• Handledning

Handledning är där man mellanlandar efter att man har inhämtat teoretiska kunskaper, men ännu inte behärskar dessa i den kliniska verkligheten. Handledning är också dit man återvänder när man inte förstår eller har kört fast i en behandling, ett uppdrag eller i sin egen utveckling. Handledning är en aktivitet som inte är förankrad i forsk­ning, i stället bygger den på beprövad erfarenhet och lång tradition inom psykologisk behandling, även inom vården, socialtjänsten och mer nyligen i den flora av aktiviteter som kallas coachning eller men­torskap. 

Källa: Handledning ur ett KBT-perspektiv (Sandra Bates; 2013)

Vi erbjuder;

*Psykoterapihandledning för psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra yrkesgrupper inom  hälso- och sjukvården

*Utbildningshandledning för studerande vid grundläggande psykoterapiutbildningar och vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar

*Verksamhetshandledning för personalgrupper inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter inom kommun, landsting och stat.

KBTarna-Bli en bättre behandlare har erfarenhet av handledning i olika teorier och metoder såsom KBT, ACT, CRA, ACRA, CRAFT, MI.

Vi har handledningsavtal med Region Norrbotten och Region Västernorrland.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring handledning.

info@blienbattrebehandlare.se