• Hantering av personuppgifter

Inom KBTarna – Bli en bättre behandlare är det KBTarna Sverige AB som är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och när de tas bort

De personuppgifter vi samlar in från dig som anmäler dig på en kurs eller begär offert, är namn, företag, organisationens, ev. kontaktperson, faktureringsadress, mailadress och telefonnummer. Syftet med insamling av dessa uppgifter är att kunna leverera tjänsten till dig (uppfylla avtalet mellan oss). Uppgifterna raderas maximalt 12 månader efter avslutad kundrelation.

Vi registrerar inte uppgifter som vi inte behöver. Vi registrerar aldrig omdömen om kunden eller några som helst känsliga uppgifter om exempelvis kundens hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter. Vi registrerar ej heller vad kund köpt vid tidigare tillfällen och skickar ingen marknadsföring/information utan kundens medgivande.

 

Hur vi skyddar personuppgifterna

Vi lämnar inte ut några personuppgifter utan medgivande från berörd person. Personuppgifter skyddas genom antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Organisatoriska säkerhetsåtgärder finns för att begränsa vilka anställda som får komma åt olika typer av personuppgifter och uppgifter säkerhetskopieras.

 

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Vi skickar endast nyhetsbrev och andra utskick om du gett samtycke till detta. I utskicken finns möjlighet för dig att säga nej till fler utskick. Säger du nej till mer marknadsföring från oss så respekterar vi din önskan och personuppgifterna tas bort.

 

Kontaktinformation

KBTarna Sverige AB

Kungsgatan 24G

97231 Luleå

0771-909000

Här kan du läsa hela vår Integritetspolicy