175. Dubbel-SORK inom KBT.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Tatiana Grönevik​

Det här avsnittet handlar om att använda Dubbel-SORK inom KBT.  Tatiana Grönevik​ berättar om hur hon använder den med förälder och barn på resulrsskola med integrerad öppenvård.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är syftet med en dubbel-SORK?

Hur fyller man i en dubbel-SORK?

Vad blir problemet för barnet?

Vad blir problemet för föräldern?

Vad är det som i slutänden vidmakthåller problemet?

Hur går det för barnet i längden?

Vad kan man hjälpa till med?

Vem har största ansvaret för att en förändring ska bli av?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK),  Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

Tatiana Grönevik
Sammanfattning:

Dubbelsork är ett sätt att se en och samma situation ur två olika perspektiv. På så sätt kan terapeuten belysa och medvetandegöra de kompensatoriska strategierna för de olika parterna och dess funktion. Det kan vara t ex förälder och barn eller lärare och elev. Syftet är att se över hur de olika parternas strategier från deras perspektiv påverkar den andre i situationen och vilka konsekvenser det leder till. 

Dubbelsorken hjälper till att synliggöra konsekvenser, förstärkning, antaganden, stimuli, beteenden, inlärning och strategier hos bägge parter vilka leder till den aktuella problematiken och den onda cirkeln.

Dubbelsorken är ett kartläggande verktyg vilken belyser vilken typ av hjälp och resurser som de olika parterna behöver i syfte att bryta den onda cirkeln som uppstått och vidmakthålls. Det kan t ex vara att se över problemlösningsstrategier, känslomässiga reaktioner, grundantaganden och livsregler.

Dubbelsorken kan även användas som en förklaringsmodell för att beskriva hur problematiken sitter ihop vilket gör det mer begripligt för bägge parterna. I arbetet med barn utmynnar ofta en behandling och olika former av resurser i föräldrastöd för att det i sin tur ska vara en hjälp för barnet.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Ladda ner en dubbel-SORK:
Ladda ner klientfallet här:
Ladda ner en fri pdf om varför man gör som man gör - För dig som är ny inom KBT:
Kolla gärna in de här avsnittet:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.