146. Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi:
ACT och metaforer del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Niklas Törneke

I det här avsnittet får du svar på frågan: Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Avsnittet handlar om mänskligt språk och psykoterapi och är del 1 i ACT och metaforer.

 

Lena Olsson-Lalor och Niklas Törneke hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är RFT, relationsinramning och mänskligt språk? 

Varför kan vi människor fortsätta göra det som är plågsamt?

På vilket sätt kan man använda  RFT och språket i psykoterapi och i förändringsarbete?

 • Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.
 •  
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.
Relational Frame Theory (RFT)
Niklas Törneke
Sammanfattning:

Relational Frame Theory (RFT) – Relationsinramningsteori

Förklaringsmodell kring hur mänskligt språk fungerar.

 • Ett sätt att försöka förstå mänskligt språk med samma utgångspunkt som man försökt förstå annat beteende.
 • Kan visa en viss typ av repertoar som människan lär sig, som är grunden till vårt språk.
 • Mänskligt språk serie ljudkombinationer som påverkar 
 • Förstå så att man kan använda språket för att påverka.
 • Färdigheten i vårt mänskliga språk är ett särskilt sätt att relatera olika saker. 
 • Samma grundläggande färdighet i verbalt språk, gester och tankar.
 • Ett sätt relatera är att relatera egenskaper mellan två olika saker.

Människan lägger till ytterligare ett sätt att relatera. Att relatera utifrån andra kontextuella signaler.

Detta är grunden till det mänskliga språket enligt Relational Frame Theory (RFT).

Niklas ger ett exempel.

RFT är den teoretiska bakgrunden för ACT /acceptans and commitment therapy.

Vi människor har förmåga att fortsätta göra saker som är plågsamma för att vi har förmågan att kunna relatera det plågsamma till något positivt, som kan komma längre fram.

Detta är förstås en bra förmåga men det finns också en risk att vi fortsätter följa dess instruktioner fast vi inte får det positiva. Vilket orsakar psykiskt lidande.

Genom att förändra vårt språk, hur vi relaterar kan vi förändra vårt mående.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:
 • Relationsinramningsteori – RFT : teori och klinisk tillämpning av Niklas Törneke 
 • Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg av Niklas Törneke 
 • Beteendets Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi av Jonas Ramnerö och Niklas Törneke
 • Samtalsterapi-språket som kur och krämpa av Niklas Törneke & Jonas Ramnerö (släpps inom kort)
Kolla gärna in det här avsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.