Förebygga bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster - checklista för behandlare

Vad är bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster? 

Har du någon gång varit med om att du påbörjat en förändring men av någon anledning har du fallit tillbaka i gamla mönster igen? Ja, då är du som mig och alla andra. 🙂

Vi får upp ångan och börjar med gott mod att förändra något bara för att några veckor senare märka att vi sitter i samma, gamla båt igen.

Ibland lägger vi märke till återfallet snabbt och kan peppa oss själva att fortsätta igen. Så att vi kan komma upp på banan så snabbt som möjligt igen. Ibland tar det en lång tid för oss att lägga märke till återfallet och då kan förändringen hinna sjunka undan och vi hamnar i vårt gamla beteende igen.

CRA missbruksbehandling

Det händer dock ibland att vi tappar allt vi jobbat för och all kontakt med det som blev bra när vi började vår förändring. Då är allt som bortblåst. Det är återgången till det som var innan man började beteendeförändringen. 

Vi kan se här att det är lättare att komma upp på banan när vi lägger märke till att vi börjat sacka efter än om vi låter det gå en längre tid och kanske helt hamnar på botten igen. 

Här ser vi skillnaden mellan ett tillfälligt misslyckande, bakslag, ett något större bakslag som vi skulle kunna kalla återfall och så ser vi även återgång i vårt gamla mönster.

Det här fenomenet händer oss alla och så även våra klienter.

Definiera bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

Ibland är det svårt för både oss som behandlare och för våra klienter att veta om det är ett bakslag, ett återfall eller helt enkelt återgång i till exempel missbruk. Egentligen är det inte det viktigaste vad det kallas men språket påverkar oss mentalt. Det låter lättare, och hjärnan tolkar det som mer möjligt, när man säger bakslag än återgång. vi har lättare att hålla modet uppe även om det inte är meningen att lura oss själva förstås.

Det är också viktigt att du och din klient är överens om vad dessa ord betyder så att ni använder er av samma språk.

Jag brukar kalla det att utforska ”tidigare bakslag” och vid ett eventuellt faktiskt bakslag brukar jag kalla det inlärningstillfälle. Hjärnan, med hjälp av språket, kan då lättare associera inlärningstillfället med ”vägen framåt”.

Triggers och bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

Ibland misslyckas en klient och tar sig ett återfall men kommer upp på banan igen snabbt och enkelt. Ibland står de i mitten och balanserar mellan, både det nya och det gamla, där ambivalens uppstår och motivationen börjar svikta. Här är vi påverkade av våra tankefällor, känslor (Vad är känslor)  

(Hur hjälper jag klienten att uppmärksamma sina kroppsförnimmelser) och vår psykologiska flexibilitet. (Inre triggers och reaktionspaketet; tanke, känsla, kropp, beteende)

Tankefällor och bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

Tankefällor är logiska kullerbyttor som lurar oss att se saker och ting från ett förvrängt synsätt. Tankefällor gör så att vi misstolkar och felbedömer situationer och andras avsikter. Vi ser inte helheten längre utan bara den del som för tillfället, av någon anledning, hjälper oss på kort sikt. Dessa tankefällor har vi lärt oss genom livets gång, såsom vi lärt oss.

De är inte farliga, men om de får för stort utrymme så begränsar de vår möjlighet att se flera, alternativa perspektiv, och gör oss mindre benägna att se helhetsperspektiv.

Tankefällor kan man hitta bland klientens automatiska tankar. (Automatiska tankar – kognitiv terapi)

Psykologisk flexibilitet och återfall

Psykologisk flexibilitet betyder att man kan se flera alternativa vägar, kan problemlösa och kan se saker och ting från ett annat perspektiv än sitt eget. Man brukar säga ”att kliva ur sina egna skor”, få ett metaperspektiv. Man blir mer flexibel i sitt tänkande helt enkelt.

Om man har många tankefällor så blir verkligheten begränsad och därmed blir man också mindre flexibel och kapabel att hitta lösningar och alternativa vägar.

(Perspektivtagande med sig själv och med andra)

Den onda och den goda cirkeln i bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

I och med att en person blir mindre flexibel och misstolkar situationer så går också ofta motivationen ned för att fortsätta en förändring. Kom ihåg att ”att förändra” alltid är mer ansträngande än att ha det som man redan har det. 

Ju mer öppen och flexibel för förändring, ju mer kan man lära känna sina tankar, känslor och kroppsförnimmelser och vice versa. Desto mer motiverad till förändring är man och ju mer motiverad att fortsätta en påbörjad förändring.

Ambivalens och bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

En person kan också lätt bli ambivalent (ambivalenskorset) till förändring när klientens kontakt med positiva konsekvenser för antingen det förändrade beteendet eller det gamla beteendet svajar, åt än det ena hållet och än det andra. (konsekvenser och förstärkare)

Positiva konsekvenser och bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

Vi kan se att en person blir mindre motiverad och flexibel i sitt tänkande när kontakten med positiva konsekvenser för förändringen minskar dvs man får inte ut så mycket positivt av sin förändring. (positiva konsekvenser)

Vi kan också se att ju mer kontakt med positiva konsekvenser för det gamla beteendet vi har ju mer ökar tankefällor som drar oss in i det gamla ekorrhjulet. Det betyder att ju mer belönande det är att utföra det gamla beteendet ju mer tankefällor, känslor och kroppsförnimmelser får vi i syfte att fortsätta få belöningen. Den så kallade ”onda cirkeln”. Vi vet egentligen inte vad som kommer först så vi lämnar den diskussionen till någon annan 🙂

Det viktiga är att du och jag som behandlare vet att detta sker, och att dessa faktorer ofta sker i samklang med varandra.

Kortsiktig konsekvens och bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster 

Det skiljer sig också åt beroende på om konsekvensen kommer på kort sikt eller på lång sikt.

Det är lättare att fortsätta utföra ett beteende om man får en kortsiktig belöning, så omedelbart som möjligt. Tankefällan utgår från det vi lärt oss tidigare och har en tendens att lura tillbaka oss till det som var förr, även om det inte var bra. Det var hur som helst mindre ansträngande än att göra  och skapa nya beteenden. Har du då också ett missbruk eller ett beroendeproblem så kämpar personen även mot belöningscentrat i hjärnan. (webinar om den kognitiva beteende terapins missbruksbehandling)

Vi som människor har dock tillgången av vårt språk i jämförelse med de flesta andra djuren. Med hjälp av språket kan vi resa i tid och på så sätt nå våra långsiktiga konsekvenser. (Att samtala om framtiden i terapi)

Tankefällor, psykologisk flexibilitet och motivation 

Bakslag: Jag kan lära mig något av det här. Fortfarande psykologiskt flexibel och förändringsnbbenägen. 

Återfall: Jag har misslyckats och det känns tungt Minskad psykologisk flexibilitet och Ambivalent till fortsatt förändring.

Återgång: Det är ingen ide. Psykologiskt inflexibel och Inte beredd till förändring.

Här kan du ladda ned checklistan som är ett måste för dig som behandlare 😊

Förebygg och arbeta med bakslag, återfall och återgång till gamla beteeendemönster. Hjälp din klient till att bibehålla fortsatta framsteg!

I missbruksbehandling jobbar man naturligtvis mycket med att förebygga bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster.

Här kan du anmäla dig till en fri föreläsning om KBT´ns missbruksbehandling CRA och A-CRA

Sammanfattning 

  1. 1. Bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster är ett vanligt fenomen. Det är en regel hellre än undantag.
  2. 2. Genom att definiera vad bakslag, återfall och återgång i gamla beteenden är blir vi hjälpta att mentalt bibehålla hoppet och det hjälper oss också att nå långsiktiga konsekvenser och. klientens mål.
  3. 3. Triggers såsom tankar, känslor och kroppsförnimmelser påverkar oss att återgå till det vi tidigare lärt oss och vi vill bli mer psykologiskt flexibel  så dessa triggers inte skapar en spontan och impulsiv handling.
  4. 4. Konsekvenser på kort sikt ger oss belöning omedelbart så det blir viktigt att man får belöning för att man utför det nya beteendet, samtidigt som man försöker minska positiva konsekvenser för det gamla beteendet.
  5. 5. En person kan lätt hamna i ambivalens inför förändring, tappa motivationen och på så sätt bli störd i sin förändring mot sina mål av tankar, känslor och kroppsförnimmelser vilka alla, i sin tur, påverkar hur öppen och psykologiskt flexibel vi är inför förändring.
  6. 6. Använd Checklistan — 11 sätt att förebygga, och arbeta, med bakslag, återfall och återgång i gamla beteendemönster

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.