Vem kan stödja andra i en beteendeförändring?

Det sägs ju att ”man inte kan förändra någon annan, man kan bara förändra sig själv”!!!… men stämmer det verkligen?

Nej, det stämmer inte. Givetvis kan vi förändra andra, men helst med samtycke! 

 I vissa grupper bland oss arbetar vi med beteendeförändring i det dolda, men med bästa avsikten till exempel boendestödjare som tränar sina brukare, lärare som bekräftar sina elever, kuratorn som validerar ett steg mot förändring, behandlingsassistenten som förstärker klientens nyktra beteenden osv.

Att förändra någons beteende kan också vara oetiskt i de fall där man påverkar någons beteende på ett sådant sätt att den andra personen känner sig lurad. Det här görs förstås i det dolda. Ett exempel på detta är försäljare som använder psykologiska inlärningsteorier och motiverande samtal för att öka köpbeteende.

Vi kan också öppet stödja någon i sin beteendeförändring. Här är personen medveten om att hen kommer till oss av en anledning. Personen kanske inte vet vad som är problemet men hen vet att något behöver förändras. antingen att gå från ett beteende till ett annat, lära sig något nytt eller kanske att arbeta med acceptans för sådant som gör ont men som inte går att påverka och förändra.

Vem kan då stödja någon i sin beteendeförändring, både i det dolda och i det öppna, och alltid med bästa avsikt. Många olika professioner och yrken möter människor som av någon anledning behöver stöd med sin beteendeförändring och med hjälp att bryta sina vanor.

Här kommer några exempel på professioner och yrken som kan arbeta med beteendeförändring.

Listan kan göras oändlig, men som sagt, några exempel:

Boendestödjare 

Socialpedagog 

Coach (använda KBT som coach) 

Lärare

Elevassistent 

Skolsköterska 

Kurator 

Behandlingssassistent

Skötare

Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Kurator 

Behandlingssassistent

Familjestödjare

Fosterhem

Undersköterska 

Socionom

Beteendevetare 

Terapeuter 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.