Webbföreläsningar

OBS!
Offentliga verksamheter har ibland brandväggar som hindrar länkar att nå fram till dig. Vi rekommenderar därför att du som arbetar i offentlig verksamhet registrerar dig med en private e-postadress.

Här kan du ta del av en rad webbföreläsningar som hjälper dig att förstå och hjälpa människor

CRA och A-CRA i grupp

En webbföreläsning för dig som vill arbeta med gruppbehandling. 

Förstå dig själv och andra med KBT

Varför gör man som man gör? En fri föreläsning för dig som saknar utbildning i KBT, men som möter människor i arbetet.

Förstå missbrukets onda cirkel med CRA och A-CRA

En fri föreläsning för dig som i ditt arbete möter människor med missbruksproblematik.

En fri föreläsning för dig som arbetar med KBT-behandling. 

Pärlbandet – Karta och kompass för ett värdefullt liv

En fri föreläsning för dig som söker verktyg att använda i ditt dagliga arbete där du möter personer som vill vidare i livet.

Kommer snart:

Så räddar du liv: Fem tidiga tecken på psykisk ohälsa

En föreläsning som lär dig vara uppmärksam på tidiga tecken på psykisk ohälsa, och hur du kan hjälpa personen vidare till rätt instans.