Handledning

Handledning

Vi erbjuder:

  • Metodspecifik och skräddarsydd utbildningshandledning för verksamheter/deltagare som gått våra webbkurser. Syftet är att säkerställa tillämpningen i den aktuella verksamheten. Kan ske individuellt och/eller i grupp.
  • Psykoterapihandledning för psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
  • Utbildningshandledning för studerande vid grundläggande psykoterapiutbildningar och vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar.
  • Verksamhetshandledning, metod- och ärendehandledning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter inom kommun, landsting, stat och privat sektor.

Teorier och metoder; KBT, ACT, FACT, CRA, ACRA, CRAFT, MI, PTSD mm.

Vi har handledningsavtal med Region Norrbotten, Region Västernorrland Region Dalarna mfl.

Handledare:
Lena -Olsson-Lalor. Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring handledning. info@blienbattrebehandlare.se

 

Vad är handledning?

Handledning är där man mellanlandar efter att man har inhämtat teoretiska kunskaper, men ännu inte behärskar dessa i den kliniska verkligheten. Handledning är också dit man återvänder när man inte förstår eller har kört fast i en behandling, ett uppdrag eller i sin egen utveckling. Handledning är en aktivitet som inte är förankrad i forsk­ning, i stället bygger den på beprövad erfarenhet och lång tradition inom psykologisk behandling, även inom vården, socialtjänsten och mer nyligen i den flora av aktiviteter som kallas coachning eller men­torskap.

Källa: Handledning ur ett KBT-perspektiv (Sandra Bates; 2013)

För tidbokning och avtalsförfrågan:

info@blienbattrebehandlare.se

ISO-certifiering KBT