Checklista för att motivera andra -
Så vet jag att jag har gjort allt jag kan

 • * Jag hjälper att sätta upp tydliga och specifika mål för personen jag möter
 •  
 • * Jag uppmuntrar och validerar personens framsteg och prestationer
 •  
 • * Jag ger stöd och resurser för att hjälpa personen att lyckas
 •  
 • * Jag använder positiv förstärkning och beröm för att motivera personen
 •  
 • *Jag hjälper personen att hitta mening och syfte med sina handlingar
 •  
 • * Jag uppmuntrar personen att anpassa sitt beteende till sina värderingar
 • * Jag hjälper personen att sätta personliga belöningar för att nå mål
 •  
 • Jag uppmuntrar ett tillväxttänk hos personen och fokuserar på lärande och förbättring
 •  
 • * Jag uppmuntrar personen att söka socialt stöd
 •  
 • * Jag hjälper personen att övervinna utmaningar och motgångar och lära av deras erfarenheter.

Här kan du läsa mer om att motivera andra:

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

 • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.