118. Internetbehandling KBT (iKBT)
del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Gerhard Andersson

Detta är del 2 om internetbehandling KBT (iKBT). Det här avsnittet handlar om hur man implementerar internetbehandling KBT (iKBT) – Från forskning till praktik.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Hur implementeras Internetbehandling, från forskning till praktik?

Vad bör man tänka på när man är privatpraktiserande psykoterapeut och vill implementera Internetbehandling?

Ska vi implementera transdiagnostisk eller syndromspecifika internetbehandlingar?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Internetbaserad KBT iKBT
Sammanfattning:

Implementering av Internetbehandling KBT:

Vi ska inte blanda ihop IKBT med terapi via. t ex Skype.

Det finns  olika nivåer på internetbehandling. Vilken distans, vilken information, vilken del av behandlingen är på internet, vilken nivå av internet är tillgänglig.

Kliniker behöver bestämma om de ska erbjuda hela eller delar av behandlingen via internet.Det kallas ”blended” när delar av behandlingen sker via internet.

Det som förut var biblioterapi har nu lyfts in på nätet. Internet kan bli en gemensam plattform för dig och din klient.

System:

Man behöver nätbaserat system för behandlingen, antingen som man skapar själv eller som man köper av andra företag som säljer den tjänsten.

Det är viktigt att vi har system som klarar av sekretessnivån som krävs för behandling.

Det finns många journalsystem som använder bankid. 

Det krävs också sekretess för själva systemet så att klienten kan integrera lätt och utan oro för att dets ska bli publikt.

Klienten skapar sitt konto,  läser texter,  lyssnar på ljudfiler, ser filmer, skickar uppgifter, etc. Klienten får tips, hjälp och återkoppling via nätet. En terapeut stöttar, återkopplar och hänvisar till internetbehandlingens program vad klienten behöver. Klienten behöver annars göra samma som  i vanlig face-to-face KBT: hemuppgifter; träna; exponera och registrera. Internetbehandling liknar biblioterapi.

Skillnaden mellan internetbehandling  och biblioterapi är att biblioterapi har en bok som media medan internetbehandling har skärm och digitala plattformar som media. Biblioterapi kom först och sedan flyttades det in på nätet istället.

Transdiagnostiskt, syndromspecifikt eller subkliniska områden:

Man kan arbeta internetbaserat med antingen transdiagnostiskt, eller syndromspecifikt.

Även många studier handlar om det subkliniska t ex agression, ensamhet, perfektionism, prokrastinering och existensiella frågor såsom döden utifrån dödsångest.

Kulturella skillnader:

Vi behöver ta hänsyn till kulturella skillnader.

Vi behöver också komma åt olika känslospråk för olika kulturer och olika språk.

Man kan arbeta med tolk och man kan även ta hjälp av nätbaserad information som ett komplement till behandlingen. Att få läsa på sitt eget språk kan ge bra effekt i behandlingen.

Några fallgropar i behandling både face-to-face och internetbehandling är ifall man inte har koll på   sina procedurer; på vad  som händer om någon mår sämre; på vad  jag gör med de som avslutar i förtid. Att mer fundera kring är på vilket sätt man kan använda sig av handledning.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Länkar:
Kolla även in de här avsnitten:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.