146. Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

I det här avsnittet får du svar på frågan: Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Avsnittet handlar om mänskligt språk och psykoterapi och är del 1 i ACT och metaforer.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Niklas Törneke

Lena Olsson-Lalor och Niklas Törneke hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Relational Frame Theory (RFT)
Niklas Törneke
 • Vad är RFT, relationsinramning och mänskligt språk? 
 • Varför kan vi människor fortsätta göra det som är plågsamt?
 • På vilket sätt kan man använda  RFT och språket i psykoterapi och i förändringsarbete?
 • Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Trailer

För att lyssna på hela avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Relational Frame Theory (RFT) – Relationsinramningsteori

Förklaringsmodell kring hur mänskligt språk fungerar.

 • Ett sätt att försöka förstå mänskligt språk med samma utgångspunkt som man försökt förstå annat beteende.
 • Kan visa en viss typ av repertoar som människan lär sig, som är grunden till vårt språk.
 • Mänskligt språk serie ljudkombinationer som påverkar 
 • Förstå så att man kan använda språket för att påverka.
 • Färdigheten i vårt mänskliga språk är ett särskilt sätt att relatera olika saker. 
 • Samma grundläggande färdighet i verbalt språk, gester och tankar.
 • Ett sätt relatera är att relatera egenskaper mellan två olika saker.

Människan lägger till ytterligare ett sätt att relatera. Att relatera utifrån andra kontextuella signaler.

Detta är grunden till det mänskliga språket enligt Relational Frame Theory (RFT).

Niklas ger ett exempel.

RFT är den teoretiska bakgrunden för ACT /acceptans and commitment therapy.

Vi människor har förmåga att fortsätta göra saker som är plågsamma för att vi har förmågan att kunna relatera det plågsamma till något positivt, som kan komma längre fram.

Detta är förstås en bra förmåga men det finns också en risk att vi fortsätter följa dess instruktioner fast vi inte får det positiva. Vilket orsakar psykiskt lidande.

Genom att förändra vårt språk, hur vi relaterar kan vi förändra vårt mående.

HÅLLPLATSER:

 • Presentation 4:06
 • Vad är RFT 8:44 
 • Definition av språk 11:20
 • Hjärnforskning 12:01
 • Beröringspunkter med metaforer 13:21
 • Relationsinramning 13:45
 • Exempel 15:52
 • Symboliseringsförmåga 17:57
 • Människans psykologiska flexibilitet 18:50
 • Användandet av metaforer 19:50
 • Relationsinramning i terapin 22:35
 • Psykologiska problem som biverkning av vårt språk 23:11
 • Relationsinramning i vardagen 26:33
 • När det övergår till problem 27:31
 • Konsekvenser och förstärkare 27:50
 • Det mänskliga språket = välsignelse och förbannelse 28:47
 • Människans unika förmåga att relatera 30:05
 • Utveckling av språket – ändra på relationsinramningen 33:11

Boktips:

 • Relationsinramningsteori – RFT : teori och klinisk tillämpning av Niklas Törneke 
 • Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg av Niklas Törneke 
 • Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi av Jonas Ramnerö och Niklas Törneke
 • Samtalsterapi-språket som kur och krämpa av Niklas Törneke & Jonas Ramnerö (släpps inom kort)

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

146. Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke
Rulla till toppen