Podcasts › 113. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT?

Acceptance and Commitment Therapy

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Rikke Kjelgaard

Vad är Acceptance and Commitment Therapy – ACT? 

Vad är psykologisk flexibilitet? 

Vilka är de 6 kärnprocesserna i ACT?

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Rikke Kjelgaard om Acceptance and Commitment Therapy- ACT. Rikke Kjelgaard är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

Lena Olsson-Lalor och Rikke Kjelgaard sorterar, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Acceptance and Commitment Therapy är en modell inom tredje vågens KBT.

Grunden är alltså beteendeterapi. 

ACT bygger på den teoretiska modellen Relational Frame Theory (RFT). RFT modellen handlar om vårt språk, hur vi relaterar och skapar sammanhang.

Acceptance and Commitment Therapy är egentligen RFT i praxis och används i psykoterapi och och som samtalsmodell i preventiva sammanhang – Acceptance and Commitment Training.

ACT anammas ute i i livet överlag och i terapirummet, att göra plats för det du önskar dig utav livet.

I ACT ligger fokus på acceptans, att öppna upp och rikta uppmärksamhet här och nu, värderingar om hur jag vill leva ,vara mot mig själv och andra.

Det är ett värdigt och respektfullt sätt att bemöta sig själv och andra, vilket kan vara intuitivt för många.

Vi vill förstärka beteenden som vi vill se mer av och släcka ut beteenden som man vill se mindre av. 

Man arbetar med transformation av stimulus vilket betyder att man genom att närma sig det besvärliga (det aversiva stimulit). Vidgar då beteenderepertoaren istället för att undvika det besvärliga.

Exempel: Ångest fyller en funktion men istället för att undvika ångesten närmar man sig den genom exponering. För att lära sig göra annat än att undvika. Att lägga till ett beteende man kan välja, istället för att ta bort något.

Essensen för exponering är att man ska närma sig något som är svårt för att vidga beteenderepertoaren. Ger då en ny och annan bredare funktion av t ex ångesten, att ha med mig istället för att ångesten är något jag måste bli av med.

Perspektivtagande, psykologisk flexibilitet och kärnprocesserna i ACT

Perspektivtagande är att kunna se själv utifrån, så som en arena där allt utspelar.

I ACT vill man åstadkomma psykologisk flexibilitet. 

En ökad förmåga, att se om det gör jag gör här och nu för mig närmare det liv jag vill leva, eller längre ifrån. Kan jag välja att göra annorlunda? En ökad beteenderepertoar ger oss en ökad möjlighet att göra medvetna val.

Syfte är alltså att att öka den psykologiska flexibiliteten. Det gör man via olika tekniker baserade på RFT. 

Man arbetar inte med direkt symtomreduktion, istället ökad livsfunktion. 

Man arbetar då utifrån 6 kärnprocesser för att skapa denna psykologiska flexibilitet.

Alla processer hänger ihop och i terapin ”dansar” man mellan processerna och använder dem när det är lämpligt och användbart.

6 kärnprocesser för att öka psykologisk flexibilitet:

ACT är en kreativ och flexibel metod inom principerna. Man arbetar då mycket med upplevelser och metaforer. Man kan jobba med musik, film mm utifrån användbarhet. 

Om terapeuten pratar, informerar visar mycket då kan det vara ett tecken till terapeuten att hen befinner sig längre ifrån modellen i ACT.

Det är viktigt att både kunna modellen och att VARA modellen.

Hur vill jag vara som behandlare? Att då kombinera den jag önskar vara som behandlare med evidensbaserad behandling.

Hållplatser:

1.40 Presentation Rikke Kjelgaard

3.05 Om vad Acceptance and Commitment Therapy är

5.39 Relational Frame Theory (RFT) och ACT

7.51 Perspektivtagande, psykologisk flexibilitet och kärnprocesserna i ACT

9.29 Öka psykologisk flexibilitet genom de 6 kärnprocesserna i ACT

12.15 Att kunna göra medvetna val

12.55 ACT – kreativ metod

14.45 Signaler till terapeuten – att tänka på som behandlare

18.29 Lite tankar om evidens

Boktips:

ACT helt enkelt av Russ Harris

Rikke Kjelgaard är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer. Human act

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare