268. Verktygslåda i lågaffektivt bemötande - Förändra.
Bli en bättre behandlare
med Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

Lena Olsson-Lalor samtalar med Jeanette Johansson-Ånmark om verktyg i lågaffektivt bemötande. Denna gång om att förändra. Jeanette Johansson-Ånmark har skrivit böckerna Lågaffektivt bemötande: att få till det i det dagliga arbetet och Lågaffektivt bemötande: vad krävs för en lyckad implementering.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jeanette Johansson-Ånmark NPF-specialisterna AB

I avsnittet:
 • * Det dagliga stödet
 • * Hur implementerar vi förebyggande arbete?
 • * Hur stödjer vi så att det inte händer igen?
 • * Hur får brukaren tillgång till strategierna
 • * Det räcker inte att säga en gång
 • * Jobba med tydliggörande pedagogik
 • * Positiv psykologi av Segelman
 • * PERMA – 5 livsområden i positiv psykologi

P — positiva känslor

R — relationer

E — engagemang

M — mening

A — uppnå något (achieve)

 • * Skapa värde i personens liv

KASAM — Känsla av sammanhang – hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet

 • * Vad är meningen i livet för den individuella brukaren?
 • * 3 nyckelfrågor att ställa sig som hjälpare?
Här finner du andra avsnitt och bloggar som kan kan vara av intresse:
Länkar:
Här kan du lyssna på ett guldkorn:

Du finner också andra guldkorn på Bli en bättre behandlares Instagram och Facebook 🤩 

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Vill du köpa podden till en hel arbetsgrupp? Hör av dig till oss via info@blienbattrebehandlare.se

Lästips:

Lågaffektivt bemötande: att få till det i det dagliga arbetet  2022  av Jeanette Johansson Ånmark

Lågaffektivt bemötande: vad krävs för en lyckad implementering 2020 av Jeanette Johansson Ånmark 

Här finner du andra avsnitt om lågaffektivt bemötande:
Faktaruta

Många av oss kanske inte är bekanta med begrepp som ”positiv psykologi”, ”lågaffektivt bemötande” eller ”Seligman’s PERMA-modell”.

Så, vad är positiv psykologi, och hur kopplas detta till den praktiska tekniken av lågaffektivt bemötande? Låt oss utforska dessa koncept djupare.

Vad är positiv psykologi?
Positiv psykologi är en gren av psykologin som fokuserar på de positiva aspekterna av mänsklig erfarenhet. Istället för att enbart fokusera på problem och dysfunktioner, syftar denna inriktning till att förstå och förstärka mänskligt välbefinnande och lycka.
Vem är Seligman?
Dr. Martin Seligman, anses av många vara grundaren av positiv psykologi. Hans arbete har lagt grunden för hur vi idag förstår välbefinnande, lycka och framgång.
Vad är Seligmans PERMA-modell?
Seligman introducerade PERMA-modellen som en vägledning till mänskligt välbefinnande. Modellen bryter ner vårt välbefinnande i fem nyckelområden:
   • Positiva känslor (P): Dessa sträcker sig bortom bara glädje. De inkluderar känslor som tacksamhet, hopp och kärlek, vilka alla bidrar till en positiv livsupplevelse.
   • Engagemang (E): Denna känsla av uppslukning, ofta kallad ”flow”, beskriver de ögonblick när vi är så engagerade i en aktivitet att vi förlorar all känsla av tid.
   • Relationer (R): Mänskliga relationer är kärnan i vår existens. Starka, positiva relationer berikar våra liv och ger stöd, kärlek och en känsla av samhörighet.
   • Mening (M): Att känna att livet har en djupare mening, antingen genom religion, yrke eller personligt syfte, ger riktning och motivation.
   • Prestationer (A): Detta handlar om att sätta mål, sträva efter dem och känna stolthet över sina prestationer, vilket bidrar till självkänsla och tillfredsställelse.
Hur är PERMA-modellen hjälpsam i lågaffektivt bemötande?
Lågaffektivt bemötande, som betonar lugn och empatisk respons till utmanande beteenden, kan dra stor nytta av principerna i PERMA-modellen. Genom att förstå individers behov av positiva känslor, engagemang, relationer, mening och prestationer, kan vi skapa en miljö där dessa behov erkänns och uppfylls. Detta kan i sin tur minska frekvensen av utmanande beteenden och skapa en mer stödjande och harmonisk miljö.

Sammanfattningsvis, genom att sammanfläta insikter från positiv psykologi, Seligmans PERMA-modell och principerna i lågaffektivt bemötande, kan vi skapa en helhetssyn på mänskligt välbefinnande. Denna helhetssyn kan sedan användas för att skapa mer stödjande, förstående och välfungerande samhällen och institutioner.

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.