Tre olika typer av ilska: Hur hjälpare kan stödja personer att
hantera sin ilska på ett hälsosamt sätt

Ilska är en naturlig mänsklig reaktion på stressiga eller
utmanande situationer, men hur vi hanterar vår ilska kan ha en stor inverkan på vårt välbefinnande och våra relationer till andra människor.

 Som behandlare kan du möta personer som har svårt att hantera sin ilska på ett hälsosamt sätt.

I den här texten kommer vi att titta närmare på de tre olika typerna av ilska och hur behandlare kan hjälpa en person att hantera dessa typer av ilska på ett konstruktivt sätt.

Utåtriktad ilska: Att hjälpa en person att uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt

Utåtriktad ilska är när en person uttrycker sin ilska genom att bli aggressiva eller verbalt kränkande. Som behandlare är det viktigt att hjälpa patienterna att lära sig att uttrycka sin ilska på ett hälsosamt sätt. Ett sätt att göra detta är genom att lära personen att använda andningstekniker för att lugna ner sig själva och hantera sina känslor på ett mer konstruktivt sätt. Du kan också hjälpa hen att använda konstruktiv kommunikation för att uttrycka sina känslor på ett tydligt och direkt sätt, utan att bli aggressiva eller kränkande.

Inåtvänd ilska (passiv ilska): Att hjälpa en person att uttrycka sina känslor utan att hålla dem inombords

Inåtvänd ilska innebär att en person inte uttrycker sin ilska, men istället håller den inombords. Som behandlare är det viktigt att hjälpa personen att uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt. Ett sätt att göra detta är genom att lära hen att använda konstruktiv kommunikation för att uttrycka sina känslor på ett tydligt och direkt sätt. Du kan också hjälpa hen att söka stöd från en professionell terapeut eller rådgivare för att lära sig att hantera sina känslor på ett hälsosamt sätt.

Passiv ilska: Att hjälpa en person att undvika passiv-aggressiva beteenden

Passiv ilska innebär att en person inte uttrycker sin ilska direkt, men istället använder passiv-aggressiva beteenden som att ignorera eller sabotera situationen. Som behandlare är det viktigt att hjälpa personen att undvika passiv-aggressiva beteenden och istället uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt. Ett sätt att göra detta är genom att lära hen att använda konstruktiv kommunikation för att uttrycka sina känslor på ett tydligt och direkt sätt, istället för att använda passiv-aggressiva beteenden som kan skada relationer och leda till missförstånd.

Övning Utåtriktad ilska:

  • 1. Andningsövning: Be personen sitta eller ligga bekvämt och slappna av. Be hen sedan att ta djupa, långsamma andetag in genom näsan och ut genom munnen. Instruera hen att räkna till fem när hen andas in, hålla andan i fem sekunder och sedan andas ut långsamt under fem sekunder. Upprepa detta i några minuter tills hen känner sig mer avslappnad och kan hantera sina känslor på ett mer konstruktivt sätt.
  • * Här kan du läsa mer om djupandning
  1. 2. Konstruktiv kommunikation: Be personen att tänka på en specifik situation som vanligtvis får hen att känna ilska. Be hen sedan att tänka på ett sätt hen kan uttrycka sin ilska på ett tydligt och direkt sätt, utan att bli aggressiv eller kränkande. Instruera hen att använda ”jag”-uttalanden, till exempel ”jag känner mig arg när du gör/säger [specifik handling/uttalande]”. Hjälp hen att praktisera detta och bekräfta att hen kommunicerar på ett hälsosamt sätt.

Övning Inåtvänd ilska (passiv ilska):

  1. 1. Känslouttryckande: Be personen att skriva ner sina känslor i en dagbok eller ett anteckningsblock. Detta kan hjälpa hen att bli mer medveten om sina känslor och att uttrycka dem på ett hälsosamt sätt. Instruera hen att skriva ner vad som hände, hur hen kände sig och vad hen gjorde för att hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt.
  1. 2. Fantasiövning: Be personen att stänga ögonen och tänka på en situation där hen känner ilska. Be hen sedan att föreställa sig hur hen skulle hantera situationen på ett hälsosamt sätt. Instruera hen att tänka på vad hen skulle säga och hur hen skulle agera för att hantera sin ilska på ett konstruktivt sätt. Uppmuntra hen att använda denna fantasiövning som en strategi för att hantera sin ilska i verkliga situationer.

 

Övning passiv ilska:

  1. 1. Reflektion: Be personen att tänka på en specifik situation där hen känner ilska, men inte uttrycker den direkt. Be hen sedan att reflektera över varför hen inte uttrycker sin ilska och vilka konsekvenser det kan ha på relationer och hälsa. Instruera hen att skriva ner sina tankar och känslor i en dagbok eller anteckningsblock.

 

  1. 2. Direkt uttryckande: Be personen att öva på att uttrycka sin ilska på ett direkt sätt, utan att använda passiv-aggressiva beteenden. Instruera hen att tänka på en specifik situation där hen vanligtvis skulle använda passiv-aggressiva beteenden och istället uttrycka sin ilska på ett tydligt och konstruktivt sätt.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso-sjukvårdskurator. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.