Att använda KBT som coach

Här bjuder jag också på ett avsnitt från KBT-podden. Mycket nöje 🙂

Vad är en coach?

Ursprungligen kommer ordet coach från ungerskans kocsi och står för betydelsen vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan.

En coach hjälper en person eller en grupp från sin nuvarande situation till ett önskat mål som ligger i framtiden.

För att kunna uppnå sina förhoppningar, utveckla sitt personliga jag eller en staka ut sin framtid och realisera en dröm kan coachning fungera bra.

Använda KBT som coach

Vad är coachning?

Coachning är att skapa en handlingsplan, öka kunskap och medvetenhet, lyfta fram och utveckla det starka hos individen och utveckla individens personliga potential.

Hur gör en coach?

Att arbeta som coach är att helt fokusera på individens egna agenda. Att låta individen själv finna råd utifrån sin egen situation och egna styrkor, resurser och möjligheter. Som coach får du släppa din egen agenda och din egna input.

Som coach arbetar man inte med behandling. Man arbetar med det friska och inte med psykisk ohälsa.

Fokus är framåt mot förändring. Att dra lärdom av tidigare erfarenheter är viktigt men man stannar inte och grottar ner sig i det som varit.

Vid eventuella hinder jobbar man med det individen kan påverka. Man jobbar mycket med hitta och stärka motivation och motiverande samtal har en naturlig plats i samtalet. (att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag)

Coachning och teorier om mänskligt beteende

När man gör coachning använder man sig av psykologiska teorier.

I motiverande samtal är grundtanken att det är klienten som genomför förändringen vilket leder till att coachen inte behöver vara specialist på klientens område. Coachen är stöttande och vägledande och jobbar mot att göra sig överflödig, inte oumbärlig. (Tydlig intention och agenda) (Motstånd och förändringsprat i motiverande samtal -MI) (Acceptans) (Framkalla och MI-anda) (Tillit till din egen förmåga) (Autonomi och MI-anda)

Förutom motiverande samtal använder man sig även av kognitiv beteendeterapi för att förstå och förklara mänskligt beteende. En coach är hjälpt av att veta hur vi fungerar och vad det är som gör att vi gör som vi gör. 

Som coach behöver man veta hur beteenden lärs in, lärs om och hur man lär sig nya. En coach behöver veta hur beteenden förstärks och försvagas. Som coach arbetar man inte nödvändigtvis med rational och förklaringsmodeller tillsammans med personen men att själv som coach kunna förstå mänskligt beteende är A och O. (webinar 10 verktyg för att komma igång med KBT i ditt dagliga arbete)

En övning i coachningsarbetet 

Ett sätt att utforska är att använda känslan hos individen. Att visualisera hur det skulle kännas om… 

Man kan  t ex utforska detta genom att göra en övning som kallas ”Framtidspromenaden”.

Vilka coachmetoder finns?

Det finns olika coachmetoder. Ett par av dem är NÖRA och GROW.

Vilken modell man än använder är utforskande av nuläge, mål, resurser och hinder nödvändigt för att nå fram till en handlingsplan med aktiviteter.

Coachmetoden NÖRA 

I coachmetoden NÖRA ingår: 

  • *Nuläge
  • *Önskeläge
  • *Resurser och hinder
  • *Alternativa handlingsåtgärder.

Coachmetoden GROW

I coachmetoden GROW ingår:

  • *Goal
  • *Resources
  • *Options
  • *Will

Frågor som vi samtalar om i podden är bland annat:

Vad är en coach? 

Hur arbetar en coach? 

Skiljer sig ett coachsamtal från ett behandlande samtal ?

På vilket sätt använder man KBT som coach? 

Ladda ner en pdf - Varför gör man som man gör

Sammanfattning:

En coach hjälper en person eller en grupp från sin nuvarande situation till ett önskat mål som ligger i framtiden.

Coachning är att skapa en handlingsplan, öka kunskap och medvetenhet, lyfta fram och utveckla det starka och utveckla individens personliga potential.

Att arbeta som coach är att helt fokusera på individens egna agenda. Att låta individen själv finna råd utifrån sin egen situation och egna styrkor, resurser och möjligheter. 

I coachning använder man sig av teorier som motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi i syfte att förstå mänskligt beteende.

Man övar ofta med hjälp av visualiseringar om framtiden.

Två coachmetoder som används är NÖRA-metoden och GROW-metoden.

Sammanfattning – poddbloggen

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.