Tredje vågens KBT vid ilskehantering

Steg 1: Medvetenhet om ilska

Det första steget i KBT-behandling tredje vågen för att hantera ilska är att lära sig att vara medveten om ilska och dess utlösare.

Detta uppnås genom att lära sig mindfulnessövningar, vilket innebär att man lär sig att vara uppmärksam på sina känslor och tankar utan att döma dem. Genom att öva mindfulness kan man öka medvetenheten om sina känslor och reaktioner, vilket är en viktig förutsättning för att kunna hantera ilska på ett effektivt sätt.

Steg 2: Acceptans av ilska

Det andra steget i KBT-behandling tredje vågen är att lära sig att acceptera ilska som en naturlig del av livet och inte försöka bekämpa eller förtränga den. Istället lär man sig att stanna i kontakt med känslorna och inte agera impulsivt. Genom att acceptera ilska som en naturlig del av livet kan man minska dess negativa effekter på ens mentala hälsa.

Steg 3: Lära sig att tankar inte är fakta

Det tredje steget i KBT-behandling tredje vågen för att hantera ilska är att lära sig att förhålla sig till sina tankar.

Istället för att försöka ändra tankarna lär man sig att se ”på” sina tankar istället för att titta ”från” dem. Detta innebär att man blir medveten om tankemönster som kan bidra till ilska, såsom allt eller inget-tänkande eller övergeneralisering. Genom att bli medveten om dessa tankemönster kan man lära sig leva trots dessa mönster.

Steg 4: Hantering av kroppsliga reaktioner

Det fjärde steget i KBT-behandling tredje vågen är att lära sig att hantera de kroppsliga reaktioner som följer med ilska. Detta kan uppnås genom att lära sig olika avslappningstekniker som djupandning och progressiv muskelavslappning. Genom att använda dessa tekniker kan man minska spänningar i kroppen som kan bidra till ilska och öka känslan av lugn och avslappning.

Steg 5: Utveckling av problemlösning

Det femte steget i KBT-behandling tredje vågen är att utveckla problemlösningsförmågan för att hantera de utlösare som leder till ilska. Genom att lära sig att identifiera lösningar på problem och sedan implementera dem på ett effektivt sätt kan man minska de situationer som kan orsaka ilska och därmed minska dess negativa effekter.

Steg 6: Självmedkänsla

Det sjätte steget i KBT-behandling tredje vågen är att lära sig självmedkänsla. Ibland kan känslor som skuld och skam uppstå när en person har svårt att hantera sin ilska.

Genom att lära sig självmedkänsla kan man lära sig att acceptera sig själv och sina känslor, inklusive ilska, utan att döma sig själv. Självmedkänsla kan hjälpa till att minska negativa känslor och öka känslan av välbefinnande.

Här nedan finner du några korta klipp från KBT-podden som handlar om Compassionfokuserad terapi:

Genom att använda dessa sex steg kan man lära sig att hantera ilska på ett effektivt sätt och minska dess negativa effekter på ens liv.

KBT-behandling tredje vågen med metoder som mindfulness och ACT har visat sig vara en effektiv behandling för att hantera ilska.

Genom att öva på dessa tekniker och steg kan man lära sig att hantera sina känslor på ett mer hälsosamt sätt och förbättra sin mentala hälsa.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso-sjukvårdskurator. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Lena Olsson-Lalor 2023

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.