Handledning

För dig som studerar men ännu inte behärskar att använda dina kunskaper i den kliniska verkligheten, eller för dig som behöver stöd i arbetet framåt och vill utvecklas i din yrkesroll. 

Handledning individuellt eller i grupp

Vi erbjuder metodspecifik och skräddarsydd utbildningshandledning för verksamheter eller deltagare som gått våra webbkurser. Syftet är att säkerställa tillämpningen i den aktuella verksamheten. Handledningen kan ske individuellt och/eller i grupp. 

 

  • Psykoterapihandledning för psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

 

  • Utbildningshandledning för studerande vid grundläggande psykoterapiutbildningar och vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar.
  •  
  • Verksamhetshandledning, metod- och ärendehandledning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter inom kommun, landsting, stat och privat sektor.

Teorier och metoder:

KBT, ACT, FACT, CRA, ACRA, CRAFT, MI, PTSD, parterapi (IBCT) mm.

 

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT

Handledare:
Lena -Olsson-Lalor. Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut, Leg. hälso- och sjukvårdskurator samt handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Vi har handledningsavtal med Region Norrbotten, Region Västernorrland, Göteborgs Stad, Region Dalarna mfl.

ISO-certifiering

Vår verksamhet är certifierade enligt ISO 9001:2015

Vill du veta mer om någon av våra handledningar?

Ladda ner information här:

Handledning för den som gått någon av webbutbildningarna:

  • Behandla vuxna med CRA
  • Behandla ungdomar med A-CRA: 7 steg till en bättre missbruksbehandlare

Handledning för den som gått webbutbildning:

  • Grundkurs i KBT: verktyg att använda i det dagliga arbetet
  •  

Handledning för KBT-terapeuter