214. Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Thomas Gustavsson

I det här avsnittet pratar Lena Olsson-Lalor med Thomas Gustavsson om Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy – FACT.

Thomas Gustavsson har tillsammans med Patricia Ann Robinson och Kirk D. Strosahl skrivit boken Fokuserad ACT.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

I avsnittet:

Vad är FACT?

Vad menas med att FACT har fokus mot en population hellre än individen?

Hur kan FACT eller Primärvårds ACT, hjälpa hela teamet?

Reflektioner om biverkningar av och avhopp från psykoterapi

Hur tänker man om avslut av vårdkontakt och välkommen tillbaka?

Vilka är skillnaderna mellan FACT och traditionell ACT?

Hur tänker man kring färdighetsträning?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. 

Thomas Gustavsson leg. psykolog, verksam vid Segesholms och Österlensportens behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende i kombination med allvarliga psykiska problem.

Thomas Gustavsson och Lena Olsson Lalor
Thomas Gustavsson och Lena Olsson Lalor
Sammanfattning:

Fokuserad Acceptance and Commitment therapy – FACT är en fokuserad form av Accceptance and Commitment therapy- ACT.

Thomas Gustavsson beskriver det som en destillerad (förädlad) form av ACT. Fokuserad Accceptance and Commitment therapy – FACT är alltså inte bara uteslutande av delar av ACT.

Det är en förenklad och användarvänlig form av ACT. Användarvänlig för både mottagare och för den som ger behandling. 

FACT har ett större populationsfokus än individfokus. Syftet är att öka tillgängligheten av psykologisk behandling. 

Fokuserad Accceptance and Commitment therapy – FACT är starkt förknippat med integrerad beteendehälsa och ett sätt att samarbeta med kollegor.

Det är i egentligen mening inte en evidensbaserad metod men bygger på evidensbaserade principer.

Största skillnaden från ACT är fokuset och inte lika viktigt med differentialdiagnostiken i ett tidigt skede. Man riktar direkt in sig på det problem som klienten kommer med. Tanken är att man redan vid ett första besök ska kunna ge patienten något verktyg att ta med sig. 

Syftet med FACT är att under några få korta samtal bidra till en meningsfull förändring med hjälp av ACT-principer. 

I FACT vill man lära patienten färdigheter att hantera svårigheter i livet snarare än att bota en “sjukdom” eller ”fel”.

I Fokuserad Accceptance and Commitment therapy – FACT jobbar man med exponering för att brytande av undvikanden och beteendeaktivering. En viktig aspekt är att undersöka om klienten har färdigheter att klara en exponering eller situation och vid behov jobbar man med färdighetsträning. Man vill bryta undvikanden och genom nya färdigheter kunna ”vara med”/hantera det hen velat undvika. Själva erfarandet av färdigheterna är viktigt. man jobbar också med närvaro, medveten närvaro.

3 grundpelare i Fokuserad Accceptance and Commitment therapy – FACT:

  • * Närvaro
  • * Öppenhet
  • * Engagemang
Här kan du lyssna på ett guldkorn:

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Boktips:

Fokuserad ACT av Thomas GustavssonPatricia Ann RobinsonKirk D. Strosahl 

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa av Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald och Patricia Robinson. 

Må dåligt: om psykopatologi i vardagslivet av Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren

Inside This Moment av Kirk D Strosahl, Patricia J Robinson, Thomas Gustavsson

Kolla gärna in de här poddavsnitten också:

211. Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

212. Hög tillgänglighet i integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

213. Journalskrivning vid integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

104. Psykosociala team i primärvården – första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

113. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

114. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

58. Compassionfokuserad ACT – Compassionate ACT. Bli en bättre behandlare med Lena Olson-Lalor. Gäst: Dr. Dennis Tirch, Dr. Laura Silberstein-Tirch & Rikke Kjellgaard

39. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid smärta. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

40. Perspektivtagande med sig själv och med andra. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

196. Att samtala om det förflutna i terapi – samtalsbehandling del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

197. Att samtala om framtiden i terapi – samtalsbehandling del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

198. Att samtala om nuet i terapi – samtalsbehandling del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Andra länkar att kolla in:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.