147. 3 principer för att öka psykologisk
flexibilitet: ACT och metaforer del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Niklas Törneke

I det här avsnittet får du lära dig om 3 principer för att öka psykologisk flexibilitet. Detta är del 2 i ACT och metaforer.

Lena Olsson-Lalor och Niklas Törneke hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Det här avsnittet svarar på frågorna: 

Vilka är de 3 principerna för att öka psykologisk flexibilitet? 

Vad gör man när klienten väl erfar psykologisk flexibilitet?

Hur kan man förhålla sig till privata händelser (tankar,  känslor och kroppsförnimmelser) för att öka psykologisk flexibilitet?

Vad ska motivera klienten att gå i riktning när hen väl fått distans från privata händelser och ökat sin psykologiska flexibilitet?

Hur kan man med hjälp av språket och relationsinramning närma sig  långsiktiga konsekvenser istället för att hamna i de omedelbara?

  • Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.
  • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Sammanfattning:

De 3 principerna för att öka psykologisk flexibilitet har sitt ursprung i RFT- Relational Frame Theory. Den förståelse för hur mänskligt beteende funkar som RFT ger visar på vad man behöver göra för att hjälpa människor att genomföra förändring.

De tre principerna kommer egentligen från EN huvudprincip. Som är en funktionell analys. Funktionsanalysen har många namn så som t ex ABC-analys, SORK och STORK, kreativ hopplöshet (Från ACT).

Det mest grundläggande är att om man ska ändra på något behöver man lägga märkte till vad man redan gör. Att notera vad man gör och sen göra något annat.

För att göra en förändring behöver man alltså göra på ett nytt sätt än man gjort tidigare. Vilket kan låta ganska enkelt.

Det är dock lättare sagt än gjort!

Vi människor tenderar dessvärre att göra om samma sak om och om igen.

Bakgrunden till detta är vår förmåga att instruera oss själva och följa regler och instruktioner även då det inte fungerar.

Första principen är att hjälpa klienten att märke till vad de gör,  hur hänger det ihop med vad jag gör och i vilka sammanhang de gör det. 

Andre och tredje principen kan man säga är aspekter av den funktionella analysen.

Andra principen handlar om våra coverta beteenden (privata händelser, intre beteenden)  = tankar, känslor och kroppsförnimmelser påverkar vårt beteende. Det är människans språkliga förmåga som gör att de coverta beteendena påverkar vårt beteende i den utsträckning det gör. Till skillnad från andra djur.

Funktionen av ett beteende präglas av hur vi människor sätter saker i relation till varandra.

T ex en känsla i magen kan få olika betydelse för oss beroende på våra tidigare erfarenheter.

Våra tankar, känslor och kroppsförnimmelser påverkar alltså väldigt mycket vad vi faktiskt gör.

Vi kan dessvärre fastna i dessa vilket kan ge oss problem. Att vi följer självinstruktioner och regler som i längden inte är bra för oss.

Andra principen handlar just om hur vi kan förhålla oss till vad vi tänker, känner och förnimmer i kroppen. Att etablera ett betraktelseavstånd till de egna upplevelserna (defusion, decentrering). Lägga märke till men inte nödvändigtvis reagera enligt upplevelsen.

Den tredje principen handlar också om att lägga märke till våra beteenden men utifrån vart man egentligen vill. Utifrån våra mål i livet. Det handlar om att ta riktning mot hur man vill att det ska vara istället. En riktning som ger motivation. Ökad psykologisk flexibilitet gör oss fria att välja beteenden som är bättre för oss och för oss i riktning mot hur vi önskar ha det.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Relational Frame Theory (RFT)
Niklas Törneke
Lästips:
  • Relationsinramningsteori – RFT : teori och klinisk tillämpning av Niklas Törneke 
  • Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg av Niklas Törneke 
  • Beteendets Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi av Jonas Ramnerö och Niklas Törneke
  • Samtalsterapi-språket som kur och krämpa av Niklas Törneke & Jonas Ramnerö (släpps inom kort)
Kolla gärna in det här avsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.