277. Utvecklingsresan till en erfaren
psykoterapeut i schematerapi Del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Mirja Vahlström och
Anna Wilder Hjerppe

Lena Olsson-Lalor pratar med de nyutbildade psykoterapeuterna Mirja Vahlström och Anna Wilder Hjerppe om utveckling till erfaren psykoterapeut i schematerapi.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Mirja Vahlström Leg.psykoterapeut och sociolog

Anna Wilder Hjerppe Leg.psykoterapeut och kurator

I avsnittet:
 • -Varför schematerapi?
 • – Kärnbehov
 • – Modes
 • – Utvecklingsresan och inlärning i Schematerapi
 • – Sund vuxen
 • – Eget utvecklingsarbetearbete
 • – Egenterapi
 • – Handledning
 • – Uppsats psykoterapiprogrammet
 • – Resultat
 • – Slutsatser
 • – Hur kan man använda fynden i sitt arbete som psykoterapeut?
 • – Vanliga misstag på resan till mer erfaren psykoterapeut
 • – Tips för dig som vill bli mer erfaren psykoterapeut
Lyssna gärna på dessa relaterade avsnitten:
Här kan du lyssna på ett guldkorn

Du finner också andra guldkorn på Bli en bättre behandlares Instagram och Facebook 🤩 

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Vill du köpa podden till en hel arbetsgrupp? Hör av dig till oss via info@blienbattrebehandlare.se

Mirja och Annas examensuppsats

En kvalitativ kartläggning
av sex schematerapeuters erfarenheter av schemakombinationer

– utvecklingsresan till mer erfaren psykoterapeut.

Av
Mirja Vahlström och
Anna Wilder Hjerppe

Examensuppsats Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
Hösten 2023

SAMMANFATTNING

Studien ämnar tillgängliggöra erfarna terapeuters tysta kunskap för mindre erfarna terapeuter för att stödja deras utvecklingsprocess. Genom semistrukturerade intervjuer utforskas schematerapeutiska utmaningar/schemakombinationer och tillämpning av DPR-modellen. Resultatet framhåller vikten av att studera teorin, skapa förutsättningar för upplevelsebaserat lärande genom egenterapi, handledning, samt bygga upp en erfarenhetsbank som kan användas av det reflektiva systemet. Denna erfarenhetsbank kan sedan tillämpas i patientarbetet och även bidra till utvecklingen av en välriktad intuitiv förmåga hos terapeuten. En god relation och kontakt mellan self-schema och self-as-therapist schema/sund vuxen spelar också en central roll i detta sammanhang. Egenterapi och handledning främjar ökad självinsikt, läker känslomässiga sår och belyser blinda fläckar hos terapeuten. Vilket enligt författarna är avgörande för den terapeutiska utvecklingen.

Nyckelord: Schematerapi, schemakombinationer, komplexitet, utvecklingsprocess, terapeutisk utvekling, DPR-modell, Self-schema self-as-therapist schema.

ABSTRACT

The study aims to make the tacit knowledge of experienced therapists accessible to less experienced therapists to support their developmental processes. Through semi-structured interviews and the application of the DPR model, the study explores challenges/schema combinations in schema therapy. The results emphasize the importance of studying theory, creating conditions for experiential learning through self-therapy, supervision, and building an experience bank for the reflective system. This experience bank can then be applied in patient work and contribute to the development of a targeted intuitive ability in therapists. A good relationship and connection between self-schema and self-as-therapist schema/healthy adult also play a central role in this context. Self-therapy and supervision promote increased self-awareness, healing emotional wounds, and highlighting blind spots in therapists, which the authors consider crucial for therapeutic development.

Keywords: Schematherapy, Schema combinations, complexity, therapeutic development, DPR model, Self-schema self-as-therapist schema,

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.