KBT-podden

En podcast om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, mm. För dig som vill bli en bättre behandlare med KBT.
Värd är Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare o lärare i psykoterapi, KBT
På avsnittssidorna kan du finna boktips, sammanfattningar, faktarutor, trailers med mera.

KBT-podden

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Våra fria avsnitt är märkta med en stjärna *.

 

För att lyssna på övriga avsnitt behöver du köpa en prenumeration på KBT-podden. 

När du köpt din prenumeration kan du lyssna på ALLA avsnitten i vår kursplattform.

 

Du kan besöka alla sidor och ta del av boktips mm även om du inte är prenumerant.

 

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Viktig information till våra tidigare prenumeranter:

Din tidigare prenumeration är flyttad från Podbean. Vi har skickat ut information till dig (på den mailadress du registrerat vid köp) om var du nu kan lyssna på podden. Om du inte fått informationen eller har frågor kontakta oss på info@blienbattrebehandlare.se 

Vi hoppas du kommer att ha stor glädje och nytta av innehållet i avsnitten!

 

Om du har tips på innehåll ta gärna kontakt med oss info@blienbattrebehandlare.se

Här listas alla avsnitt av KBT-podden.

191. Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare – del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

190. Funktionell analys på PMS och PMDS – ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? – Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering – Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

187. Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Gäst: Heléne Bivrin

186. Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin med Carina Gavelin

185. Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården med Mary-Lis Andersson

184. Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem med Linda Siverhall

183. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2. med Nina Möller och Elin Kjellenberg

182. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1. med Nina Möller och Elin Kjellenberg

181. Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext – Forensisk KBT del 4.

180. Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext – Forensisk KBT del 3.

179. Behandling för brottsdömda – Forensisk KBT del 2.

178. Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda – Forensisk KBT del 1 med David Ivarsson och Johan Eriksson

177. TFCO- Treatment Foster Care Oregon med Anna Marshall och Cissi Green

176. PYC – parenting young children med Sandra Melander

175. Dubbel-SORK inom KBT med Tatiana Grönevik​

174. Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskola med integrerad öppenvård med Tatiana Grönevik

173. Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården med Johan Eriksson och David Ivarsson

172. MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2 med Anna-Rosa Perris

171. Theraplay del 1 med Anna-Rosa Perris

170. Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa med Johanna Lindgren

169. Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv med Lena Olsson-Lalor Helena Mattson.

168. Personlighetssyndrom, kluster och karaktärsdrag -bra att veta för behandlare. Psykiatri del 3 med Michael Rangne​

167. Personlighetssyndrom – Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 2 med Michael Rangne

166. Psykiatri – bra att veta för behandlare. Psykiatri del 1,

165*. Kommunikationsmodell i CRA

164*. Triagering psykisk ohälsa – baspersonalens första hjälp.

163*. Beteendeanalys KBT – frågor att besvara.

162*. Värderad riktning – att använda livskompassen i behandling.

161*. Funktionell analys KBT – ett klientfall.

160. Fördjupning av ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen ) – personlighetstest del 4 med Sara Henrysson Eidval

159. Fördjupning av ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) – personlighetstest del 3 med Sara Henrysson Eidvall

158. Vad använder man ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) till – personlighetstest del 2 med Sara Henrysson Eidvall

157. Vad är ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner – personlighetstest del 1 med Sara Henrysson Eidvall

156*. Hur ger man stöd med korta samtal via chat? med Liria Ortiz

155*. Hur ger man stöd med korta samtal via telefon? med Liria Ortiz

154*. Hur bedriver man KBT-terapi via videolänk och telefon – 9 nödvändiga nötter att knäcka för dig som behandlare under covid-19.

153. 4 tips på hur du kan bemöta klienter under covid-19.

152. Övningar i självmedkänsla för terapeuter under covid-19.

151. 8 hacks till strandade studenter och blivande behandlare under covid-19.

150. Jubileumsavsnitt.

149. Hur använder man metaforer i psykoterapi och kliniskt arbete? ACT och metaforer del 4 med Niklas Törneke

148. Vad är metaforer? ACT och metaforer del 3 med Niklas Törneke

147. 3 principer för att öka psykologisk flexibilitet: ACT och metaforer del 2 med Niklas Törneke

146. Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1 med Niklas Törneke

145*. Vad är ett overt beteende?

144*. Vad är skillnaden mellan neuropsykologi och neuropsykiatri? med Linda Gjertsson

143*. Lugn och riktad andning vid KBT-behandling med Henrik Kok

142*. Vad är ytlig sömn? med Marie Söderström

141*. Vad är kognitiv bias i KBT? med Bengt E Westling

140*. 5 vägledande principer vid krisstöd

139. Beteendeanalys och konceptualisering – ett fallexempel

138. Beteendeanalys och konceptualisering – 6 frågor att besvara vid bedömning

137. HBTQ+ och ett bra bemötande med Kalle Norwald

136. HBTQ+ och psykisk ohälsa vid avvikelser från normen med Kalle Norwald

135. HBTQ-begrepp; bra att veta för dig som är behandlare med Kalle Norwald

134. Transdiagnostisk fallformulering i KBT med Bengt E Westling

133. Transdiagnostisk KBT med Bengt E Westling

132. KBT-behandling vid sexproblem med Malin Drevstam

131. Bra att veta om anknytning vid behandling av sexproblem med Malin Drevstam

130. Bra att veta om sex och intimitet när du jobbar med behandling med Malin Drevstam

129. Traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar med Anette Birgersson

128. Trauma och PTSD hos barn och ungdom med Anette Birgersson

127. Återhämtning vid utmattning och stress – recovery behaviour interventions med Niclas Almén

126. Ätstörning, autism och ADHD med Elisabet Wentz

125. Ätstörning – fakta och forskning med Elisabet Wentz

124. Kulturella utmaningar i psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete med Agnes Botond

123. Fyra dagars KBT-behandling vid tvångssyndrom OCD med Madeleine Magnusson

122. Förhindra PTSD – forskning och interventioner med Maria Bragesjö

121. Autonoma nervsystemet – försvarsreaktioner 6F med Maria Bragesjö

120. Krispsykologi och trauma med Maria Bragesjö

119. Stödja genom korta samtal via chat och telefon med Liria Ortiz

118. Internetbehandling KBT (iKBT) del 2 med Gerhard Andersson

117. Internetbehandling KBT (iKBT) del 1 med Gerhard Andersson

116. Schematerapeutisk parterapi del 2 – arbetsfas med Poul Perris

115. Schematerapeutisk parterapi del 1 – kartläggning med Poul Perris

114. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2 med Rikke Kjelgaard

113. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1 med Rikke Kjelgaard

112. Psykos – från en klinikers perspektiv med Ulrika Lundmark

111. Djurassisterad terapi och KBT med Lisa Tedelind

110. Community Reinforcement Approach – CRA med Lena Olsson-Lalor

109. Neuropsykologi, ADHD och Autismspektrat med Linda Gjertsson

108. Tvång och ältande med Olle Wadström

107. KBT-behandling vid Generellt ångestsyndrom (GAD) – Intolerance for uncertainty therapy (IUT) med Bengt E Westling

106. Stress, utmattning och återhämtning med Niclas Almén

105. Triagering psykisk ohälsa med Lena Olsson-Lalor

104. Psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri med Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

103. KBT-behandling vid PMS och PMDS med Ulrike Braun

102. Premenstruellt syndrom – PMS och KBT med Ulrike Braun

101*. Samtal med ungdom med Lena Olsson-Lalor

100. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier – del 2 med Andrzej Werbart

99. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier – del 1 med Andrzej Werbart

98. Ingång till spelberoende – klientfall – Hasardspelsyndrom del 3 med Lena Olsson-Lalor

97. KBT-behandling vid spelberoende – Hasardspelsyndrom del 2 med Jakob Jonsson

96. Vad är spelberoende? – Hasardspelsyndrom del 1 med Jakob Jonsson

95. Klientfall livskompassen med Lena Olsson Lalor

94. Fallbeskrivningar – genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med Lena Olsson-Lalor.

93. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT – Självkänsla och perfektionism del 3 med Irena Makower

92. Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism – Självkänsla och perfektionism del 2 med Irena Makower

91. Vad är självkänsla? – Självkänsla och perfektionism del 1 med Irena Makower

90. Tips till dig som vill frammana och arbeta med känslor i terapirummet – KÄNSLOSKOLA del 3 med Anna Kåver

89. Bra att veta om känslor för dig som är behandlare – KÄNSLOSKOLA del 2 med Anna Kåver

88. Bra att veta om känslor för dig som är behandlare – KÄNSLOSKOLA del 1 med Anna Kåver

87. Hur kan du som behandlare hjälpa en avhoppare från en sekt till psykisk hälsa? – sekter del 2 med Helena Löfgren

86. Vad behöver du känna till om sekter, manipulation och rekrytering när du behandlar en avhoppare – sekter del 1 med Helena Löfgren

85. Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar Del 2 med Sofia Lannér-Dybäck

84. Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar Del 1 med Sofia Lannér-Dybäck

83*. Meningen med livet, att ge omsorg till andra – perspektivtagande med Joanne Dahl

82*. Rollspel – registrera sug i CRA med Lena Olsson-Lalor.

81*. Jobba med känslor i DBT med Sofia Lannér Dybeck

80*. Sunt vuxen ”mode” – schematerapi med Poul Perris

79*. Sjukdomen blir personligheten vid ätstörning med Katarina Angermund

78*. Rollspel – vad är sug? Med Lena Olsson-Lalor.

77*. Empatiskt möte i parterapi -IBCT med Liv Svirsky

76*. Visualisera, externalisera och automatisera med Linda Gjertsson

75*. Sömnformeln med Marie Söderström

74*. 6 tekniker vid ältande med Olle Wadström

73*. Engångssession och exponeringstrappa vid specifik fobi med Päivi Mettälä och Johanna Lindgren

72*. Förnimmelse av eller reaktion på smärta med Joanne Dahl

71*. Återhämtning som positiv förstärkare med Niclas Almén

70*. Guldkorn om GAD med Lena Olsson-Lalor.

69*. En övning i psykologisk flexibilitet med Joanne Dahl

68*. Evidenskompetens med Irene Vikman

67*. Clarks modell och panikångest med Bengt E Westling

66*. Dissociering vid PTSD med Diana Fabian

65*. PCL-5 skattning för PTSD med Lena Olsson-Lalor.

64*. Smärta och sorg – ACT med Joanne Dahl

63*. Behandlingsupplägg för social fobi med Diana Fabian

62*. Journalskrivning för psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare med Åke Hjelm

61*. Tänk om syndromet -Generellt ångestsyndrom (GAD) med Bengt E Westling

60*. Fyra faktorer för återhämtning från stress och utmattning med Niclas Almén

59. Behandla borderline personlighetssyndrom med Dialektisk beteendeterapi – DBT med Sofia Lannér Dybeck

58. Compassionfokuserad ACT – Compassionate ACT med Dr. Dennis Tirch, Dr. Laura Silberstein-Tirch & Rikke Kjellgaard

57. Schematerapi – KBT med Poul Perris

56. Behandla ätstörning med KBT med Katarina Angermund

55. Behandla missbruk – Community Reinforcement Approach – CRA med Lena Olsson-Lalor.

54. Behandla par med beteendeterapi – Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) med Liv Svirsky

53. Neuropsykologi, ADHD och Autismspektrat med Linda Gjertsson

52. Sömn och KBT-behandling vid insomni med Marie Söderström

51. Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 5 med Henrik Kok

50. Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 4 med Henrik Kok

49. Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 3 med Henrik Kok

48. Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 2 med Henrik Kok

47. Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 1 med Henrik Kok

46. Suicidalitet, forskning och Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP) med Anna Ehnvall

45. Tvång (OCD) och ältande med Olle Wadström

44. Specifik fobi – Behandla specifik fobi med KBT med Päivi Mettälä och Johanna Lindgren

43. Vetenskapsteori och forskningsmetoder- Bli vetenskapskonsument och evidenskompetent med Irene Vikman

42. Stress, utmattning och återhämtning med Niclas Almén

41. Etik och juridik för psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare med Åke Hjelm

40. Perspektivtagande med sig själv och med andra med Joanne Dahl

39. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid smärta med Joanne Dahl

38. Post traumatiskt stress syndrom (PTSD), KBT-behandling- Prolonged Exposure samt SUDS och PCL-5 vid skattning för PTSD med Diana Fabian

37. Social ångest – KBT-behandling och Clarks modell med Diana Fabian

36. KBT-behandling vid Generellt ångestsyndrom (GAD) – Intolerance for uncertainty therapy (IUT) med Bengt E Westling

35. Panikångest, agorafobi och panikattacker med Bengt E Westling

34*. Bloopers 2017 med Lena Olsson-Lalor.

33*. Vad är compassion? Compassionfokuserad terapi med Christina Andersson

32*. Tips till dig som terapeut och handledare – Compassion och handledning i KBT med Tobyn Bell

31*. Vad är ett beteende? – Beteendeterapi med Lena Olsson-Lalor.

30*. Autonomi och MI-anda med Liria Ortiz

29*. Handledare och handledd – Compassion och handledning i KBT med Tobyn Bell

28*. Tillit till din egen förmåga Motiverande samtal med Liria Ortiz

27*. Framkalla och MI-anda i Motiverande samtal med Liria Ortiz

26*. En övning till dig – kognitiv terapi med Katarina Angermund

25*. Acceptans – Motiverande samtal med Liria Ortiz

24*. Ett recept för allians med Lena Olsson-Lalor

23*. Strange situation -KBT med Anna Ehnvall

22*. En övning till dig – Compassion med Christina Andersson

21. Handledning och compassion – Compassionate supervision: Using the compassion-focused therapy to support the supervisory process med Tobyn Bell

20*. Vuxen och otrygg – anknytning inom KBT med Anna Ehnvall

19*. Motstånd och förändringsprat i motiverande samtal -MI med Liria Ortiz

18*. Vad är anknytning inom KBT? Med Anna Ehnvall

17*. Bryggan till ditt terapeut-jag med James Bennett-Levy

16*. En övning till dig – beteendeterapi med Lena Olsson-Lalor

15*. Vad är terapeutisk allians i KBT? Med Lena Olsson-Lalor

14*. Fyra basala psykologiska behov – Anknytning KBT med Anna Ehnvall

13*. Trecirkelmodellen – Compassionfokuserad terapi med Christina Andersson

12*. En bra terapeut – Applicera KBT på dig själv med James Bennett-Levy

11*. Automatiska tankar – kognitiv terapi med Katarina Angermund

10*. Tydlig intention och agenda – Motiverande samtal med Liria Ortiz

9. Compassionfokuserad terapi – CFT med Christina Andersson

8. Den terapeutiska alliansen i KBT – Gruppdiskussion med Lena Olsson-Lalor

7. Anknytning och basala psykologiska behov med Anna Ehnvall

6. Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande; att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag med Liria Ortiz

5. Beteendeterapi – klassisk och operant inlärning, KBT-behandling – teori och praktik med Lena Olsson-Lalor

4. Applicera KBT på dig själv och öka dina terapeutiska färdigheter. Experiencing CBT from the inside out med James Bennett-Levy

3*. Suicidprevention – Våga fråga, våga stanna och våga hjälpa med problemlösning med Lena Olsson-Lalor

2. Kognitiv psykoterapi och konceptualisering med Katarina Angermund

1*. Välkommen till KBT-podden med Lena Olsson-Lalor