Hur hanterar man kulturella utmaningar med KBT?

Dagens blogg ”Hur hanterar man kulturella utmaningar med KBT?” handlar om kulturella utmaningar, normbrytande beteenden, autopilot och psykologisk flexibilitet. Du får också med dig några tips. 

Det var en gång…

Precis så tänker jag tillbaka på min 10-åriga vistelse i Brisbane, Australien. Flyttade dit, glad i hågen, för här skulle det pluggas psykologi. 

Det tog inte så lång stund innan jag kände mig ensam i stora vida världen. Även om jag hade vissa ”flockar” runt omkring mig.

Jag hade min nya familj, mina studiekamrater och ändå kände jag att något fattades mig. 

Någon som verkligen kände igen min historia, min kultur och mitt sätt att tänka och vara. Och vem kan förstå bättre än andra svenskar i Australien tänkte jag. Sagt och gjort, jag anmälde mig till svenska klubben ”The Swedes Downunder”.

Äntligen tyckte jag att det var någon som förstod mig och jag fick en stark koppling till klubben.

Min egen flock, min egen kultur… någon som liknar mig. Nu kunde jag pusta ut. Jag var inte ensam längre och jag var i säkerhet! Så tänkte min gamla hjärna iallafall 🙂

Hur hanterar man kulturella utmaningar med KBT?

Gamla hjärnan, autopilot  och normbrytande beteenden 

Som terapeut idag tänker jag ofta tillbaka på den här första tiden som utlandssvensk. Det finns många delar i min berättelse som jag även känner igen hos mina klienter.

I mitt arbete som terapeut behöver jag kunna hantera kulturella utmaningar.

Rädslan att inte bli ”godkänd” och att bli avvisad. Saknad av tillhörighet. Vårt inbyggda sökande. Å ena sidan efter olikheter hos andra och å andra sidan  sökandet efter likheter.

Allt detta ligger så nära oss, inbyggt i vår hjärna och vi utför vårt letande helt automatiskt.

Det här betyder inte att vi inte kan skaffa nya vänner, umgås med personer som är olik oss och att vi inte skulle kunna känna oss hemma i ett annat land. 

Det betyder att vi har en hjärna från urminnes tider som för med sig rädslor och instinkter som inte alltid är logiska i dagens samhälle. Vi vill gärna känna oss trygga, vilket inte är så konstigt. Men när gamla hjärnan får bestämma så kan den göra snäva utforskningar. Nämligen att se överlevnad, här och nu, först och främst dvs ta bort det som är olikt först och sedan hålla sig till den flock som jag har mest gemensamt med. Vi har också för vana att använda vår autopilot dvs göra det vi är vana vid. (Mindfulness, psykoterapi och MBKT- autopilot)

Den gamla hjärnan tycker inte heller om normbrytande beteenden. Syftet är förstås att hålla oss inom flocken. (HBTQ+ och psykisk ohälsa vid avvikelser från normen)

Nya hjärnan och psykologisk flexibilitet 

Vi har, som tur är, även en nyare del av hjärnan som vi kan använda för att medvetandegöra våra rädslor och våra impulser som den gamla hjärnan hittar på.

Den kan hjälpa oss att hitta ”vår flock” som har direkta likheter men den kan också hjälpa oss att hitta likheter i det, som från början, är olikt.

Det hjälper oss att bredda vårt perspektiv och bli mer flexibel. Vilket i sin tur hjälper oss att kunna ingå och tillhöra flera grupper utan att den gamla hjärnan protesterar. (Meningen med livet, att ge omsorg till andra – perspektivtagande)

Kulturell psykologi 

En kultur kan vara så många grupper. Ett land, en by, en familj, en arbetsgrupp, ett språk, en livsstil eller ett arbetssätt. Från 2 personer till massvis. Var gränserna går beror på från vilket perspektiv man ser det. Kulturer är inte något konstigt alls. Ibland kan de dock skapa kulturella utmaningar inom psykologiskt arbete, beteendeförändring och psykoterapi.

Ju fler perspektiv vi kan se, ju mer flexibla blir vi. (Kulturella utmaningar i psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete)

Makt och privilegier

Vi får inte heller glömma bort att det finns olika maktförhållanden och olika privilegier mellan individer som kan påverka kulturbyggandet, sökandet av olikheter och likheter i våra samtal.

Överbrygga olikheter i samtalet 

Eftersom vi som hjälpare är vanliga människor får vi vara beredda på att vi också kan reagera med vår gamla hjärna i våra samtal. Vi har vår egen kultur, vår egen flock och vår egna gamla hjärna som sagt. 

Hur hanterar man kulturella utmaningar med KBT?

Ett tips är att söka likheten mellan dig och din klient direkt så är det mindre risk att den gamla hjärnan triggas igång och därmed inte heller rädslan för att personen inte tillhör din flock.

Dock kräver det av oss att vi är medvetet närvarande i nuet  (Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 1) så att vi kan lägga märke till ifall vår gamla hjärna och vår autopilot (Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 2) pratar med oss och sedan kan vi utföra ett alternativt beteende.

Minns också att klienten har samma gamla hjärna som du med sig. Här kan du hjälpa till genom att förekomma känslan av olikhet, ifall den finns, och istället påvisa likheter mellan er.

Hur hanterar man kulturella utmaningar med KBT?

När vi arbetar med psykologiska processer och beteendeförändring är det hjälpsamt att du som hjälpare skapar en kultur där du och din klient utforskar, bearbetar och arbetar som en grupp. vi skulle kunna kalla det för två vetenskapsmän som kan arbeta tillsammans mot outforskade gemensamma mål, vilka givetvis egentligen är klientens.

Om vi lyckas skapa ett utrymme för klienten att känna sig trygg så är det mer sannolikt att hen kan öppna sig, och därmed, påbörja sitt förändringsarbete och sin beteendeförändring tillsammans med dig.

Sammanfattning 

Det finns många vägar att ta inom psykologin utifrån min korta story. Idag valde jag att tänka på flocken, vår kultur, där vi känner igen oss, oavsett om det är bra eller dåligt för oss. Vi vill dit och vi vill känna likheten, gemenskapen och minska risken att bli avvisad, känna säkerhet.

Minns att det alltid finns likheter mellan dig och din klient. Hitta dem 🙂

Vi behöver förstå att vi som hjälpare är dem som har ansvar att överbrygga olikheter mellan kulturer i våra möten. För att hitta likheten och skapa en, antingen ny kultur eller en en redan befintlig och nu gemensam kultur eller ”flock”.

Det vi vill är att skapa ett utrymme för klienten så att hen känner sig trygg nog för att öppna sig och göra det förändringsarbete som hen kom till dig  i första hand för att göra.

Så sök likheter så är det lättare för dig  som hjälpare att utföra ditt arbete med beteendeförändring och det blir lättare för klienten att påbörja sitt förändringsarbete.

Lycka till 🙂

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.