212. Hög tillgänglighet i integrerad
primärvård. Integrerad primärvård del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

I det här avsnittet fortsätter Lena Olsson-Lalor att prata med Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald om integrerad primärvård. Den här gången pratar de om hög tillgänglighet i integreredad primärvård.

Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald har skrivit boken Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa, tillsammans med Patricia Robinson.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

I avsnittet:

Hur skapar man hög tillgänglighet i primärvården? 

Varför ska man ha hög tillgänglighet i primärvården?

Vilka strategier använder man för att öka tillgängligheten i primärvården?

Hur lägger man upp  sina tidsböcker och schemat för at för att slippa väntelistor?

Finns det sätt att slippa konflikt mellan vad patienten efterfrågar och vad man erbjuder?

Hur behöver man schemalägga för att erbjuda en tid inom vårdgarantin?

Vad är omedelbara tider och senarelagda tider?

Hur lång är en session eller ett möte?

När och hur lägger man upp planen för nästa besök?

Går det att förenkla bedömningen av när, och till vem, och  för vad,  patienten behöver komma?

Hur tar man vara på motivationsfönstret?

Vad är skillnaden mellan behandlingsprinciepn och tillgänglighetsprincipen?

Hur balanserar man individens hälsa och folkhälsa?

Vad är populationsbaserad vård?

Vilken funktion fyller triagering vid hög tillgänglighet?

Vilka två typer av triagering används vid integrerad primärvårdshälsa?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. 

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

Integrerad primärvård
Anneli Farnsworth von Cederwald och Nicola Silberleitner
Boktips:

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa av Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald och Patricia Robinson.  

Andra länkar att kolla in:
Klipp

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

För att skapa en hög tillgänglighet behöver man fundera på varför man ska hög tillgänglighet. Tillgänglighet är en av grundstenarna i primärvården. Primärvården är ju en verksamhet som har ett brett uppdrag och möter många utmaningar. Möjligheten att ha en hög tillgänglighet är god och behöver användas. Fördelar med en hög tillgänglighet är naturligtvis att det gynnar patienterna men det ger också ett bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i primärvården.

 

Strategier för att öka tillgänglighet: 

 

* Planering av tillgängliga/bokningsbara tider utifrån det verkliga behovet

och inte utifrån hur många patienter en profession antas kunna träffa per dag eller vecka. Detta kräver en registrering av antal patienter som söker kontakt med hälsocentralen innan planeringen av bokningsbara tider.

Syftet är att matcha bokningsbara tider med patienternas behov för att kunna erbjuda tid inom vårdgarantin (72 timmar).

  • * Förenklad tidbok

Minimerat antal typer av tider. Endast omedelbara tider (mellan 24 och 72 timmar) och senarelagda tider. Anneli och Nikola rekommenderar 30 minuter. Behov av återbesök bedöms i slutet av samtalet. Att kunna möta patienten omedelbart gör att man kan ”fånga” patienten när motivationen är som störst hos patienten. Det underlättar också bedömning. Patienten bokas hos den profession som är bäst lämpad att möta patienten.

* Översyn av stora patientgrupper för att finna bredare insatser t ex gruppbehandlingar.

 

Anneli och Nikola rekommenderar att först skapa samsyn och helhetsgrepp samt skapa förutsättningar för att genomföra en förändring behöver ske INNAN man skapar en rutin som man vill implementera.

Det är viktigt att det är tydligt vilken princip man ska följa i verksamheten.

Är det behandlingsprincipen, att erbjuda behandlingsserier?

Är det tillgänglighetsprincipen och erbjuda mer flexibla behandlingsinsatser? 

 

Primärvårdens uppdrag är att erbjuda populationsbaserad vård. 

Att balansera de individuella behoven hos en person mot behov hos en grupp av människor.

Det är en avvägning och innebär svåra beslut. Det är viktigt att yrkesgrupperna hittar utformningen av sina insatser för att kunna matcha sina behandlingsutbudet till uppdraget.

Man behöver balansera individens hälsa och folkhälsa. Ett sätt att göra det är att utvärdera sina insatser, inte bara utifrån enskilda individer utan ur ett populationsperspektiv.

 

Triagering

Triagering är en process där samsyn är väldigt viktigt och det blir mycket tydligt om det saknas en samsyn. Varje onödigt dubbelbesök är ett besök som hade kunnat gå till en annan patient. En korrekt triagering så att patient får träffa rätt profession direkt är oerhört tidsbesparande, effektivt och hjälpsamt både för patient och den profession som möter patienten. Triagering är inte bara en bedömning av angelägenhetsgrad utan också en bedömning av vilken profession som är lämpligast att patienten träffar. Därför behöver alla inom primärvården kunskap om de andra professionernas kunskap och arbetssätt.

Kolla gärna in det här poddavsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.