I det här avsnittet får du svar på frågan: Hur använder man metaforer i psykoterapi och kliniskt arbete? Detta är del 4 i ACT och metaforer.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Niklas Törneke

Lena Olsson-Lalor och Niklas Törneke hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Relational Frame Theory (RFT)
Niklas Törneke

Trailer

För att lyssna hela på avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Om man ska använda metaforer i psykoterapi ska man göra det för att jobba med de tre principerna funktionell analys, etablera betraktelseavstånd och att med hjälp av betraktelseavståndet ta riktning mot det man önskar sig.

I den funktionella analysen vill man inte bara analysera enskilda händelser utan man vill också finna mönster/övergripande strategi/den problematiska funktionella klassen.

I detta kan metaforer vara mycket användbart.

Klienterna själva använder ofta själva metaforer för att beskriva t ex att stänga ner. Att hitta ett gemensamt språk bidrar också till allians mellan klient och terapeut.

Metaforer är också lättare att minnas vilket gör det användbart i terapin.

Metaforer kan också användas i upplevelsebaserade övningar ex att klienten med sin kropp visar hur de förhåller sig eller reagerar i en viss situation.

HÅLLPLATSER:

Boktips:

Kolla gärna in de här avsnitten också:

146. Vad är RFT? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1

147. Tre principer för att öka psykologisk flexibilitet: ACT och metaforer del 2

148. Vad är metaforer? ACT och metaforer del 3

39. ACT vid smärta

40. Perspektivtagande med sig själv och andra

113. Vad är ACT- Acceptance and Commitment Therapy?

114. Vad är ACT- Acceptance and Commitment Therapy del 2

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Gilla oss på facebook