267. Verktygslåda i lågaffektivt bemötande - Utvärdera.
Bli en bättre behandlare
med Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

Lena Olsson-Lalor samtalar med Jeanette Johansson-Ånmark om verktyg i lågaffektivt bemötande. Denna gång om att utvärdera. Jeanette Johansson-Ånmark har skrivit böckerna Lågaffektivt bemötande: att få till det i det dagliga arbetet och Lågaffektivt bemötande: vad krävs för en lyckad implementering.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jeanette Johansson-Ånmark NPF-specialisterna AB

I avsnittet:
 • * Använd reflekterande frågor.
 • * Varför blev det fel?
 • * Vad hände i upptrappningsfasen?
 • * Vad gick snett?
 • * Hur mådde personen?
 • * Vad hände i kaosfasen?
 • * Hade brukaren möjlighet till självkontroll?
 • * Var det en farlig situation?
 • * Hur avbryter man på ett bra sätt?
 • * Fick brukaren den tid hen behövde för att lugna ned sig
 • *  Gå igenom vardagsfasen
 • * Fanns en individuell handlingsplan?
 • * Vilka avledningar fungerar för den här personen?
 • * Uppdatera vid behov.
 • * Vad gjorde jag som hjälpare?
 • * Vad kan vi som hjälpare påverka och på vilket sätt kan vi hjälpa bättre
 • * Ansvaret är vårt.
Här finner du andra avsnitt och bloggar som kan kan vara av intresse:
Här kan du lyssna på ett guldkorn:

Du finner också andra guldkorn på Bli en bättre behandlares Instagram och Facebook 🤩 

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Vill du köpa podden till en hel arbetsgrupp? Hör av dig till oss via info@blienbattrebehandlare.se

Lästips:

Lågaffektivt bemötande: att få till det i det dagliga arbetet  2022  av Jeanette Johansson Ånmark

Lågaffektivt bemötande: vad krävs för en lyckad implementering 2020 av Jeanette Johansson Ånmark 

Här finner du andra avsnitt om lågaffektivt bemötande:
Faktaruta

Vad är lågaffektivt bemötande?
Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt och en metodik för att hantera och bemöta individer som befinner sig i stark affekt eller kris. Istället för att höja spänningen eller konfrontera, ligger fokus på att behålla lugnet, undvika konfrontationer, och skapa en känsla av säkerhet för den berörda individen.
Vad är affektregleringskurvan?
Affektregleringskurvan är en modell som illustrerar en individs emotionella tillstånd över tid. Den visar hur individers känslomässiga reaktioner kan förändras baserat på yttre och inre stimuli. Kurvan består av flera faser: baslinje, stigande spänning, kris, återhämtning, och eventuellt en ny baslinje.
Hur använder man kurvan i lågaffektivt bemötande?
Affektregleringskurvan används som ett verktyg inom lågaffektivt bemötande för att identifiera var en individ befinner sig emotionellt, och därigenom anpassa sitt bemötande därefter.

Målet är att:
• Förhindra eskalering genom att känna igen tecken på stigande spänning.
• Inte försöka resonera eller ställa krav när någon är i kris, utan snarare skapa en säker miljö och vänta tills individen är mottaglig för kommunikation.
• Stödja återhämtningen efter en kris, så att individen kan återgå till sin baslinje.
Genom att förstå var på affektregleringskurvan en individ befinner sig, kan man i lågaffektivt bemötande effektivt och med empati bemöta individen på ett sätt som minimerar risken för eskalering och konflikt.

Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.