Vad händer i kroppen vid ilska?

Vad är ilska och varför uppstår det?

Ilska är en naturlig mänsklig känsla som uppstår som en reaktion på en upplevd hotande situation. Det kan vara frustrerande, störande och ibland rent av farligt om det inte hanteras på ett hälsosamt sätt. Ilska kan uppstå av olika anledningar, såsom missförstånd, orättvisor, rädsla, frustration eller stress.

"Kamp eller flykt"-responsen och dess effekter

När en person upplever ilska, aktiveras den ”kamp eller flykt”-respons som är en del av det sympatiska nervsystemet. Detta är en instinktiv reaktion som förbereder kroppen för att reagera på hotande situationer. Kamp eller flykt-responsen leder till att hormoner som adrenalin och kortisol frisätts i kroppen. Dessa hormoner höjer hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen, vilket gör personen mer allert och redo att agera.

Fysiska symptom vid ilska

Hormonerna som frisätts vid ilska kan också orsaka fysiska symptom som muskelspänningar, svettningar och huvudvärk. Personer som upplever ilska kan också känna en känsla av tryck i bröstet eller magen, och deras hud kan bli varm och röd. Dessa fysiska symptom kan vara obehagliga och ibland till och med smärtsamma.

Kognitiva förändringar vid ilska

Ilska kan också leda till negativa kognitiva förändringar, såsom minskad förmåga att tänka klart och fatta rationella beslut. Personer som är upprörda kan ha svårt att kommunicera effektivt och kan lida av minnesproblem och koncentrationssvårigheter.

Ilska kan också leda till ökad irritabilitet och aggression, vilket kan orsaka problem i personliga och professionella relationer.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso-sjukvårdskurator. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.