Webbföreläsningar

OBS!
Offentliga verksamheter har ibland brandväggar som hindrar länkar att nå fram till dig. Vi rekommenderar därför att du som arbetar i offentlig verksamhet registrerar dig med en private e-postadress.

Här kan du ta del av en rad webbföreläsningar som hjälper dig att förstå och hjälpa människor

CRA och A-CRA i grupp

En webbföreläsning för dig som vill arbeta med gruppbehandling. 

Förstå dig själv och andra med KBT - Varför gör man som man gör?

En fri föreläsning för dig som saknar utbildning i KBT, men som möter människor i arbetet.

Förstå missbrukets onda cirkel med CRA och A-CRA

En fri föreläsning för dig som i ditt arbete möter människor med missbruksproblematik.

En fri föreläsning för dig som arbetar med KBT-behandling. 

Pärlbandet – Karta och kompass för ett värdefullt liv

En fri föreläsning för dig som söker verktyg att använda i ditt dagliga arbete där du möter personer som vill vidare i livet.

Kommer snart:

Så räddar du liv: Fem tidiga tecken på psykisk ohälsa

En föreläsning som lär dig vara uppmärksam på tidiga tecken på psykisk ohälsa, och hur du kan hjälpa personen vidare till rätt instans.