Vad är känslor - kom igång med KBT i ditt dagliga arbete

Vad är känslor?

Känslor är informationssignaler och ger budskap om vad som händer, ska hända eller bör hända. Budskapet berättar hur vi ska bete oss för att klara av situationen här och. nu. Hur vi bete oss beror på vilken inlärningshistoria vi har. Känslor är inte bara kommunikation till mig och mig. man kan också säga att känslor är ”bron mellan den inre och den yttre verkligheten. Kommunikation mellan mig och den som är på utsidan. (Bra att veta om känslor)

Hur många känslor finns det?

Vi har mellan 7 och 9 olika typer av känslor. Antalet varierar beroende på vilken text och teori du läser. Många av känslorna är dock desamma även om gränserna och kategorierna varierar.

Det viktiga för oss som samtalsbehandlare och samtalsledare är att hjälpa klienten att hitta sina budskap, sin egen kommunikation till sig själv.

Vilka känslor finns?

Vi har många olika känslor, neutrala, positiva och negativa.

Positiva och negativa har inte med bra och dåligt att göra utan berättar hellre att man närmar sig när det är positiva känslor och att det är mer hämmande för utvecklingen med negativa känslor.

Förvåning

Nyfikenhet och intresse 

Glädje 

Rädsla

Vrede

Ledsenhet 

Avsky

Avsmak

Skam 

Vad är primära och vad är sekundära känslor?

Det finns primära och sekundära känslor. De primära känslorna är de medfödda känslorna som vi alla har från födseln. De kallas affekter eller emotioner beroende på, vilken text du läser, och på vem du lyssnar på. De sekundära känslorna är känslor som vi lärt oss via vår historia och våra erfarenheter genom livet. de sekundära känslorna kan mörka de primära, allt beroende på inlärningshistorien. (affektfobiterapi) 

Varför ska man hitta de primära känslorna?

I samtalsbehandling vill vi komma åt de primära känslorna. De primära känslorna berättar de verkliga grundbehoven som en person har och inte det hen lärt sig att man behöver ha för att klara sig i livet. vi önskar komma till — Lev som du vill och inte som du lärt dig”.

För att kunna göra det behöver vi fokusera på, och arbeta fram, de primära känslorna. (Theraplay)

Varför lär vi oss sekundära känslor?

Kom ihåg att vår inlärningshistoria och alla sekundära känslor har varit funktionella. Det är därför vi har lärt oss att mörka primära känslor, för att det har fyllt en bättre funktion än att visa sina primära känslor. vi har kanske inte fått det vi behöver och då lär vi oss att känna något annat som passar bättre in i den miljön jag befinner mig i, från det jag är liten till det att jag är stor.

När vi blir ”stora” kanske dem inte, mönster och budskap som vi lärt oss, fungerar längre. Vi kanske är i en ny miljö, har andra människor runt omkring oss, har andra mål och möjligheter.

Varför ska man arbeta med känslor?

Att komma i. kontakt med känslor hjälper klienten att jobba med rätt grundbehov. Det hjälper klienten att hitta rätt budskap. Vad säger min kropp till mig och vad betyder det. Hur behöver jag leva mitt liv för att ha det så bra som möjligt. Rollspel i Affektfobiterapi 

Hur kan man börja arbeta med känslor? 

Det man behöver börja med när man arbetar med känslor är att identifiera dem. Om du känner till vilka känslor  som finns rent allmänt  och att du vet att alla känslor har olika  funktioner, var e sig de är primära eller sekundära. Om du lär dig känslorna så kan du också träna din klient att lära känna sina känslor och höra sina budskap.

Ibland behöver man stöd för att börja arbeta med känslor. både för att det kan vara läskigt att gå in i det mest djupa, men också för att kunna skilja mellan vad som är en primär känsla kopplat till grundbehov, och en sekundär känsla som är kopplad till en strategi för att klara av en viss kontext.

Handledning 

Varför ska man fokusera på känslor?

Jo, för att det ökar framgången i behandlingen. Beteendeförändring kan ske och personen ”mår bättre eftersom hen vet vad som händer inom sig och förstår budskapen och sina grundbehov”.  Då kan klienten förstå varför hen gör som hen gör och sedan hitta en strategi som passar hen bättre i sitt nuvarande, pågående liv. Klienten blir vän med sig själv så att säga.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright KBTarna Sverige AB 2021

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.