Så hjälper du som KBT-behandlare en klient inför Covidvaccination: 10 tips vid sprut- och stickfobi

Låt  inte beslutet om vaccinering för Covid baseras på sprut- och stickfobi!

Sprut- och stickfobi är en vanlig specifik fobi. Just nu under pandemin och vaccineringen för Covid blir fobin mer aktuell och vi har svårt att undvika att tänka på sprutor.  

Du som behandlare kan hjälpa dina klienter att lyckas med sin vaccinering mot Covid genom att planera en noggrann KBT-behandling. 

Följ de 10 stegen för att checka av att du gör det bästa för klienten i att kunna ta beslut om  vaccinering mot Covid utan att det  är sprut- och stickfobin som påverkar beslutet.

Hjälp klienten att känna sig trygg i att vaccinera sig mot Covid och kunna hantera sin sprut- och stickfobi. Du kan ta med dig några ledord att falla tillbaka på under behandlingens gång, nämligen, små  steg, förståelse och ett mått av kontroll.

sprut- och stickfobi

1. Skilj mellan att känna obehag för sprutor och stick och att känna skräck för sprutor och stick

För klienten som känner obehag inför att ta en spruta eller att få ett stick räcker det med att trygga upp miljön och situationen så att hen får ett mått av kontroll.

Men den som känner skräck för att ta en spruta eller att få ett stick kan en exponeringsbehandling i KBT vara till hjälp. 

Du som behandlare behöver därför göra en noggrann kartläggning av klientens sprut- och stickfobi (beteendeanalys-frågor att besvara)

2. Tydliggör exakt vad klienten är rädd för 

Utforska noggrant vad det är som klienten är rädd för egentligen. Är det för nålen, blodet, skadan, smärtan, sticket eller förlusten av kontroll?

Det här behöver du som behandlare känna till för att kunna lägga upp en bra behandling.

3. Hitta katastroftanken 

Vi behöver fånga katastroftanken som klienten har. Vad är det klienten tror ska hända om det värsta händer? Är katastrofen om hen till exempel ser blod eller ser nålen ”åka” in i kroppen.

Ett exempel på en katastroftanke kan vara att ”jag kommer att svimma” eller  ”tänk om nålen går av och jag dör”.

Ibland kan man nå katastroftankarna om man följer de automatiska tankarna. (Så här känner du igen automatiska tankar – 12 enkla kännetecken)

4. Ge en förklaring 

Berätta till klienten vad det är som händer vid utvecklandet och vidmakthållandet av en fobi. Om klienten förstår så kan hen lättare genomgå behandlingen och närma sig sprutorna.

När du som behandlare ger din rational och gör det begripligt så normaliserar du genom att berätta om autonoma nervsystemet, betingning och vad det är som gör att man gör som man gör.

5. Minska skammen 

Skammen är ofta stor hos en person som lider av en specifik fobi. De själva, och även omgivningen, tycker det är obefogad rädsla. Genom förståelse, förklaring och normalisering kan klientens skam få lägga sig till ro, just eftersom det är helt begripligt.

6. Skapa en exponeringstrappa 

Lista olika situationer som klienten är rädd för i situationen för sprutor och stick.

När känner sig klienten lugn (0) och när upplever klienten skräck (100)? Notera också i hierarkin ett ankare på mitten där situationen ger en stressnivå på 50. (engångssession och exponeringstrappa vid specifik fobi)

Det är också bra att notera katastroftanken till varje steg dvs vad tror klienten ska hända vid varje steg. Ofta är katastroftanken densamma men du som behandlare behöver försäkra dig om att ni fångat upp den rätta och den värsta tanken.

exponeringstrappa

Exempel på exponeringshierarki för sprut- och stickfobi:

Ta vaccin mot Covid, nivå 100 ”nålen går av och den far in i kroppen som jag sedan dör av”

Någon annan nuddar spetsen mot armen, 95 ”jag kommer att svimma och förlora kontrollen” 

Pumpa fram blodådrorna 

Dra åt bandet kring armen 

Lägga upp armen på armstödet 

Nudda spetsen vid armen 

Hålla i sprutan, nivå 50, jag kommer att svimma 

Nudda sprutan med handen

Närma sig sprutan fysiskt 

Titta på sprutan

Vara i samma rum som där sprutan ska tas

Hemma, nivå 0 

** Kom ihåg att alla steg kan kännas som 100 vid exponeringen men när man skriver hierarkin innan så graderar klienten de olika stegen olika svåra 

7. Träna klienten i tillämpad spänning 

Blod-, skade- och sprutfobi skiljer sig från andra specifika fobier i det att i denna fobi sjunker blodtrycket hellre än att det ökar. (behandla specifik fobi med KBT)

Om man inte har problem med svimning vid sprut- och stickfobi så behöver man inte tillämpad spänning. Då går du vidare till nästa steg.

Det finns två steg i tillämpad spänning.

*Första steget är att lära sig tidiga tecken på svimning utifrån sina kroppsförnimmelser (uppmärksamma kroppsförnimmelser)

*Andra steget är att spänna de stora, centrala muskelgrupperna, mage, armar och ben. Spänn dock inte den arm där sprutan ska tas.

Rekommendera klienten att träna hemma i lugnt läge först innan hen exponerar sig i  skarpt läge.

Ett tips är att spänna sig så länge man orkar eller minst 5 gånger eller i 20 sekunder. När man känner sig varm i ansiktet har blodtrycket gått upp igen.

I skarpt läge tillämpar man tekniken under hela tiden, förutom i den kroppsdel där sprutan ska tas.

Tekniken är ursprungligen utvecklad av Lars-Göran Öst i syfte att motverka blodtrycksfall vid benägenhet att svimma.

Ett annat tips är att ligga ned under sprutsituationen och att använda bedövningsplåster, gärna på båda armarna för säkerhets skull.

När du arbetar med barn kan spagettimetaforen vara till hjälp.

Lek tillsammans med barnet, först spänner ni er som en okokt spagetti för att sedan slappna av som en kokt spagetti. Det  hjälper musklerna att prata med hjärtverksamheten och få igång blodomloppet.

8. Exponera 

Börja exponera gradvis. Ta från exponeringshierarkin de situationer som klienten har rankat mellan 40 och 60.

Kom ihåg att klienten har en stor rädsla och att denna skräck  är äkta. Hjälp klienten att se de små stegen i exponeringshierarkin.

9. Två viktiga delar under exponeringen

Måste 1: Vi vill gärna att  klienten upplever ångest och om inte, så gå högre upp i hierarkin. Önskan är att ångesten går ned med ca 50% av det ursprungliga t ex från 60 till 30.

Måste 2: Vi önskar också att klienten upplever sin katastroftanke och att hen får en ny erfarenhet av att det värsta inte inträffar dvs den negativa händelsen som man tror ska inträffa händer inte t ex att svimma. Klienten bör kunna dra en ny slutsats om rädslan är befogad eller inte.

10. Vidmakthållande 

Många rekommenderar sina klienter att fortsätta sina framsteg med att börja lämna blod dvs att bli blodgivare. Detta för att behålla de framsteg som hen gjort under behandlingen.

SMÅ STEG – FÖRSTÅELSE – MÅTT AV KONTROLL

Sammanfattning: 

1. skilj mellan att känna obehag  för sprutor och stick, och att känna  skräck för sprutor och stick.

2. Tydliggör exakt vad klienten är rädd för 

3. Hitta katastroftanken 

4. Ge en förklaring 

5. Minska skammen 

6. Skapa en exponeringshierarki 

7. Träna klienten i  tillämpad spänning 

8. Exponera 

9. Två viktiga måsten  under exponeringen

10. Vidmakthålla  framsteg 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.