184. Att använda KBT som
behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Linda Siverhall

Det här avsnittet handlar om hur man kan använda KBT på HVB-hem.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad står HVB-hem för?

Vem kan målgruppen vara på ett HVB-hem?

Vilka problem kan vara aktuella på ett HVB-hem?

Vad är strukturen och basen på ett HVB-hem?

Vilka exempel på manualer kan användas på HVB-hem?

Hur fungerar teckenekonomi?

Vad behöver personal för kunskap och förståelsegrund för att kunna ge individerna det de behöver?

Hur tar man sig från vårdplan till genomförandeplan till ett levande dokument att införliva i vardagen?

Vem gör vårdplanen?

Vems är målen?

Vad behöver man tänka på vad gäller gruppdynamiken på HVB-hem?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Linda Siverhall är leg.fysioterapeut, har gått grundläggande psykoterapiutbildning, KBT och har långvarig erfarenhet av arbete på HVB-hem.

Linda Siverhall
Sammanfattning:

HVB står för hem för vård eller boende.

De finns för både ungdomar och vuxna och är en socialtjänstinsats.

Socialtjänsten ger ett uppdrag till HVB-hemmet med en vårdplan. Utifrån denna plan gör man på plats en genomförandeplan i samråd med individen.

Linda berättar utifrån sina egna erfarenheter från arbete på olika HVB-hem.

Det finns olika anledningar till att man kommer till ett HVB-hem. Det kan vara missbruksproblem eller riskbruk. För en ungdom kan det också handla om att man av olika skäl inte kan bo hos sina vårdnadshavare och kriminalitet.

En vistelse på ett HVB-hem kan variera från ca 3 till 12 månader. 

KBT är användbart både som behandlare och som behandlingsassistent på ett HVB-hem.

Som behandlingsassistent är du den som är nära i individens vardag och ger stöd till den struktur som är så viktig på HVB-hemmet.

I det arbetet är det användbart med KBT-kunskaper för att få en grundförståelse. En förståelse om varför man gör som man gör, vad som förstärker ett beteende etc. för att kunna hjälpa och motivera någon till en beteendeförändring.

En viktig grund i arbetet är att motivera och skapa allians. Det behöver man arbeta mycket med. Ibland kan gruppdynamiken hjälpa individers motivation men den kan också stjälpa.

Som behandlare har man ofta ett mer övergripande ansvar för att arbetet följer vårdplan och genomförandeplan. Man kan också ha individuella stödsamtal med enskilda individer.

På HVB-hem använder man sig också ofta av KBT-baserade behandlingsmetoder så som CRA och A-CRA.

Man arbetar för att de beteendeförändringar som sker ska bli hållbara. Att positiva förändringar vidmakthålls genom en bra planerad utslussning från boendet till ett bättre och rikare liv.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Här kan du ladda ner en pdf om varför man gör som man gör - för dig som är nyfiken på KBT.
Kolla gärna in de här avsnitten också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.