupt på ett problem.

Genom att reflektera över resultaten av dina olika frågor, kan du lära dig att välja vilken typ av fråga som fungerar bäst i olika situationer.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso-sjukvårdskurator. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

 • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.