För att få kontakt krävs kontakt: 3 nödvändiga färdigheter för bra kommunikation

Det här med att skapa kontakt med någon som man har samtal med det är inte helt enkelt. Vi som jobbar med människor på olika sätt vet att vi inte alltid lyckas men att vi alltid har hjärtat på rätt ställe. Vår intention är bra!

Trösten för oss är att vi inte är ensamma utan att vi alla hamnar där någon gång. Dessutom går det att göra något åt. 😊

Att få kontakt med personen vi möter kräver nämligen att vi själva ger kontakt. Hur gör vi då det kan man fråga sig 🤔

Jo, det finns 3 färdigheter som alla behöver för att ge kontakt, eller närmare bestämt visa intresse av att du vill ha ett samtal med en person.

Den första färdigheten är att ge personen uppmärksamhet. Den andra är att lyssna ordentligt på personen och den tredje är att själv vara på plats. 

⬇️ ⬇️ 

Visa personen full uppmärksamhet:

Det är viktigt att visa personen du pratar med att du är fullt engagerad i det som sägs. Det kan du göra genom att till exempel se personen i ögonen, ha en positiv kroppshållning och undvika att distraheras av andra saker under samtalet. Att visa full uppmärksamhet visar också personen att du respekterar vad de har att säga och att du är angelägen om att förstå deras perspektiv.

Att visa full uppmärksamhet kan vara att undvika att göra annat samtidigt som du pratar med personen. Till exempel att kolla på din telefon eller skriva på en dator. Det kan också innebära att inte avbryta eller rätta personen utan att ge dem en chans att tala färdigt.

När du är uppmärksam skapar du bra kommunikation.

Lyssna ordentligt på personen:

Lyssna noga på vad personen säger och visa att du hör det genom att ge respons och ställa följdfrågor. Försök att förstå personens budskap och deras känslor, även om du inte nödvändigtvis håller med om det de säger. Det kan också vara bra att validera genom spegling och reflektion vad personen säger för att visa att du har förstått och för att klargöra eventuella oklarheter.

När det gäller att lyssna ordentligt, är det viktigt att förstå att det inte bara handlar om att höra vad personen säger, utan att också försöka förstå deras känslor och perspektiv. Det kan också innebära att ställa följdfrågor för att få mer information och för att visa att du är intresserad av vad de har att säga.

När du visar att du lyssnar så skapar du bra kommunikation.

Var själv på plats:

Att vara själv på plats under ett samtal innebär att vara närvarande i nuet och inte distraheras av tankar eller bekymmer från det förflutna eller framtiden.      Det innebär också att vara medveten om dina egna känslor och hur de påverkar samtalet. Genom att själv vara  på plats kan du vara mer ärlig och öppen i kommunikationen och du kan också vara mer förmögen att förstå och uppskatta det som sägs.

Om du är närvarande skapar du bra kommunikation.

Liten checklista:

Uppmärksamhet:

Visa ett nyfiket ansiktsuttryck

Ge ett passande ansiktsuttryck 

Vänd dig mot personen

Släpp allt du har i händerna 

Ögonkontakt

Lyssna:

Nicka 

Humma 

Fråga

Validera

Reflektera

Spegla 

Närvarande:

Var i nuet

Andas

Sammanfattningsvis är det viktigt att visa personen full uppmärksamhet, lyssna ordentligt på personen och vara själv på plats när man kommunicerar med någon. Detta visar respekt, förståelse och öppenhet i kommunikationen, och kan förbättra relationen mellan personer. Detta kan också vara viktigt för att få bra resultat i arbetsrelaterade situationer eller för att hantera svåra konversationer.

Det är också viktigt att komma ihåg att det är en process och att det kan ta tid att förbättra sin förmåga att vara fullt uppmärksam, lyssna ordentligt och vara själv på plats. Med tid och praktik kan man bli bättre på dessa aspekter.

Det positiva är att du vet att du gör allt i din makt för att skapa bra kommunikation 😊 

Övning:

Hur skulle du själv vilja bli bemött?

  • 1. Tänk på en person som du kände verkligen gav dig uppmärksamhet?
  • 2. Vad gjorde den personen?
  • 3. Vad gjorde att du kände dig uppmärksammad, sedd och hörd?
  • 4. Skriv ned det och du har ditt eget recept på hur du kan skapa en bra kommunikation 😊

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.