149. Hur använder man metaforer i
psykoterapi och kliniskt arbete?
ACT och metaforer del 4.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Niklas Törneke

I det här avsnittet får du svar på frågan: Hur använder man metaforer i psykoterapi och kliniskt arbete? Detta är del 4 i ACT och metaforer.

Lena Olsson-Lalor och Niklas Törneke hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Varför använder man metaforer i psykoterapi? 

Hur använder man metaforer för att fånga den funktionella analysen?

Lär man sig självdiskriminering med hjälp av metaforer?

Kan man etablera ett betraktelseavstånd  med hjälp av metaforer?

Hur använder man en metafor för att gå i värderad riktning?

På vilka sätt kan man koppla ihop upplevelsebaserade övningar och metaforer i terapin?

  • Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.
  •  
  • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Relational Frame Theory (RFT)
Niklas Törneke
Sammanfattning:

Om man ska använda metaforer i psykoterapi ska man göra det för att jobba med de tre principerna funktionell analys, etablera betraktelseavstånd och att med hjälp av betraktelseavståndet ta riktning mot det man önskar sig.

I den funktionella analysen vill man inte bara analysera enskilda händelser utan man vill också finna mönster/övergripande strategi/den problematiska funktionella klassen.

I detta kan metaforer vara mycket användbart.

Klienterna själva använder ofta själva metaforer för att beskriva t ex att stänga ner. Att hitta ett gemensamt språk bidrar också till allians mellan klient och terapeut.

Metaforer är också lättare att minnas vilket gör det användbart i terapin.

Metaforer kan också användas i upplevelsebaserade övningar ex att klienten med sin kropp visar hur de förhåller sig eller reagerar i en viss situation.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:
  • Relationsinramningsteori – RFT : teori och klinisk tillämpning av Niklas Törneke 
  • Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg av Niklas Törneke 
  • Beteendets Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi av Jonas Ramnerö och Niklas Törneke
  • Samtalsterapi-språket som kur och krämpa av Niklas Törneke & Jonas Ramnerö (släpps inom kort)
Kolla gärna in det här avsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.