Podcasts › 104. Psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral Luleå Region Norrbotten

Vad är psykosociala team i primärvården och första linjen psykiatri samt vad är syftet med dessa team?

Finns det någon forskning om psykosociala team?

Kan man se fördelar med psykosociala team?

Hur kan arbetsgången se ut under utvecklingen av ett psykosocialt team?

Vilka professioner finns på Hertsöns Hälsocentral samt vilka funktioner fyller de olika professionerna?

Hur kan insatser från psykosociala teamet se ut samt hur kan arbetsgången se ut under utvecklingen av ett psykosocialt team?

Vilka professioner finns på Hertsöns Hälsocentral och vilka funktioner fyller de olika professionerna samt vad kan några insatser vara under psykosociala teamet?

Lena Olsson-Lalor ställer frågor till psykosociala teamet på Hertsöns Hälsocentral.  De hjälper att sortera, informera och inspirera oss om arbetet i ett psykosocialt team i första linjen psykiatri.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Genom att börja prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser:

1.48 Presentation av Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral

2.40 Vad ett psykosocialt team är

3.28 Syfte med ett psykosocialt team

4.40 Studier samt om vårdsamordnarfunktionen

7.48 Socialstyrelsens riktlinjer – skillnader mellan psykologisk behandling och psykosocialt stöd

9.01 Professioner i ett psykosocialt team

11.20 Projekt att utveckla psykosociala team Region Norrbotten

12.08 Visionen med det psykosociala teamet samt om att känna igen tecken, bemöta och triagera psykisk ohälsa

13.54 Arbetssätt och riktlinjer psykosociala teamet

17.42 Rehabkoordinatorns funktion

19.57 Distriktssjuksköterskans samt fysioterapeutens funktion i teamet samt ingångar till teamet

24.24 Arbetsterapeutens funktion 

27.37 Kuratorns funktion

28.39 Funktion övrig personal på Hälsocentral, vad gäller psykisk ohälsa

30.36 Utvärdering av projektet

33.06 Tankar om projektet, förebilder och framtid

34.27 Tack och avslut

Referenser:

Västra Götalandsregionen Vårdgivarwebben

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom (2017),anger att det vid vård av personer med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet vilka är grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård genom hela sjukdomsförloppet.

Ett sätt att tillgodose detta inom primärvården kan enligt riktlinjerna vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer, med depression eller ångestsyndrom.

Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral, Luleå Region Norrbotten:

Jessica Halsius leg. Distriktssköterska samt vårdsamordnare

Mary-Lis Andersson leg. Arbetsterapeut samt rehabiliteringskoordinator

Emma Backteman leg. fysioterapeut

Malin Isaksson kurator,  dipl. KBT-terapeut samt dipl. Familjeterapeut steg 1.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev