Så använder du skalorna viktigt, kunnig och redo för att underlätta ditt arbete med motivation hos någon

Som hjälpare är det viktigt att kunna mäta graden av motivation hos en klient för att kunna jobba med rätt sak. Att använda sig av skalorna viktigt, kunnig och redo kan vara till stor hjälp för att mäta graden av motivation hos en klient.

Viktigt - mät och Identifiera vad som är meningsfullt för klienten

När du mäter nivån av vikt så visar det dig och din klient till vilken grad den aktuella förändringen är viktig för hen. För att mäta graden av motivation hos en klient är det också viktigt att identifiera vad som är meningsfullt för klienten.

Det kan handla om deras personliga värderingar och visioner, eller vad som driver dem att arbeta hårt och sträva efter framgång.

Genom att vara medveten om vad som är viktigt för klienten kan du som hjälpare hjälpa dem att använda det som motivation för att nå sina mål.

I den här skalan pratar klienten sig själv in i förändringen.

Kunnig - mät och bedöm graden av kunskaper och färdigheter

Att mäta graden av tilltro till sin egen förmåga att kunna göra en förändring visar dig som hjälpare hur mycket klienten tror på sig själv och sina förmågor.

För att vidare bedöma graden av motivation är det viktigt att konstatera vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att en förändring ska bli möjlig.

Genom att mäta och utveckla deras kunskaper och färdigheter kan du som hjälpare hjälpa dem att öka sin motivation och självförtroende för att ta sig an utmaningar och ta sig framåt. 

Den här skalan hjälper dig att planera färdighetsträning.

* Öka motivation genom att öka villighet till förändring

Redo - Bedöm graden av redo att ta steget och ta action

För att bedöma graden av motivation är det också viktigt att mäta graden av redo att ta steget och ta action. Det handlar om att undersöka vad som gör klienten redo och vad som gör att hen väljer bort en förändring. Det handlar om att bedöma deras mod och självförtroende att agera, även när det känns svårt eller obehagligt.

Genom att bedöma graden av redo kan du som hjälpare hjälpa dem att utveckla sin motivation och självkänsla. Det handlar om att göra hen mer redo för förändring eller att hen kan välja en annan tidpunkt för förändring så klienten har större möjlighet att lyckas.

Motivationen varierar

Det är dock viktigt att komma ihåg att motivation kan variera från dag till dag och att det är normalt att ha svackor ibland. Genom att fortsätta fokusera på vad som är viktigt för oss, att utveckla våra kunskaper och att vara redo att ta action, kan vi öka vår motivation och stärka vår förmåga att nå våra mål över tid.

Till sist...

Viktigt:

Till vilken grad är det viktigt för dig?

  • – Klienten pratar sig själv in i förändringen.

 

Kunnig:

Om du bestämmer dig för att göra en förändring, till vilken grad tror du att du kan? 

  • – Klargör styrkor och svagheter.

 

Redo:

Passar det dig just nu? 

  • – Klargör beredskap att göra en förändring. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso-sjukvårdskurator. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Lena Olsson-Lalor 2023

I poddavsnittet kan du lyssna på ett rollspel i att använda skalorna 😊

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.