170. Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johanna Lindgren

170. Att använda KBT som hälso-
och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Johanna Lindgren

Det här avsnittet handlar om att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Det är del 2 i serien om ”Att använda KBT som…”

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är en hälso- och sjukvårdskurator?

Hur arbetar en hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsan?

Vilka arbetsuppgifter kan man ha på studenthälsan som hälso- och sjukvårdskurator?

På vilket sätt använder man KBT som hälso- och sjukvårdskurator med vuxna studenter?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Johanna Lindgren är socionom, KBT-terapeut, hälso- sjukvårdskurator och arbetar på studenthälsan på Luleå Tekniska Universitet

Johanna Lindgren och Lena Olsson-Lalor
Blogg/sammanfattning:

Ett syfte med studenthälsan är att stötta studenterna genom utbildningen. Studenthälsan kan genom sitt förebyggande arbete bidra till att individer får stöd i tid, innan de utvecklar en problematik som kräver insatser från t ex hälsocentral eller psykiatri.

Johanna berättar om hur de på Luleå Tekniska Universitet arbetar med både uppsökande aktiviteter sk ”popup”-aktiviteter och föreläsningar och kurser.

Vanliga fokusområden är att hantera stress och främja hälsa, uppskjutandebeteende, ångest/oro så som talängslan och om betydelse av fysisk aktivitet.

Exempel på ”pop-up” kan vara att de delar ut lappar och går ut och pratar med studenterna på campus.

Enskilda studenter har också möjlighet att söka individuellt stöd. 

Johanna berättar om hur deras verksamhet på studenthälsan genomsyras av KBT. Man arbetar med beteendeförändring och acceptans.

Johanna delar också med sig om hur det kom sig att hon just valde att använda och utbilda sig inom KBT.

Hon berättar om hur KBT är hjälpsamt vid första möte både för att samla information och för att kunna ge något tilllbaka till den individ som söker stöd. Även om mötet är kort. Det kan t ex handla om att prata om att skilja mellan tankar och fakta.

Då KBT handlar om beteenden och inte om hur en individ ÄR så blir det mindre dömande.

Förhållningssättet är en röd tråd såväl vid individuella möten som kurser. Olika övningar används både vid kurser och individuella möten.                        T ex  övningar i medveten närvaro, andningsövningar och compassionövningar. Man arbetar med olika material och på olika sätt i övningarna utifrån situation.

Johanna delar också med sig av en övning till oss 🙂

 

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Ladda ner en pdf om varför man gör som man gör
Lästips:

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet av Flink och Linton

Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans av Kåver.A

Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro av Nilsonne.Å

Evidensbaserad elevhälsa av Milerad och Lindgren

Länkar:
Kolla gärna in det här avsnittet också::

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.