113. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Rikke Kjelgaard

Det här avsnittet handlar om Acceptance and Commitment Therapy och är del 1 av 2 om Acceptance and Commitment Therapy- ACT.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna: 

Vad är Acceptance and Commitment Therapy – ACT? 

Vad är psykologisk flexibilitet? 

Vilka är de 6 kärnprocesserna i ACT?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Rikke Kjelgaard är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

Lena Olsson-Lalor och Rikke Kjelgard
Lena Olsson-Lalor och Rikke Kjelgaard
Sammanfattning:

Acceptance and Commitment Therapy är en modell inom tredje vågens KBT.

Grunden är alltså beteendeterapi. 

ACT bygger på den teoretiska modellen Relational Frame Theory (RFT). RFT modellen handlar om vårt språk, hur vi relaterar och skapar sammanhang.

Acceptance and Commitment Therapy är egentligen RFT i praxis och används i psykoterapi och och som samtalsmodell i preventiva sammanhang – Acceptance and Commitment Training.

ACT anammas ute i i livet överlag och i terapirummet, att göra plats för det du önskar dig utav livet.

I ACT ligger fokus på acceptans, att öppna upp och rikta uppmärksamhet här och nu, värderingar om hur jag vill leva ,vara mot mig själv och andra.

Det är ett värdigt och respektfullt sätt att bemöta sig själv och andra, vilket kan vara intuitivt för många.

Vi vill förstärka beteenden som vi vill se mer av och släcka ut beteenden som man vill se mindre av. 

Man arbetar med transformation av stimulus vilket betyder att man genom att närma sig det besvärliga (det aversiva stimulit). Vidgar då beteenderepertoaren istället för att undvika det besvärliga.

Exempel: Ångest fyller en funktion men istället för att undvika ångesten närmar man sig den genom exponering. För att lära sig göra annat än att undvika. Att lägga till ett beteende man kan välja, istället för att ta bort något.

Essensen för exponering är att man ska närma sig något som är svårt för att vidga beteenderepertoaren. Ger då en ny och annan bredare funktion av t ex ångesten, att ha med mig istället för att ångesten är något jag måste bli av med.

Perspektivtagande, psykologisk flexibilitet och kärnprocesserna i ACT

Perspektivtagande är att kunna se själv utifrån, så som en arena där allt utspelar.

I ACT vill man åstadkomma psykologisk flexibilitet. 

En ökad förmåga, att se om det gör jag gör här och nu för mig närmare det liv jag vill leva, eller längre ifrån. Kan jag välja att göra annorlunda? En ökad beteenderepertoar ger oss en ökad möjlighet att göra medvetna val.

Syfte är alltså att att öka den psykologiska flexibiliteten. Det gör man via olika tekniker baserade på RFT. 

Man arbetar inte med direkt symtomreduktion, istället ökad livsfunktion. 

Man arbetar då utifrån 6 kärnprocesser för att skapa denna psykologiska flexibilitet.

Alla processer hänger ihop och i terapin ”dansar” man mellan processerna och använder dem när det är lämpligt och användbart. 

6 kärnprocesser för att öka psykologisk flexibilitet:

  • Acceptans
  • Defusion
  • Närvara
  • Självet som kontext
  • Värderingar
  • Engagemang

Om terapeuten pratar, informerar visar mycket då kan det vara ett tecken till terapeuten att hen befinner sig längre ifrån modellen i ACT.

Det är viktigt att både kunna modellen och att VARA modellen.

Hur vill jag vara som behandlare? Att då kombinera den jag önskar vara som behandlare med evidensbaserad behandling.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:

ACT helt enkelt av Russ Harris

Kolla gärna in de här avsnitten också:
Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.