Öka motivation genom att öka villighet till förändring

Motivationen är drivkraften att fortsätta en redan påbörjad förändring

Vänta inte på motivationen – den kommer inte plötsligt slå ned från en klar himmel 🙂

Om vi väntar tills vi blivit glada, ivriga, nyfikna innan vi gör en förändring, så kan vi få vänta länge!

Motivationen är inte drivkraften att påbörja en förändring men den hjälper oss att fortsätta den förändring vi påbörjat.

Öka motivation genom ökad villighet till förändring

Motivation är en konsekvens av villighet 

Motivationen kommer från att du gör något för dig själv. Den kommer inte utifrån.u skapar förutsättningar och miljön runt omkring dig så att motivationen blir en konsekvens av din insats.

Vi vill inte vänta på att motivationen ska slå ned i oss innan vi gör något bra för oss själva. Så sitt inte och vänta på att motivationen ska komma!

Man behöver inte må bra innan för att man ska göra något bra för sig själv. Allt vi behöver är villighet.

Vad är skalfrågor?

Skalfrågor är en skattningsskala där man skattar hur troligt eller inte, hur säker man är eller inte, hur mycket eller lite och till vilken grad mellan till exempel 0 och 10.

Man kan använda 0 till 100 också eller göra en bild, liknelse eller metafor av skattningen. Exempel på sådana skattningar kan vara ett vattenglas som är halvfullt eller halvtomt, grönt, gult eller orange ljus.

Skapa egna skalfrågor 

Skalfrågor kan man skapa själv utifrån det arbete man gör för tillfället. Dina egna skalfrågor representerar det du och din klient arbetar med. Ett exempel är en skalfråga om hur troligt är det att du lägger märke till att du hamnar i gamla mönster.

Syftet med skalfrågor

Syftet med skalfrågor är att öka skattningen med olika verktyg. Om vi tar exemplet ovan med fråga om till vilken grad en person tror att hen lägger märke till när hen faller tillbaka i gamla mönster. Om personen skattar 5 av 10 så blir det ert arbete att se till att personen känner sig säkrare. Här kan man till exempel behöva arbeta med uppmärksamhetsträning för att öka skattningen. Det i sin tur hjälper klienten att förebygga återfall i gamla beteendemönster. (Förebygga bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster – checklista för behandlare)

Skalfrågor i Motiverande Samtal (MI) 

I motiverande samtal (MI) brukar man använda tre skalfrågor som står till grund för hur villig en person är att påbörja en förändring.

Höga skattningar ger totalt sett en högre villighet och låga skattningar visar på lägre villighet.

Tre vanliga skalfrågor i MI 

Det finns tre vanliga skalfrågor som man brukar använda i MI. Den första frågan är till vilken grad det är viktigt för en att påbörja en förändring. Andra frågan är till vilken grad man själv tror att man kan om man bestämmer sig för att påbörja en förändring. Tredje frågan handlar om till vilken grad man är redo att påbörja en förändring just nu.

   Till vilken grad;

   Är det viktigt för mig?

   Tror jag att jag kan?

   Är jag redo?

Till vilken grad är det viktigt för mig 

Den här frågan handlar om hur viktigt det är för mig att göra den här förändringen. Svaret hjälper oss att utforska vad som ligger bakom en önskad förändring. Att hitta anledningen till vad det är som gör att man önskar en förändring. Vi som arbetar med KBT vet ju att vi önskar göra förändring som har en positiv förstärkning . Därför vill vi uppnå något istället för att slippa något. Vi gör inte en förändring där måste, borde och skall är en del av ekvationen.

Trixet för dig som hjälpare är att hjälpa klienten att hitta värden i livet, där själva förändringen blir ett steg i den värderade riktningen. (Värderad riktning – att använda livskompassen i behandling)

Till vilken grad tror jag att jag kan?

Den här frågan handlar om jag tror att jag faktiskt skulle klara av att göra en förändring om jag bestämmer mig för att prova. Tilliten till min egen förmåga är en del av att ens våga påbörja en förändring.

Om jag tror att jag kan så är det lättare förstås och om jag inte tror att jag kan så kommer det att färga mina försök och göra dem svårare att uppnå.

Trixet för dig som hjälpare är att öka tilliten till klientens förmåga. Plocka fram tidigare försök och lyckade erfarenheter av förändring. Att träna en ny färdighet kan också vara nödvändig för att öka tilltron till sin förmåga. (Tillit till din egen förmåga Motiverande samtal)

Till vilken grad är jag redo?

Den här frågan handlar om ifall jag är redo att göra en förändring. Svaret hjälper oss att utforska hinder för att påbörja en förändring. Att vara redo är en skattning på villigheten att påbörja en förändring just nu.

Är det rätt tid, har jag möjlighet, är det för mycket annat på agendan, ska jag prioritera, kan jag påverka om det finns tid eller inte och hur gör jag det isåfall.

Trixet för dig som hjälpare är att utforska hur det skulle vara möjligt eller inte

Vi vill inte övertala klienten utan hjälpa hen att prata sig själv in i förändring.

Göra första steget så enkelt, så lätt, så troligt att klienten lyckas för då ökar sannolikheten att hen kommer att göra en faktisk förändring. 

Här kan du ladda ner en pdf om SMART-mål

Sammanfattning 

Trixen för dig som hjälpare är alltså, inte att vänta på motivationen, utan att öka villigheten genom att arbeta upp skattningarna på dessa tre skalor, så att motivationen blir en konsekvens av villigheten.

De frågor du kan arbeta med är, till vilken grad det är viktigt för personen, till vilken grad personen tror att hen kan och till vilken grad personen är redo.

Kom ihåg att det oftast är ”att börja” som är det svåra med att göra en förändring!

Motivationen är en konsekvens av villigheten att påbörja en förändring och motivationen hjälper oss att fortsätta förändringen.

Här finner du mer om att motivera andra:

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.