185. Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Mary-Lis Andersson

Det här avsnittet handlar om hur man kan använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Hur ser arbetsterapeutens roll ut på en hälsocentral?

Hur kommer rollen som rehabkoordinator in i bilden?

Vilka neuropsykiatriska diagnoser möter en arbetsterapeut?

På vilka sätt passar arbetsterapi och KBT ihop – 2 pusselbitar som passar ihop?

Hur kan KBT vara hjälpsamt när man arbetar som arbetsterapeut och rehabkoordinator?

Mindfulness passar också bra in i arbetet som arbetsterapeut

Några tips från Mary-Lis för dig som är intresserad.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Mary-Lis Andersson är leg.arbetsterapeut, rehabkoordinator i psykosocialt team på Hertsö hälsocentral i Primärvården Luleå och går grundläggande psykoterapiutbildning, KBT.

Sammanfattning:

Mary-Lis är arbetsterapeut på en hälsocentral i Luleå – Region Norrbotten.

Hon arbetar också som rehab-koordinator i det psykosociala teamet.

I det psykosociala teamet arbetar vårdsamordnare/distriktssköterska , kurator/KBT-terapeut, fysioterapeut och arbetsterapeut/rehabkoordinator.

Som arbetsterapeut möter hon en stor bredd av patienter vad gäller både åldrar och problematik.

Utreder patienters specifika behov och hur det påverkar hens alla vardagliga aktiviteter.

Man jobbar mycket med att få vardagen att fungera för den enskilda individen. Sådant som vi när vi är friska tar för givet men då vi drabbas av fysisk sjukdom/skada eller psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom blir problematiska. Målet är att individen ska kunna vara så självständig som möjligt.

Vid tex neuropsykiatrisk sjukdom som ADHD tittar på struktur och planering för att få vardagen att fungera. Arbetsterapeuten kan också förskriva hjälpmedel som kan underlätta i vardagen samt gör minnestester i hemmiljö.

Mary-Lis menar att arbetsterapiarbetet och KBT är två pusselbitar som passar perfekt i varandra.

I både arbetsterapin och KBT arbetar man personfokucerat där man tittar på flera delar i personens liv.

I arbetsterapin använder man också inlärningsteorin och man utgår ifrån här och nu. Strukturen med t ex upplägg av behandling är också lik den struktur man använder i KBT.

Att ha kunskaper i KBT är mycket hjälpsamt även om man inte utför KBT-behandling. Det är hjälpsamt i möten med människor och är användbart i alla arbeten där du gör det.

Mary-Lis råder alla som är intresserade av människor och människors förmåga att förändras att lära sig mer om KBT 🙂

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Här kan du ladda ner en pdf om varför man gör som man gör - för dig som är nyfiken på KBT.
Kolla gärna in de här avsnitten också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.