186. Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Carina Gavelin

Det här avsnittet handlar om hur man kan använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

På vilka sätt kan man ha nytta av KBT som ST-läkare inom psykiatrin?

Vilka verktyg inom KBT kan vara till hjälp?

Hur kan teamet bli förstärkt när även ST-läkaren kan KBT?

hur hjälper förståelsen för hur behandlingen går till

Vilken samtalsmetodik använder Carina?

Vilket verktyg är hjälpsamt när patienter med beroendeproblematik som har blivit nekade att få  beroendeframkallande medicin reagerar med aggression?

Vad kan fånga problemen i tid innan det blir t ex en fullblommad psykos eller suicidförsök?

Hur kan en dag se ut på psykiatrin som ST-läkare?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Carina Gavelin är ST-läkarepsykiatrin Sunderby sjukhus Region Norrbotten

Använda KBT som
Carina Gavelin
Sammanfattning:

Carina som just nu går den grundläggande psykoterapiutbildningen i KBT berättar om vilka fördelar hon ser med att ha KBT-kompetens som ST-läkare inom psykiatrin.

Hon berättar att hon bland annat upplever att hon med hjälp av sina KBT-kunskaper bättre kan kommunicera med patienten, höra och förstå vad patienten patienten säger.

Hon upplever att hon med KBT-kunskaperna har en bredare verktygslåda. Hon kan bland annat identifiera negativa automatiska tankar och jobbar mycket med psykoedukation. Carina berättar att hon använder sig mycket av sin whiteboard i mötet med patienter. 

KBT-verktygen kommer till användning både i bedömningen och i psykoedukationen.

Carina upplever att hon med KBT-kunskaperna har en bredare verktygslåda. Hon kan bland annat identifiera negativa automatiska tankar och jobbar mycket med psykoedukation.

Hon berättar vidare att hon använder sig mycket av sin whiteboard i mötet med patienter. 

Hon använder den t ex för att beskriva ångestkurvan och tidslinje vid bipoläritet.

Att använda whiteboard gör det tydligare för patienten vilket ökar förståelsen.

Att ha god kunskap om vilka tillstånd som kan behandlas med KBT är också av vikt som ST-läkare inom psykiatrin, tycker Carina. Det är viktigt att ha vetskap om att KBT kan vara hjälpsamt för en patient att kunna hantera även en kronisk sjukdom dvs det kan minska lidandet hos patienten.

Carina berättar om hur hon använder samtalsmetodiken (MI) och hur detta gör att patienten öppnar sig bättre trots mycket känsliga ämnen så som våld i nära relation.

Carina använder sig av S-O-R-K för att patienten lättare ska kunna beskriva vad som händer inom dem – känslor, tankar och kroppsförnimmelser. Det gör det lättare för klienten att förstå sig själv men gör det också lättare för Carina att förstå patienten. Man får liksom en gemensam plattform att utgå ifrån.

Psykoedukation kan vara mycket hjälpsamt vid tillfällen då en patient med beroendeproblematik blir aggressiv då hen nekas beroendeframkallande läkemedel.

Carina berättar att hon upplever att det blir mer kraft i alliansen med KBT-kunskaperna. Hon upplever att psykoedukationen hjälper till att öka patientens acceptans för sina problem och att lära sig känna igen tecken på när de börjar försämras.

Carina framhåller att det är viktigt att som ST-läkare kunna erbjuda någonting annat än läkemedel då t ex nästan alla ångestlindrande mediciner är beroendeframkallande. Man kan lära patienten att hantera sin ångest t ex genom medveten andning och psykoedukation vilket kan vara en ovärderlig hjälp och öppna dörrar till livet.

Trailer

För att kunna lyssna på hela avsnitt i KBT-podden behöver du köpa en prenumeration på podden.

När du köpt en prenumeration lyssnar du via vår kursplattform och kan då ta del av ALLA i dess fulla längd :).

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Kolla gärna in de här avsnitten också:
Lästips:

I befintligt skick: Att ta sig själv på allvar av Katja Lindert-Bergsten och Kristoffer Pettersson

Här kan du ladda ner en pdf om varför man gör som man gör - för dig som är nybörjare i KBT.

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.