211. Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1.
Bli en bättre behandlare
med Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

I det här avsnittet pratar Lena Olsson-Lalor med Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald om integrerad primärvård.

Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald har skrivit boken Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa, tillsammans med Patricia Robinson.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

I avsnittet:

Vad är integrerad primärvård?

Varför behövs både färdigheter och struktur?

Och vad behövs för att få ett fungerande vårdförlopp med bred kompetens?

Vad menas med begreppen samsyn, samverkan och samordning?

Om det brister i samsyn, vad händer då?

Vad skiljer samverkan från samarbete?

Varför är det nödvändigt med organisatoriska rutiner i den rullande verksamheten?

Vilken kompetens kan hjälpa patienten på bästa sätt och hur koordinerar och samordnar man resurserna?

Vad är beteenderelaterad ohälsa?

Och vad är beteendeförändring?

Tänk att få slippa släcka bränder, och att istället få förebygga och hantera ohälsa! Att vaska fram det roliga med att arbeta inom primärvården.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. 

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

Integrerad primärvård
Anneli Farnsworth von Cederwald och Nicola Silberleitner
Boktips:

Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa av Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald och Patricia Robinson.  

Länkar:
Klipp

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

I arbetet inom primärvården möter man beteenderelaterad ohälsa, både somatisk och psykologisk.

 

Beteenderelaterad ohälsa

Alla typer av ohälsa som har sin grund i hur vi människor lever t ex olika smärttillstånd, yrsel, IBS, spänningsrelaterad värk, astma, KOL.

 

Beteendeförändring

Handlar om att hitta det som är drivande i den problematiken patienten har och att göra en riktad intervention mot den specifika delen.
Folkhälsoproblemen har över tid förändrats. Via har goda chanser att leva ett bra liv trots fysisk sjukdom. Sociala faktorer och livsstil har dock en avgörande betydelse. Vi behöver en bred kompetens inom primärvården och för att kunna använda denna breda kompetens på bästa sätt är det viktigt med samsyn.

Integrerad primärvård

Är en samling principer och rutiner som hjälper verksamheten att fatta beslut. En vägledning hur man på en hälsocentral ska ha samsyn, samverka och samarbeta på olika plan och olika sätt mellan olika yrkesprofessioner. För att kunna göra detta krävs både rutiner och färdigheter. 
Integrerad primärvård ska skapa högre kvalitet och effektivitet inom primärvården. Ett arbetssätt för ett bra vårdförlopp för patienten där primärvårdens breda kompetens nyttjas på bästa sätt. 

Samsyn

Fundament för samverkan och samarbete. Alla yrkesgrupper behöver samsyn för att dra åt samma håll. T ex samsyn att de flesta psykiska symtom som patienten söker för inom primärvården är en signal på att individen har fastnat i sitt sätt att hantera en situation eller inre upplevelse. När det finns en samsyn mellan yrkesgrupperna kan man ställa sig frågan om vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad att hjälpa patienten. Och vilka andra yrkesgrupper kan stötta upp detta genom enkla inovationer t ex ge förberedande information till patienten. En grundläggande förståelse för de andra yrkesgruppernas arbetssätt och kompetens är viktigt för samsynen.

Samverkan

Ett övergripande gemensamt handlande i organisationen.
SamordningKoordination av resurser och arbetsinsatser för högre kvalitet och effektivitet.

Samarbete

Sker i enskilda patientärenden. Tillfällen då man samarbetar kring en patient genom t ex behandlingskonferens. I integrerad primärvård vill man minimera mängden ”sittningar” för att istället hantera ärenden rullande i daglig verksamhet.

Det bli en ökad bredd på insatserna när man i primärvården kommer ifrån att ta hand om det mest akuta, ”släcka bränder”. Det möjliggör t ex tid för förebyggande arbete.

Det gör också arbetet mycket roligare säger Anneli och Nicola 🙂

Kolla gärna in det här poddavsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.