104. Psykosociala team i primärvården - första linjen psykiatri.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

Det här avsnittet handlar om psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri

 

Vad är psykosociala team i primärvården och första linjen psykiatri ?

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vilket syfte har ett psykosocialt team?
Finns det någon forskning?
Hur lägger de upp sitt arbete i teamet?Hur kommer det här samarbetet att gynna patienten? 

 • Psykosociala teamet Hertsöns Hälsocentral, Luleå Region Norrbotten:
 •  
 • Jessica Halsius leg. Distriktssköterska samt vårdsamordnare
 •  
 • Mary-Lis Andersson leg. Arbetsterapeut samt rehabiliteringskoordinator
 •  
 • Emma Backteman leg. Fysioterapeut
 •  
 • Malin Isaksson kurator,  dipl. KBT-terapeut samt dipl. Familjeterapeut steg 1.
 •  
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
 •  
 • * Lena har utbildat personal i triagering av psykisk ohälsa, på hälsocentralerna inom det projekt som presenteras i avsnittet.

Sammanfattning:

Ett projektet med att lansera psykosociala team på Luleås hälsocentraler har pågått sedan 2018. Hertsöns och Mjölkuddens hälsocentraler har varit piloter.

Gästerna berättar om fördelarna med ett psykosocialt team och vilka som ingår i teamet.

Hur kan arbetsgången se ut under utvecklingen av ett psykosocialt team? Vilka professioner finns på På Hertsöns Hälsocentral ingår vårdsamordnare/distriktsssjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt KBT-terapeut.

En ny funktion i psykosociala team är vårdsamordnaren. Vårdsamordnaren gör det första bedömningssamtalet, där man bland annat försöker utröna om det finns några somatiska problem som behöver hanteras först.

Under projekttiden har samtlig personal på de berörda hälsocentralerna utbildats i triagering av psykisk ohälsa. Att upptäcka, bemöta och triagera psyisk ohälsa.

Teamet berättar om arbetssättet på hälsocentralen och visionen med projektet.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom (2017),anger att det vid vård av personer med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet vilka är grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård genom hela sjukdomsförloppet. Ett sätt att tillgodose detta inom primärvården kan enligt riktlinjerna vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer, med depression eller ångestsyndrom.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.