Skillnaderna mellan att samtala med vänner och som
professionell hjälpare

Ibland blir jag stum för jag vet inte om jag ska prata som en vän eller om jag ska prata som en professionell hjälpare.

I dagens blogg tänkte jag prata om skillnaderna mellan ett samtal med vänner och att samtala  som en professionell hjälpare.

Att samtala med vänner och att samtala som en professionell hjälpare är två väldigt olika typer av kommunikation. 

Även om båda kan involvera lyssnande, empati och problemlösning, skiljer sig huvudsyftet, relationen, gränserna, feedbacken och uppföljningen av dessa samtal avsevärt.

Du som hjälpare ska kunna känna dig lugn och trygg att du gör rätt för dig och dina vänner och även de du stödjer professionellt.

Vi pratar inte så mycket om de här skillnaderna trots  att  det ofta uppstår olika situationer i våra liv.

Nu är det dags att kika på 10 viktiga skillnader som hjälper dig att veta i vilka skor du ska stå, dina personliga eller dina professionella, var, när och med vem 😊

1. Syfte

Huvudsyftet med ett samtal mellan vänner är vanligtvis att umgås och bygga relationer. Huvudsyftet med ett samtal som professionell medhjälpare är däremot att ge stöd, vägledning och hjälp till den som söker hjälp.

2. Relation

Vänner är ofta mer bekväma och mindre formella med varandra, medan en professionell hjälpare måste upprätthålla en viss nivå av formalitet och professionalism för att skapa förtroende och trovärdighet hos den som söker hjälp.

3. Gränser

Vänner kan känna sig mer bekväma med att dela personlig information med varandra och kan ha mer avslappnade gränser, medan en professionell hjälpare måste upprätthålla sunda gränser och respektera sekretessen för den som söker hjälp.

4. Lyssnande

Vänner kan lyssna på varandra mer nonchalant och kan avbryta eller omdirigera samtalet oftare, medan en professionell hjälpare aktivt måste lyssna och fokusera på den som söker hjälp, undvika avbrott och hålla sig vid ämnet.

5. Empati

Både vänner och professionella medhjälpare kan visa empati, men en professionell hjälpare måste vara mer uppmärksam på den hjälpsökandes känslor och behov och måste vara noga med att inte låta sina egna känslor och fördomar påverka samtalet.

6. Respons

Vänner kan ge varandra mer avslappnad och subjektiv feedback, medan en professionell hjälpare måste ge mer objektiv och handlingskraftig feedback utifrån den hjälpsökandes mål och behov.

7. Problemlösning

Vänner kan hjälpa varandra att brainstorma och komma på lösningar informellt, medan en professionell hjälpare måste följa en strukturerad process för att hjälpa den som söker hjälp att identifiera och lösa problem.

8. Uppföljning

Vänner får följa upp varandra informellt, medan en professionell medhjälpare ska dokumentera samtalet och följa upp den som söker hjälp på ett mer formellt och organiserat sätt.

9. Etik

Både vänner och professionella medhjälpare bör agera etiskt och med integritet, men en professionell medhjälpare måste följa en etisk kod som är specifik för sitt yrke och kan bli föremål för juridiska eller professionella konsekvenser för att bryta mot dessa etiska regler.

10. Träning

Vänner kanske inte har någon specifik utbildning i att hjälpa varandra, medan en professionell hjälpare vanligtvis har genomgått specialiserad utbildning och träning för att ge effektiv hjälp till den som söker hjälp.

Sammantaget är den största skillnaden mellan att ha ett samtal med vänner och att ha ett samtal som en professionell hjälpare samtalets syfte och fokus, samt graden av formalitet, struktur och professionalism som är involverad. 

En professionell hjälpare måste vara skicklig på att lyssna, visa empati, lösa problem och ge feedback på ett sätt som är respektfullt, konfidentiellt och etiskt, samtidigt som det bibehåller sunda gränser och följer en strukturerad process.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  • Du får gärna använda bloggen så länge du berättar vem som har skrivit den, var den kommer ifrån.

Copyright Lena Olsson-Lalor 2023

Här finner du vår fria föreläsning om att förstå varför man gör som man gör, vilket är hjälpsamt när man samtalar som professionell hjälpare.

Förstå dig själv och andra med KBT: Varför gör man som man gör

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.