Gå inte vilse vid målsättning: Detaljen som gör skillnaden

När vi pratar mål så pratar vi ofta om delmål, mål och livsmål

Vi vill gärna ha en röd tråd mellan dessa för att det ska kännas rimligt och bli motiverade till förändring. I den bästa av världar får vi också belöning omedelbart och helst också i det långa loppet.

Det finns dock en viktig detalj som du inte får missa när du hjälper någon att sätta upp mål  😬

Nämligen att skilja mellan närmandemål och undvikandemål!

Som hjälpare är det viktigt att du förstår skillnaden mellan närmandemål och undvikandemål, eftersom det kan påverka hur du hjälper personen du möter att nå sina mål och förbättra sin livskvalitet.

Vad är närmandemål:

Närmandemål handlar om att försöka närma sig en önskad förändring genom att ta små steg i riktning mot vårt mål. Det innebär att man fokuserar på att förbättra och utveckla saker, inte på att undvika problem eller utmaningar. 

Närmandemål kan vara ett bra sätt att lösa problem eller förändra saker på ett hållbart sätt, eftersom det ger möjlighet att göra förändringarna steg för steg och att anpassa dem efter hand.

Närmandemål är de mål som vi kan uppnå i positiv bemärkelse. Det är här vi  fokuserar på delmål, mål och livsmål.

* Hjälp någon att uppnå sina personliga mål genom att skilja mellan delmål, mål och livsmål

Vi kan nå målet! Vi kan mäta målet och vi kan bli belönade för att vi uppnår det. Närmandemål är ofta långsiktiga och kommer med ett positivt språkbruk.    Det är mer motiverande på lång sikt att ha närmandemål.

Exempel på närmandemål:

Ett exempel på närmandemål kan vara om en klient vill öka sin fysiska aktivitet. I stället för att försöka gå från ingen träning alls till att träna varje dag, kan man börja med att träna en gång i veckan och sedan successivt öka träningsmängden steg för steg. På så sätt kan klienten vänja sig vid träningen och få hjälp att hitta en träningsrutin som fungerar för dem.

Vad är undvikandemål:

Undvikandemål handlar om att försöka undvika negativa händelser eller resultat. Det innebär att man fokuserar på att undvika olika typer av problem, snarare än att försöka närma sig en lösning eller förändring. 

Undvikandemål kan vara bra i vissa situationer, till exempel när man vill undvika att göra misstag eller att hamna i problem. I längden kan dock undvikandemål vara mindre hållbara än närmandemål, eftersom de inte ger möjlighet att förbättra och utveckla saker på ett aktivt sätt.

Undvikandemål är alltså något som vi vill  slippa eller sluta med. Att slippa, sluta och undvika kan absolut nås, vara belönande och det går att mäta. Undvikandemål är däremot ofta kortsiktiga och kommer med ett negativt språkbruk. Det är inte lika motiverande på lång sikt att ha undvikandemål.

Exempel på undvikandemål:

Ett exempel på undvikandemål kan vara om  personen vill sluta röka. I stället för att försöka hitta en ersättning för rökningen och gradvis minska sin rökning, kan personen fokusera på att helt undvika situationer där de är frestad att röka. Detta kan vara svårt att upprätthålla i längden.

Lär dig skilja mellan närmandemål och undvikandemål:

  1. 1. Närmandemål: Försöka öka sin fysiska aktivitet genom att träna en gång i veckan och sedan successivt öka träningsmängden steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika all fysisk aktivitet helt för att undvika skador eller trötthet.

  1. 2. Närmandemål: Försöka äta mer hälsosamt genom att börja äta en grönsak till varje måltid och sedan successivt öka mängden grönsaker steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika all onyttig mat helt för att undvika viktökning.

  1. 3. Närmandemål: Försöka öka sitt sociala nätverk genom att börja gå på ett föreningsmöte en gång i månaden och sedan successivt öka antalet möten steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika alla sociala aktiviteter helt för att undvika social ångest.

  1. 4. Närmandemål: Försöka öka sin självkänsla genom att börja uttrycka sina egna åsikter och tankar mer i vardagliga samtal och sedan successivt öka sin självsäkerhet steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika alla situationer där man måste tala inför andra helt för att undvika att man darrar på rösten  eller nervositet.

  1. 5. Närmandemål: Försöka öka sin studieproduktivitet genom att börja lägga tid på att planera sin studietid och sedan successivt öka sin studietid steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika alla studierelaterade aktiviteter helt för att undvika studiestress.

  1. 6. Närmandemål: Försöka öka sin kreativitet genom att börja göra kreativa övningar en gång i veckan och sedan successivt öka tiden för kreativa aktiviteter steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika alla kreativa aktiviteter helt för att undvika kritik eller misslyckanden.

  1. 7. Närmandemål: Försöka öka sin sömnkvalitet genom att börja följa en rutin för sömn och sedan successivt förbättra sin sömnrutin steg för steg.

Undvikandemål: Försöka undvika att sova helt för att undvika mardrömmar eller sömnrelaterade problem.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.