Gratis webbföreläsning

Förstå missbrukets onda cirkel med CRA och A-CRA:
Varför gör man som man gör

Förstå missbrukets onda cirkel med CRA och A-CRA:
Varför gör man som man gör

Webbföreläsning för dig som möter människor med missbruksproblematik i ditt arbete.för

Ibland förstår man inte personen man möter och varför hen gör som hen gör. Det kan skapa nyfikenhet, funderingar, frustration, missförstånd, trasslig kommunikation och felaktiga beslut.

Tanken med den här föreläsningen är att du ska komma igång med kärnverktyget i CRA och A-CRA i ditt dagliga arbete inom ditt yrkesområde – så att du bättre kan förstå varför den personen som du. möter med missbruksproblematik gör som de gör.

CRA och A-CRA baseras på samma teori och har även samma kärnverktyg så du kommer att få ”2 för 1” så att säga 🙂

Med den här webbföreläsningen kommer du att kunna förstå missbrukets onda cirkel så att du kan göra dina möten med människor med missbruksproblematik mer trovärdiga, givande, meningsfulla och effektiva.

Du kommer att förstå varför den du möter gör som hen gör och vad det är som gör så att hen fortsätter göra det gång, på gång, på gång, trots att ni båda vet att det inte blir bra på lång sikt.

Föreläsningen vänder sig till dig som inte har någon utbildning i metoden CRA eller A-CRA sedan tidigare.

Du kanske är nybörjare inom missbruk eller så kanske du redan arbetar med missbruksproblematik.

Den vänder sig givetvis också till dig som möter människor i ditt dagliga arbete där missbruksproblematik är med i bilden och där förståelse av varför man gör som man gör kan vara till hjälp.

Jag kommer också att berätta om våra webbutbildningar ”Behandla vuxna med CRA”- och ”Behandla ungdomar med A-CRA: 7 steg till en bättre missbruksbehandlare.”

Du kommer att få möjlighet att ställa frågor om de två olika utbildningarna.

Du kommer att få lära dig:

  • * Nyckeln till att förstå mänskligt beteende
  • * De 3 stegen i ett händelseförlopp
  • * Vad tankar, känslor, kroppsensationer och andra beteenden är
  • * Hur dessa kan påverka vad som händer i en situation
  • * Kopplingen mellan vad man gör och situationen
  • * Kopplingen mellan vad man gör och konsekvensen
  • * Det som får den onda cirkeln att sluta sig
  • *Föreläsningen tar ca en timme

Jag som föreläser heter Lena Olsson-Lalor. Jag är leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT och har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården.

Jag har utbildat över 500 personer i CRA och A-CRA genom åren.

Jag tycker att det är en mycket hoppfull metod. Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva.🙂

Jag brinner för lärande och utveckling och utvecklar webbutbildningar inom KBT, CRA och A-CRA. Vår ambition är att utbildning ska vara tillgängligt var helst man befinner sig.

Jag hoppas vi ses på föreläsningen 🙂

Välkommen!

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT
Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

OBS: Detta är en inspelning av en tidigare live-föreläsning. Föreläsningen sker alltså inte i realtid. Offentliga verksamheter har ibland brandväggar som hindrar länkar att nå fram till dig. Vi rekommenderar därför att du registrerar dig med en privat e-postadress om du arbetar i offentlig verksamhet.