215. Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Thomas Gustavsson

I det här avsnittet fortsätter Lena Olsson-Lalor att prata med Thomas Gustavsson om Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy – FACT. Den här gången pratar de specifikt om den fokuserade intervjun – fallformuleringen. 

Thomas Gustavsson har tillsammans med Patricia Ann Robinson och Kirk D. Strosahl skrivit boken Fokuserad ACT. 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

I avsnittet:

Vad är kreativ hopplöshet?

Vilka är de 4 diagnostiska frågor man vill kunna ha fått svar på i intervjun/kartläggningen?

Hur kan man använda ”love, work, play, health?

Skilja mellan funktionell analys och kontextuell analys?  

Vilka är de tre T´na som ingår i kartläggningen?

Hur flyter intervjun över till intervention och behandling?

Prioritering av vad som ska behandlas?

Hur tänker man att undvikandet och färdigheter påverkar problemet?

Varför blir det viktigt att arbeta affektfokuserat med problemet?

Hur arbetar man direkt med det man har i terapirummet t ex undvikanden, färdigheter och affekter i exponering?

Kan man rama om problemet från ett undvikande till en värderad riktning?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Thomas Gustavsson leg. psykolog, verksam vid Segesholms och Österlensportens behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende i kombination med allvarliga psykiska problem.

FACT
Thomas Gustavsson
Boktips:

Fokuserad ACT av Thomas GustavssonPatricia Ann RobinsonKirk D. Strosahl 

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa av Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald och Patricia Robinson. 

Må dåligt: om psykopatologi i vardagslivet av Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren

Inside This Moment av Kirk D Strosahl, Patricia J Robinson, Thomas Gustavsson

Kolla gärna in de här poddavsnitten också:

214. Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy – FACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

211. Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

212. Hög tillgänglighet i integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

213. Journalskrivning vid integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

104. Psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

113. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

114. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

58. Compassionfokuserad ACT – Compassionate ACT. Bli en bättre behandlare med Lena Olson-Lalor. Gäst: Dr. Dennis Tirch, Dr. Laura Silberstein-Tirch & Rikke Kjellgaard

39. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid smärta. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

40. Perspektivtagande med sig själv och med andra. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

196. Att samtala om det förflutna i terapi – samtalsbehandling del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

197. Att samtala om framtiden i terapi – samtalsbehandling del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

198. Att samtala om nuet i terapi – samtalsbehandling del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Här finns dokument att ladda ner.
För dig som är ny "Varför gör man som man gör?":
Så lyckas du med hemuppgifter i KBT: 5 steg för ökad följsamhet:
  • När du lämnar din mailadress läggs du till på vårt nyhetsbrev (om du inte redan är prenumerant). Du kan naturligtvis avsluta din prenumeration när du själv önskar.
Här kan du lyssna på ett guldkorn:

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

Fokuserad intervju – fallkonceptualisering

Den fokuserad intervju handlar till stor del om kreativ hopplöshet – funktionell analys. Att få syn på icke fungerande strategier, skilja strategier/beteende från att patienten ”är” sitt beteende och finna värderingar, mål och riktning för patienten.

Önskemål från patienten ska hänga ihop med livet utanför. 

Patienten söker ofta hjälp för symtomen inom hälso- och sjukvården. Inom psykologin behöver dock inte symtomen tyda på en underliggande sjukdom. Ofta handlar det om att patienten upplever ett lidande som man vill bli av med eller kunna hantera och förstå. 

De allra flesta med eller utan sjukdom kommer för att deras färdigheter, livssituation, arbetssituation, historia eller relationer har framkallat symtom.

3 grundpelare i Fokuserad Accceptance and Commitment therapy – FACT:

Närvaro

Öppenhet

Engagemang

Frågor att besvara under den fokuserade intervjun:

  1. 1. Hur vill du att ditt liv ska se ut? 

Skillnad från att fråga vad patienten vill ska ske i behandling.

2. Vad har du provat för att lösa ditt problem?

Ofta har patienten gjort något för att lösa sitt problem. Det är inte alltid en felaktig strategi som testats. Utan det kan vara en bra strategi som kanske utförts tillsammans med något mindre hjälpsamt, inte utförts i rätt omfattning eller i ett felaktigt syfte.

3. Hur har det fungerat för dig? Hur har det sett ut över tid? Hur var det för 6 månader sedan? Man målar upp en Funktionell analys. Vad händer på kortsikt och på lång sikt? Diskriminering mellan kortsiktiga och långsiktiga förstärkare. 

4. Har det kostat dig något att göra så här? Att använda den här strategin?

Man vill hjälpa patienten med inramning – patienten har gjort detta i syfte att….? 

Vilken funktion har denna strategi haft? 

Ofta ser patienten är det är ”sjukdomen” som orsakar problemen och mer sällan att det handlar om ett beteende. Är det sjukdomen (vilken den än må vara) som får hen att må sämre eller är det ett beteende?

Det är skillnad mellan att erfara konsekvenser och regelstyrning. Vi gör ofta saker för att vi tänker att det ska fungera, fungerat för andra, fungerat tidigare. Över tid? Hur har det fungerat?

Ofta kostat relationer och hälsa (självomhändertagande och läkemedelsbiverkningar).

Man vill omrama/relatera saker till varandra på ett nytt sätt för att sammanfatta och presentera till patienten. I syfte att skapa nya perspektiv och nya ideér.

Den fokuserade intervjun är ett sätt att närma sig den funktionella analysen.

Det är två intervjuer i första samtalet i Fokuserad ACT

  1. 1. Den funktionell analysen – problemanalys

De tre T´na:

Triggers – utlösande faktorer historiskt och/eller i vardagen

Tid – hur lång tid har detta pågått och strategier för att hantera

Trajectory – tidsutveckling

När man är van vid metoden vävs de 3 T´na ihop med de fokuserade frågorna.

2. Kontextuell intervju

Love – alla former av relationer patienten har. Resurser eller problem?

Work – patientens sysselsättning, försörjning, – arbete skola

Play – patioentens fritid, hobbys, återhämtning

Health – mat, sömn, alkoholkonsumtion, våld, ekonomi och bostad

 

När vi människor mår dåligt tenderar vi att minska de saker som tillför livskvalitet och återhämtning. Vi tenderar att sluta gå till gymet, umgås med andra människor etc.

Man vill snabbt komma i på det som för patienten är relevanta frågor. Därför behöver man använda en del slutna frågor.

Terapeuten måste vara uppmärksam och kolla av med patienten att det som diskuteras och uppgifter känns relevanta för patienten innan intervention. 

Finns det något jag borde fråga dig innan vi går vidare? Känns detta relevant för dig?

Om det finns många problem görs en prioritering av problemen. 

Vad vill patienten börja att arbeta med? Vad är viktigast för patienten?

Som terapeut behöver man naturligtvis viss information för att kunna hjälpa. Det är viktigt att läsa av kroppsspråk och emotioner och inte bara verbala svar..

I den andra halvan av sessionen tittar man på hur undvikande och färdigheter ser ut

Man vill att patienten ska lära sig något av erfarenhet. Patienten ska ha med sig något när hen går 

hen.

Man försöker fånga saker när de uppstår i rummet där och då och jobba med t ex acceptansfärdigheter och defusion. Man pratar om det efteråt med patienten, för att få hen att stanna kvar i det, sätta ord på det och ta olika perspektiv på det som händer.

Sen kan terapeuten referera tillbaks till detta till patienten.

Vi människor har fysiska – och emotionella reaktioner, minnesbilder och språk/ord interagerar och att jobba med färdigheterna att vara närvarande och komma i kontakt med de saker vi normalt vill undvika, se andra perspektiv är att jobba med en form av exponering.

Första gången man träffar patienten vill man samla information, sätta fokus på några färdigheter och rama om undvikandebeteende till att sträva mot något.

Fokuset i FACT är färdighetsträning och uppföljning av vad som händer mellan sessionerna. Detta fokus gör att sessionerna blir korta och effektiva.

Andra länkar att kolla in:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.