11*. Automatiska tankar - kognitiv terapi. Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Katarina Angermund

Vi svarar på frågan; Vad är automatiska tankar som man jobbar med i kognitiv psykoterapi?

 

Detta är ett avsnitt från KBT-poddens julkalender 2017.

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Katarina Angermund socionom, leg.psykoterapeut. handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Katarina Angermund och Lena Olsson-Lalor
Sammanfattning:

Automatiska tankar arbetar man med kognitiv psykoterapi. I kognitiv psykoterapi skiljer man mellan kontrollerad och automatisk informationsbearbetning.

De automatiska tankarna kommer spontant och styrs av tankar som vi upprepar och som fungerar mer eller mindre okontrollerat då. Den kontrollerade tankarna gör vi genom medvetet och med uppmärksamhet.

Ofta stämmer våra automatiska tankar dåligt med verkligheten och skapar känslor som hopplöshet och otillräcklighet. Vilket i sin tur kan skapa ångest, göra oss nedstämda och deprimerade.

Bakom automatiska tankar finns kognitiva scheman, tankescheman som riktar tankarna och bestämmer hur vi värderar oss själva och det omkring oss.

Våra kognitiva schema styrs av våra grundantaganden. Grundantagande är en föreställning man har om sig själv. Jag kan t ex ha ett grundantagande som säger att jag är lika mycket värd som andra eller ett grundantagande som säger att jag är mindre värd än andra. Negativa grundantaganden skapar negativa tankescheman och formar våra automatiska tankar.

Här kan du lyssna på avsnittet:

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Kolla gärna in hela det här avsnittet:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.