De 3 vanligaste misstagen behandlare gör vid bakslag och hur du undviker dem

Har du fått ett bakslag någon gång?
Om du skulle räkna, hur många har du mött som fått bakslag och återgått i gamla beteenden
Fingrarna räcker nog inte till 😊

Det gäller både i privatlivet och som hjälpare.
Det gäller även mig!

Därför ska vi prata om de 3 vanligaste misstagen vi som behandlare gör vid bakslag och återfall och hur undviker dem. 

Att hjälpa människor att förändra sitt beteende är en viktig del av många terapeutiska behandlingar. Men det är viktigt att inse att beteendeförändring ofta är en svår och långsam process och det är lätt att som behandlare göra misstag som kan försvåra processen för klienten. 

I detta inlägg kommer vi att titta närmare på tre vanliga misstag som behandlare gör när de arbetar med beteendeförändring och hur man kan undvika dem. 

1. Att ställa för höga krav vid beteendeförändring och bakslag

Ett vanligt misstag som behandlare gör är att ställa för höga krav på klienten när det gäller beteendeförändring. Det kan vara lätt att bli entusiastisk när man ser de positiva effekterna av förändring men det är viktigt att komma ihåg att det tar tid att lära sig nya beteenden och vanor. Klienten behöver stöd och uppmuntran, inte kritik för för ett misslyckande, för sitt lyckas med förändringen. 

Att ställa för höga krav kan också leda till att klienten känner sig överväldigad och inte vågar fortsätta försöka. Det är viktigt att balansera uppmuntran med realism och att hjälpa klienten att bryta ner beteendeförändringen i mindre, hanterbara steg. På så sätt kan klienten se framsteg och känna sig motiverad att fortsätta arbeta mot sina mål.

Här kan du läsa mer om delmål, mål och livsmål

2. Att inte validera och visa förståelse för svårigheterna vid bakslag och återfall

Bakslag och återfall är en naturlig del av beteendeförändringsprocessen. Det är viktigt att behandlaren visar empati och förståelse för dessa svårigheter eftersom det kan vara mycket frustrerande och omotiverande för klienten att känna sig misslyckad. Att ignorera eller förneka bakslag och återfall kan göra det svårt för klienten att känna sig hörd och förstådd. 

Det är viktigt att behandlaren visar att bakslag och återfall är ett normalt förlopp och att det inte betyder att klienten har misslyckats. Genom att hjälpa klienten att identifiera vad som orsakade bakslaget eller återfallet kan behandlaren också hjälpa klienten att undvika liknande situationer i framtiden.

3. Att inte undersöka de underliggande orsakerna till bakslag och återfall i gamla beteendemönster

Bakslag och återfall är ofta resultatet av underliggande faktorer som stress, ångest, oro och psykisk ohälsa. Om behandlaren inte undersöker dessa orsaker kan det vara svårt att hjälpa klienten på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Genom att arbeta tillsammans med klienten för att identifiera och hantera dessa underliggande orsaker, kan behandlaren hjälpa klienten. 

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.