104. Psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

Det här avsnittet handlar om psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral Luleå Region Norrbotten

Lena Olsson-Lalor och psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral Luleå Region Norrbotten hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 • Vad är psykosociala team i primärvården och första linjen psykiatri ?
 • Vilket syfte har ett psykosocialt team?
 • Finns det någon forskning?
 • Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral, Luleå Region Norrbotten:
 • Jessica Halsius leg. Distriktssköterska samt vårdsamordnare
 • Mary-Lis Andersson leg. Arbetsterapeut samt rehabiliteringskoordinator
 • Emma Backteman leg. Fysioterapeut
 • Malin Isaksson kurator,  dipl. KBT-terapeut samt dipl. Familjeterapeut steg 1.
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. * Lena har utbildat personal i triagering av psykisk ohälsa, på hälsocentralerna inom det projekt som presenteras i avsnittet.

För att lyssna på det här avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Ett projektet med att lansera psykosociala team på Luleås hälsocentraler har pågått sedan 2018. Hertsöns och Mjölkuddens hälsocentraler har varit piloter.

Gästerna berättar om fördelarna med ett psykosocialt team och vilka som ingår i teamet.

Hur kan arbetsgången se ut under utvecklingen av ett psykosocialt team?Vilka professioner finns på På Hertsöns Hälsocentral ingår vårdsamordnare/distriktsssjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt KBT-terapeut.

En ny funktion i psykosociala team är vårdsamordnaren. Vårdsamordnaren gör det första bedömningssamtalet, där man bland annat försöker utröna om det finns några somatiska problem som behöver hanteras först.

Under projekttiden har samtlig personal på de berörda hälsocentralerna utbildats i triagering av psykisk ohälsa. Att upptäcka, bemöta och triagera psyisk ohälsa.

Teamet berättar om arbetssättet på hälsocentralen och visionen med projektet.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom (2017),anger att det vid vård av personer med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet vilka är grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård genom hela sjukdomsförloppet. Ett sätt att tillgodose detta inom primärvården kan enligt riktlinjerna vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer, med depression eller ångestsyndrom.

HÅLLPLATSER:

 • Presentation av Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral 1.48
 • Vad ett psykosocialt team är 2.40
 • Syfte med ett psykosocialt team 3.28
 • Studier samt om vårdsamordnarfunktionen 4.40
 • Socialstyrelsens riktlinjer. Skillnader mellan behandling och stöd 7.48
 • Professioner i ett psykosocialt team 9.01
 • Projekt att utveckla psykosociala team Region Norrbotten 11.20
 • Visionen och om att känna igen tecken, bemöta och triagera psykisk ohälsa 12.08
 • Arbetssätt och riktlinjer psykosociala teamet 13.54
 • Rehabkoordinatorns funktion 17.42
 • Distriktssjuksköterskans samt fysioterapeutens funktion samt ingångar till teamet 19.57
 • Arbetsterapeutens funktion 24.24
 • Kuratorns funktion 27.37
 • Funktion övrig personal på Hälsocentral, vad gäller psykisk ohälsa 28.39
 • Utvärdering av projektet 30.36
 • Tankar om projektet, förebilder och framtid 33.06
 • Tack och avslut 34.27

Länkar:

Region Norrbotten – psykosociala team

Västra Götalandsregionen Vårdgivarwebben

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

104. Psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten
Rulla till toppen