114. Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Rikke Kjelgaard

Det här avsnittet handlar om Acceptance and Commitment Therapy- ACT och är del två av två avsnitt om detta ämne.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Hur ökar man psykologisk flexibilitet?

Vad är de 6 kärnprocesserna i ACT?

Hur väver man in ACTs kärnprocesser i behandlingen?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Rikke Kjelgaard är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

Lena Olsson-Lalor och Rikke Kjelgard
Lena Olsson-Lalor och Rikke Kjelgaard
Sammanfattning:

Kärnprocesser i ACT som syftar till att öka psykologisk flexibilitet: 

Acceptans

Handlar inte om att resignera. Utom om villighet att tillåta det som finns här och nu. Acceptans i förhållande till inre psykologiska processer som ångest och vad vi säger till oss själva, Vi vill lära klienten att skilja och välja mellan kamp och inte kamp.  Vi önskar att klienten släpper taget om kampen för att kunna ägna sig mer åt livet som det är. T ex att inte kämpa emot sin ångest. Acceptans ses som ett aktivt beteende som vi behöver välja om och om igen i nya ögonblick. Vi vill minska beteenden som söker sig bort ifrån något och istället närma sig beteenden som GER hen något.Det kan vara svårt och vi behöver försöka finna acceptans i det också.

Defusion 

Vi är ofta sammansmälta, invävda, i våra egna tankar vilket gör att vi inte blir fri att välja. Defusion är när man tittar PÅ våra tankar hellre än att titta FRÅN våra tankar. Vi försöker notera ATT vi har våra tankar och välja när tankarna är användbara att styra mig och när de inte är det. Vi kliver alltså tillbaka och ser på tanken och kan då välja om den ska få styra mig eller inte.

Närvara

När vi riktar uppmärksamheten här och nu. Vi är ju ofta upptagna med vad som har hänt eller vad som kanske ska komma att hända framöver. Man minns sämre när man har uppmärksamheten på andra saker än vad man tänkt sig. Närvaron påverkar alltså våran inlärningsförmåga. Övningar i uppmärksamhet, medveten närvaro, mindfulness är sätt att öka klientens förmåga att vara närvarande i nuet just för att kunna göra en förändring.

Självet som kontext 

Att ur ett helikopterperspektiv se på sig själv som ett större sammanhang. Jag ÄR inte mina tankar, utan jag kan observera mina tankar och känslor. Vi är alltid större än våra tankar och känslor, jag är behållare av mina tankar och känslor. Jag är hel och bär allt. Compassionövningar och perspektivövningar kan hjälpa här.

Värderingar

Livsvärden; Vad gör livet värt att leva? Att prata om livsvärden hjälper oss att hitta motivationen hos klienten. Livsvärden är riktningen mot det vi önskar oss av livet. Vi blir ju aldrig klar utan behöver gå i riktningen hela livet. En pågående process där jag bryter ned i mindre bitar varje dag. Värderingen är vår kompassriktning, det jag strävar efter. Vi behöver en riktning i livet.

Engagemang

Att ta steg i värderad riktning., mot mina livsvärden. Beteenden fungerar ju bara om man gör dem. Små steg kan hjälpa oss att faktiskt börja ta steg i riktningen. Bryt ned i överskådliga steg. Hellre se på riktning än resultatet.

 

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:

ACT helt enkelt av Russ Harris

Kolla gärna in de här avsnitten också:
Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.