Så här känner du igen automatiska tankar - 12 enkla kännetecken

 1. 1. Sekundsnabba 

 2. 2. Flyktiga 

 3. 3. Specifika 

 4. 4. Oreflekterade 

 5. 5. Reflexmässiga 

 6. 6. Knappt medvetna 

 7. 7. Lätt att medvetandegöra 

 8. 8. Skiljer sig från medvetet styrda tankar — problemlösning 

 9. 9. NAT — negativa automatiska tankar framkommer ofta i behandling 

 10. 10. Inlärda och bottnar i livsregler och grundantaganden 

 11. 11. Inte nödvändigtvis fakta 

 1. 12. Hör till autopilot — reaktionspaketet – tankar, känslor, kroppsförnimmelser och beteenden

Grundkurs i KBT

Om du vill du lära dig mer om automatiska tankar kan du gå vår webbutbildning Grundkurs KBT – verktyg att använda i det dagliga arbetet

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

 • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.