148. Vad är metaforer?
ACT och metaforer del 3.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Niklas Törneke

I det här avsnittet får du svar på frågan: Vad är metaforer? Detta är del 3 i ACT och metaforer.

Lena Olsson-Lalor och Niklas Törneke hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Vad är en metafor?
 

Det här avsnittet svarar på frågorna: 

Kan man skilja mellan en död och en levande metafor?

Går det att prata utan metaforer?

Använder alla samma metafor för samma sak?

Hur förklarar man metaforer utifrån RFT (relationsinramningsteorin)?

  • Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.
  •  
  • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.
Relational Frame Theory (RFT)
Niklas Törneke
Sammanfattning:

Metaforer är när vi pratar om en sak med hjälp av en annan.

Många är så etablerade i vårt språk och förekommer så frekvent att vi inte ens är medvetna om att det är metafor. T ex att säga att det blir tomt, när man inte finner rätt ord eller att säga att något är inbyggt när man pratar om saker som inte alls har med något form av bygge att göra. Dessa kallas också för döda, frusna eller konventionaliserade metaforer.

Metaforens mål är det man vill prata om. Källan är det man använder för att prata om målet. Målet kan också kallas för bas eller vehikel.

Det finns en myt om att man vid vissa diagnoser ej förstår metaforer. De är dock så grundläggande i vårt språk så att vi alla använder dem. Vi använder oss däremot av olika typer och på olika sätt. Skillnaderna varierar och beror inte bara på om vi har en diagnos eller ej utan även på ålder, kultur mm.

Det är svårt att prata utan att använda metaforer då dom är så grundade i vårt språk.

En levande metafor är en som är nyskapad. Där vi är fullt medvetande om att det är en metafor t ex ”Uppvaknandet är som ett fallskärmshopp från drömmen” (citat av Tomas Tranströmer 1952). 

Bland vanliga metaforer finner vi de som ligger någonstans mellan de döda och de levande. De vi hört förut men vi är fullt klara över att det är en metafor. Te x ”regnet står som spön i backen”. 

Man kan använda RFT för att förstå hur metaforer eller analogier fungerar. Människans förmåga att kunna relatera i stort sett vad som helst till vad som helst gör att vi även kan relatera relationer med varandra. Vilket är kärnan i metaforer utifrån RFT.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:
  • Relationsinramningsteori – RFT : teori och klinisk tillämpning av Niklas Törneke 
  • Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg av Niklas Törneke 
  • Beteendets Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi av Jonas Ramnerö och Niklas Törneke
  • Samtalsterapi-språket som kur och krämpa av Niklas Törneke & Jonas Ramnerö 
Kolla gärna in det här avsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.