KBTarna - Bli en Bättre behandlare BBB är ett företag som önskar sprida hantverket att behandla psykisk ohälsa med metoder och tekniker under paraplybegreppet kognitiv-beteendeterapi (KBT). Vi vill att kompetensutveckling ska vara lätt tillgängligt för oss alla som jobbar med behandling. Därför har vi även kurser på distans.

Vill du ha information från oss?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Vi vill hjälpa behandlare att bli bättre på hantverket att behandla psykisk ohälsa.

Vår vision är att alla som arbetar med behandling på ett lätt sätt ska ha tillgång till professionell utveckling.

Vi tror att alla behandlare vill bli bättre på det dom gör och följa med i utvecklingen av bra behandlingsmetoder för psykisk ohälsa.

Bli en bättre behandlare tar även hand om handledning för professionella.

Det kan gälla ärendehandledning psykoterapi eller annan verksamhet såsom HVB-hem, inom socialtjänst etc. Processhandledning ingår ofta i ärendehandledning eftersom vi är själva en del av mötet med klienten eller patienten.

Egenterapi och utbildningsterapi finns också under Bli en bättre behandlare.

Här åtar vi oss studenter på Grundläggande- och legitimationsgrundande utbildingar och givetvis alla som vill utveckla sig vidare i sitt terapeutiska jag.